Kedves Tagok!

Mint tudjátok, a május 21-i Közgyűlésen Alapszabályt is módosítunk. A módosítások jelentős része már tavaly napirenden volt, akkor azonban úgy döntöttünk, azokat idénre halasztjuk, hogy a tagság közvetlenül, közgyűlési formában dönthessen róluk. A módosítási javaslat aktuális változatát document itt találjátok. Ez a Közgyűlésig még több ponton változik a beérkező vélemények alapján.

Az Elnökség nevében kérem véleményeteket a javasolt módosításokról, melyet írásban (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre) legyetek kedvesek számomra megküldeni, lehetőleg (május 19.) csütörtök délutánig. Ha a dokumentumba írt megjegyzéseket küldtök, kérem, használjatok korrektúrát (változáskövetési beállítást).

Tekintettel a dokumentum terjedelmességére és bonyolultságára, az alábbiakban összefoglalom a módosítás szempontjait és a főbb elemeit.

MEGHÍVÓ

a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

2016. május 21-én 10 órakor

a Bp. II. Keleti Károly u. 13. alatti üzlethelyiségben tartandó

2016. évi rendes (egyben tisztújító) közgyűlésére.

Napirend:

1) Elnöki megnyitó, megemlékezések, köszöntések (Dr. Leél-Őssy Szabolcs)

2) Kitüntetések átadása (Érembizottság, 20 perc)

3) Mandátumvizsgáló Bizottság megválasztása (Dr. Leél-Őssy Szabolcs)

4) Szavazatszámláló Bizottság megválasztása (Dr. Leél-Őssy Szabolcs)

5) Főtitkári beszámoló (Bartha László)

6) Közhasznúsági jelentés és éves beszámoló (Bartha László)

7) A Felügyelő Bizottság beszámolója (Dr. Lénárt László)

8) Karszt és Barlang Alapítvány beszámolója (a Kuratórium képviselője)

9) 2016. évi munkaterv és költségvetés (Bartha László)

Szünet

10) Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (max. 90 perc)

11) Jelölő Bizottság előterjesztése (Hegedűs Gyula)

12) A Társulat új tisztségviselőinek megválasztása

13) A Karszt és Barlang Alapítvány kuratóriumának megválasztása

14) Elnöki székfoglaló és zárszó

A közgyűlésen azon rendes tagok szavazhatnak, akik a 2016-os tagdíjat befizették. A befizetés határideje 2016. március 31. volt. A felszólítást követő 30 napon belül, azaz 2016. május 5-ig a tagdíjat befizető tagok szavazóképesek. Az utoljára 2015 előtt fizető tagoknak a tagdíjbefizetés mellé kitöltött és aláírt belépési nyilatkozatot kell leadniuk. A 2016. évi tagdíj megfizetése azon tagok esetében is feltétele a szavazóképességnek, akiknek az előző években még (30 évnél régebbi tagságuk révén) nem kellett tagdíjat fizetniük.

A közgyűlésen szavazni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A mellékelt mintának megfelelő, kitöltött és aláírt meghatalmazást legkésőbb 2016. május 13-ig el kell juttatni a Titkárságra levélben vagy szkennelve, elektronikus úton. A meghatalmazó figyelmét felhívjuk arra, hogy egy személy legfeljebb öt másik tagot képviselhet meghatalmazottként.

Határozatképtelenség esetén a közgyűlés változatlan napirenddel 10 óra 30 perckor kerül megtartásra.

Az Alapszabály- és SzMSz-módosítással kapcsolatban további információ rövidesen a Társulat honlapján (www.barlang.hu), illetve a Titkárságon érhető el. A módosítási javaslatot a Közgyűlést megelőzően véleményezésre közzétesszük tagság számára.

Budapest, 2016. április 20.

Dr. Leél-Őssy Szabolcs sk. elnök

Tisztelt Tagság!

A február 6-i rendkívüli MKBT küldöttközgyűlésre szóló küldöttállítási felhívást a mai napon elküldtem azon csoportok vezetőinek (képviselőinek), amelyeknek a tagnyilvántartás 2016. január 13-i állapota szerint legalább 5 szavazóképes tagja van. Ezek az alábbiak: Alba Regia, Ariadne, BEAC, Bekey, CaveKids, Marcel Loubens, Mecseki, Niphargus, PF, Plózer, Pro Natura, Rózsadombi Kinizsi, SZKBE, SZIKKTI, Szilvássy. Kérem, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen jelezzétek, ha NEM jutott el a csoporthoz a levél. A Myotis esetében még próbálom kideríteni ki melyik Myotisban van, a Naszály és TTE Központi estében pedig nem tudom, ki a kontaktszemély, illetve milyen emailcímen érem el. Ebben segítségeteket kérem.

A többi csoportnak a taglista pillanatnyi állása szerint 5-nél kevesebb szavazóképes (2015 és/vagy 2016 évre tagdíjat fizetett vagy 30 éve tag) MKBT tagja van. Ezen természetes tagdíjbefizetéssel lehet változtatni. Kérésre szívesen küldök kivonatot a tagnyilvántartásból, az aktuális tagdíjfizetési helyzettel.

A küldöttállításra jogosult csoportok kérjük, 5 tagonként 1 küldöttet válasszanak, akinek a nevét legkésőbb február 4-ig küldjék meg a társulat emailcímére (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Az egyéni tagokat és az önálló küldöttállítási joggal nem rendelkező kiscsoportok tagjait jövő kedden,

2016. január 26-án, 18:00-kor várjuk Küldöttállító Gyűlésre a Szemlőhegyi-barlang vetítőtermébe.

Együttműködésetekre és megjelenésetekre feltétlenül számítunk!

Köszönettel a Társulat nevében:

Kosztra Barbara

Tisztelt Tagság!

Az MKBT 2015. májusi küldöttközgyűlése megszavazta a Társulat alapszabályának – részben a jogszabályi változások miatt szükséges és kötelező, ezen kívül a közvetlen képviseletet biztosító közgyűlési rendszerre való átállást tartalmazó - módosítását, melyet változtatási kérelem formájában a Fővárosi Törvényszéknek benyújtottunk. 2015 novemberében a Fővárosi Törvényszék hiánypótlásra szólította fel a Társulatot. A hiánypótlás részben formai, részben tartalmi módosításokat igényel az alapszabályban – utóbbiak elsősorban a tagsági típusok jogaira és kötelességeire vonatkoznak. A hiánypótlás során átalakított alapszabályt ugyanannak a testületnek kell elfogadnia, amely az eredeti módosítást elfogadta. Ezért, bár májusban megszavaztuk a közgyűlési rendszerre áttérést, a mostani hiánypótláshoz még egyszer, utoljára küldöttközgyűlést kell összehívnunk. A Fővárosi Törvényszék a hiánypótlás határidejének hosszabbítására vonatkozó kérelmünket elfogadta, ezért 2016. február 10-ig kell a hiánypótlást benyújtanunk.

Tekintettel az idő rövidségére, az Elnökség 2015. december 15-i ülésén rendkívüli küldöttközgyűlés összehívásáról döntött.

A rendkívüli küldöttközgyűlés időpontja 2016. február 6. szombat 10:00 óra.

Helyszíne: Bp. II. Keleti Károly u. 8.
Napirendi pontjai:
1) Elnöki megnyitó;
2) Hiánypótlás az alapszabály módosításhoz;
3) Vezető tisztségviselők (Elnökség, Választmány) megbízatásának meghosszabbítása a 2016 májusában esedékes tisztújító rendes Közgyűlésig;
4) Éremosztás;
5) Egyebek;
6) Zárszó.

Határozatképtelenség esetén a küldöttközgyűlés változatlan napirenddel 10 óra 30 perckor kerül megtartásra.

Az rendkívüli küldöttközgyűlés határozati javaslatairól és a küldöttek számáról az Elnökség javaslata alapján Választmány dönt, ezért 2016. január 5-re Választmányi ülést hívunk össze. A küldöttek megválasztása január 6. és február 5. között az Alapszabályban meghatározott módon történik.

A Társulat érdekében kérjük a tisztelt tagságot, hogy a Választmány munkájában és a küldöttállításban való részvételével segítse a rendkívüli küldöttközgyűlés lebonyolítását. Ennek elmaradása nemcsak a közgyűlési rendszerre való áttérést tenné lehetetlenné, hanem a Társulat megszüntetését is maga után vonhatja. Kérjük, kísérjétek figyelemmel a honlapon, levelező listákon és Facebook oldalunkon közzétett tájékoztatásokat és vegyetek részt a küldöttállításban és a testületek munkájában.

Ez úton kérjük azt is, hogy aki még nem tette meg, de módja van rá, a Titkárság részére e-mail címe megadva tegye lehetővé az elektronikus tájékoztatást, amely gyorsasága mellett jelentős költségcsökkentést is jelent a Társulat számára.

Köszönettel az Elnökség nevében:
Kosztra Barbara

Kedves Tagság!

Mint arról korábban értesülhettetek, május 9-én lesz az MKBT következő küldöttközgyűlése, ahol a beszámolók elfogadása mellett az alapszabály módosításáról is döntünk majd (ennek fő pontja a küldöttgyűlési rendszerről közgyűlési rendszerre való átállás lesz).
A választmányi ülés döntése alapján a tagság öt főnként jelölhet meg és küldhet egy küldöttet.  (Bővebben: http://www.barlang.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=447:beszamolo-az-mkbt-valasztmanyi-ueleserl&catid=2:vezetsegi-uelesek&Itemid=18)
A 10 főnél több MKBT tagot számláló csoportok maguk közül nevezhetnek meg küldötteket. Ennek módjáról a csoportok vezetőinek külön tájékoztatót küldünk. (A csoportok listáját és a nyilvántartott tagok számát a mellékelt táblázatban találjátok.)
Az egyéni tagok és a 10 főnél kevesebb MKBT tagot számláló csoportok tagjai az alábbi területi küldöttállító gyűlések valamelyikén választják meg küldötteiket (zárójelben a lebonyolításért felelős személy és elérhetősége):
- április 28. 17:30, Miskolc, Miskolci Egyetem, Főépület, földszint 40-es szoba (Lénárt László, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
- április 28. 18:00, Budapest, a Szemlőhegyi-barlang vetítőterme (Kosztra Barbara, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. )
- április 28. 18:00, Szeged, Tabán u. 22. 4/10. (Muladi Beáta, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
- április 29. 18:00, Veszprém, Baláca sor 1/b. (Meiczinger Máté, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. )

Tekintettel a most következő küldöttközgyűlés fontosságára, kérjük, tegyétek magatokat szabaddá a küldöttállító gyűlések valamelyikére. A három vidéki gyűlés résztvevői április 27-ig lehetőleg jelezzék részvételi szándékukat a fent megnevezett szervezőknek, hogy tudják, hány fő részvételére számíthatnak. A küldöttválasztásban azon tagok vehetnek részt, akiknek nincs tagdíjelmaradása. Küldöttnek természetesen azok jelentkezzenek majd (a helyszínen), akik május 9-én részt tudnak venni a küldöttközgyűlésen.
A fentieket kérjük, minél többféle csatornán (csoportlisták, csoport honlapok / FB oldalak) terjesszétek, hogy biztosan elérjen mindenkit.
A küldöttállítással kapcsolatos kérdésekkel keressétek a Titkárságot (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36 1/346-04-95) vagy engem (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36 20/935-00-50 – telefonon munkaidőn kívül).

Melléklet: MKBT taglétszám kimutatás - 2015. április

Üdvözlettel:
Az Elnökség nevében, Kosztra Barbara

  A KARSZT ÉS BARLANG ALAPÍTVÁNY
2008. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

 A Fővárosi Bíróság a 12.(14) Pk. 64 456/14 számú, 2001. november 22. napján hozott végzésével a 887. sorszám alatt nyilvántartásban levő Karszt és Barlang Alapítványt (a továbbiakban: KBA) közhasznúvá nyilvánította.

Az Alapítvány közhasznú tevékenységei - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) alapján – a következők:

a) tudományos tevékenység, kutatás (Kszt.26.§ c/ 3. pontja),
b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Kszt.26.§ c/ 4. pontja),
c) természetvédelem, állatvédelem (Kszt.26.§ c/ 8. pontja),
d) környezetvédelem (Kszt.26.§ c/ 9. pontja).

A Kszt. előírásai szerint a KBA-nak évente közhasznú jelentést kell készítenie, melyet annak Kuratóriuma fogad el. A KBA alapító okirata szerint az elfogadott közhasznú jelentésről a Kuratóriumnak az alapító Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatot (a továbbiakban: MKBT) annak küldöttközgyűlésén kell tájékoztatnia.
A KBA jelenlegi Kuratóriumát az MKBT 2008. április 19-én megtartott küldött-közgyűlése választotta meg a következők szerint:

Hegedűs Gyula elnök
Borzsák Sarolta titkár
Dr. Végh Zsolt gazdasági vezető
Tarnai Tamás kuratóriumi tag
Börcsök Péter kuratóriumi tag

Jelen közhasznú jelentésben a Kuratórium a 2008. évről számol be.

Főtitkári beszámoló (1999 -2003 év)

a Társulat 2003. április 12-i küldöttközgyűlésére

Összefoglaló: Az elmúlt négy év legnagyobb és legfontosabb eredménye a Társulat gazdasági stabilitása. Nemhogy adósságunk nincs, de több milliós tartalékunk van. A másik nagy eredmény, hogy sikerült betörnünk az információs világba olyannyira, hogy internetes kommunikációnk egyre inkább kiszorítja, és lassan fölöslegessé teszi a hagyományos Tájékoztatókat. Ugyancsak a jelenlegi vezetés sikerének könyvelhető el az oktatás beindítása. Ahhoz képest, hogy a korábbi években a továbbképzéssel nem tudott foglalkozni a Társulat, (kivéve barlangi idegenvezető képzést, 16 fő)  a mostani vezetés szervezésében száznál többen végeztek a társulat különböző tanfolyamain (131 fő). Végül, de nem utolsó sorban kell megemlítenem a magyar barlangászok külföldi biztosításának megszervezését és működtetését. Ez ugyanis hosszú éveken át a barlangászoknak csak vágyálom volt, miközben például a hegymászóknál napi gyakorlat. Sikerült pótolni és csökkenteni a lemaradást a Karszt és Barlang kiadványainkkal.

Amúgy az elmúlt négy év nyugodt, rendkívüli események nélküli volt.

Társulati élet:

Az 1999-es megválasztásunkat követően három fő célkitűzésünk volt.

 • Anyagi és gazdasági konszolidáció.
 • Az oktatás felkarolása és újra indítása.
 • Együttműködés minden szinten és a lövészárkok betemetése.

És ami teljesült:

Ad 1. Gazdasági konszolidáció.

Rögtön az induláskor döntő lépésre határoztuk el magunkat. Sokak dédelgetett álma vált valóra, amikor a Duna-Ipoly Nemzeti Park kezelésében lévő Szemlő-hegyi-barlangba költözhettünk, a korábbinál kedvezőbb gazdasági feltételek mellett. Társulatunk és így könyvtárunk is végre méltó környezetbe kerülhetett.

Pályázati rendszer keretében jelentős összegeket sikerült elnyernünk, amelyeket oktatásra, az infrastruktúra fejlesztésére, valamint kiadványok megjelentetésére fordítottunk.

A korábbi 2 millió forintos MTESZ tartozásunkat felszámoltuk és a Barlangi Mentőszolgálattal is rendeztük több, mint egy évtizedes adósságunkat. A korábbi évek bizonytalan pénzügyi egyensúlyából sikerült kilábalni és stabil, megbízható gazdasági alapokat teremteni működésünkhöz. Jelenleg a lekötött munkákból és pályázatokból várható bevétel több mint 7 millió Ft. A jelentés készítésekor bankszámlánkon a rendelkezésre álló pénz összege megközelítette a 2,5 millió Ft-ot.

Számítógépparkunkat az elmúlt négy évben korszerűsítettük és teljes egészében lecseréltük beleértve egy új fénymásolót és nyomtatót is. Ezek összértéke meghaladja a 3 millió forintot. A könyvtári munkák folytatásához 1,2 millió forint áll a rendelkezésünkre.

Ad 2. Oktatás.

A választást követően azonnal nekiláttunk az oktatás megszervezésének. Pályázati pénzek és Minisztériumi támogatás megszerzésével 2000-ben sikeres túravezetői és kutatásvezetői tanfolyamot zártunk. 46 tagtársunk túravezetői, 37-en pedig kutatásvezetői képesítést szereztek. A túravezetői és kutatásvezetői tanfolyamhoz most először egységes jegyzetet készítettünk, amely az előírt és elfogadott oktatási tematika minden elemét tartalmazta. 2001-ben barlangi idegenvezetői tanfolyamot szerveztünk 12 fő részére egy aktualizált új jegyzettel.

2002 szeptemberében újabb túravezetői tanfolyamot indítottunk. Ezen 36 tagtársunk tett sikeres vizsgát. Az elmúlt időszakban tanfolyamainkon összesen: 131 fő szerzett különböző barlangi szakképesítést. Ennek a rendkívül nagy munkának az elvégzése tagtársainknak és nem utolsó sorban barátaimnak köszönhető. Ők voltak partnereim ebben a nagy vállalásomban. Köszönet mindannyiuknak.

Sokan várják az oktatás folytatását. Elnökségi és választmányi üléseken foglalkoztunk az alapképzés beillesztésével az új oktatási rendszerbe. A 2001-ben kidolgozott, és a Minisztériumhoz benyújtott módosítási javaslataink sorsáról egyelőre nincs döntés. Addig is a korábbi tanfolyamok tapasztalatai alapján igyekszünk az oktatást a csoportok igényeihez igazítani, összhangban a KTM. rendelettel.

Sikerült a tagság részére nemzetközi balesetbiztosítást szerveznünk Ausztriában. Éveken keresztül megoldatlan probléma volt magyar barlangászok külföldi barlangi biztosítása. Átérezve ezt a súlyos problémát, a növekvő számú külföldi túrák és expedíciók baleseti kockázata szükségessé tette, hogy intézkedjünk. A feliratkozást és a befizetéseket minden évben központilag intéztük a jelentkezők részére. Jelenleg 65 biztosított tagtársuk van az Osztrák Szövetségnél.

Ad 3. Együttműködés.

Kezdeti alapelvünk, hogy együttműködjünk a közös érdekeltségű partnerekkel, nemcsak változatlan, de az évek során tovább erősödött. A nemzeti parkok (Duna-Ipoly Nemzeti Park, Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Duna-Dráva Nemzeti Park, Bükki  Nemzeti Park Igazgatósága.) a velük kötött együttműködési szerződések és a folyamatos kapcsolattartás eredményeként eseti megbízásokkal keresték meg Társulatunkat, és ezek nemcsak szakmai tekintélyünket növelték, de anyagilag is segítették működésünket.

Társulatunk a Barlangi Mentőszolgálatot szervezeti tagjai közé választotta, hogy ezzel is kifejezésre juttassuk: nem lehet ellenérdekeltség két olyan szervezet között, amelyeknek ugyanazon barlangászok a tagjai.

Hasonló szándék vezérelt, amikor aktívan bevontuk az oktatásba az MTSZ Barlang Bizottságát.

Vezető testületek munkája

Küldöttközgyűlést 5 alkalommal tartottunk. Választmányi ülést 10 alkalommal, elnökségi ülést

21 alkalommal tartottunk. Ebből kiemelt esemény volt az azóta elhunyt Jakucs László köszöntése 75. születésnapja alkalmából, nyílt elnökségi és választmányi ülés keretében.

Elnökségi tagok

Elnökségi üléseken

Választmányi üléseken

Börcsök Péter

21/19 = 90 %

10/9 = 90 %

Dénes György dr.

21/14 = 66 %

10/7 = 70 %

Fehér Katalin

21/7 = 33 %

10/5 = 50 %

Gádoros Miklós

21/15 = 71 %

10/6 = 60 %

Hazslinszky Tamás

21/21 = 100 %

10/9 = 90 %

Hegedűs Gyula

21/12 = 57 %

10/5 = 50 %

Kiss Attila

21/16 = 76 %

10/8 = 80 %

Korpás László dr.

21/19 = 90 %

10/9 = 90 %

Lengyel János

21/12 = 57 %

10/2 = 20 %

Leél-Őssy Szabolcs dr.

21/12 = 57 %

10/5 = 50 %

Maucha László

21/18 = 85%

  10/10 = 100 %

Sásdi László (lemondott)

 

 

Helyette: Dr Nyerges Miklós

(kizárólag a honlap szerkesztést vállalta)

Az Elnökség munkájában sajnos hiába keressük nosztalgikusan azt az aktivitást, amit a régi Beszámolókból kiolvashatunk. Nem hibáztatok ezért senkit, hisz egészen más világban élünk. Az idő és a pénz szorításában egyre kevesebb idő jut nonprofit tevékenységekre. Ha körülnézünk, sajnos mindenhol hasonlókat tapasztalhatunk. A megváltozott körülményekhez Társulatunk nem igazán tudott még alkalmazkodni. Már azt is nagy eredménynek könyvelhetjük el, hogy üléseink jelentős része határozatképes volt és előterjesztéseinket, javaslatainkat jelentősebb vita nélkül, egyhangúlag elfogadták. A meghozott határozatok számát az alábbi táblázat mutatja.

Küldöttközgyűlés

Választmányi ülés

Elnökségi ülés

5/29 határozat

10/28 határozat

21/97 határozat

Elnökünkkel közösen többször próbáltuk az elnökség tagjait apróbb feladatokkal bevonni a munkába, de ezekkel a kölcsönösen kínos „számonkérések” után fel kellett hagynunk. Nem lennék azonban őszinte, ha nem említeném Hazslinszky Tamás társelnök munkáját, amellyel az általa vállalt feladatok ellátásán túl a tanulmányaiban elfoglalt ügyvezető titkárunkat folyamatosan és önzetlenül segítette. Ugyancsak meg kell említenem Maucha Lászlót, aki a költözés viszontagságain túl a könyvtár sorsát is folyamatosan szívén viselte.

A mai napig egyedülálló munkával szerkeszti honlapunkat Dr Nyerges Miklós titkárunk, és nemcsak létrehozta, de folyamatosan frissíti annak tartalmát, naprakészen a legújabb informá-ciókkal.

A jelenleg több száz oldalas anyag tartalmazza a régi Tájékoztatókat és Beszámolókat is, ezzel a korszerű formával informálva a fiatalságot a „régmúlt idők dicsőségéről”. Reméljük nem hiába!

El kellene gondolkozni azon, hogy a jövőben egy új vezetőséget milyen új feladatokkal lehetne aktívabbá tenni.

A Választmányi ülések létszáma és aktivitása ugyancsak rendkívül alacsony volt az egész időszakban.

 

Választott Választmány

Adamkó Péter

Csepregi István dr.

Eszterhás István

Ferenczy Gergely

Hegedűs András

Lénárt László dr.

Maucha Gergely

Szabó Zoltán

Szolga Ferenc

Takácsné Bolner Katalin

A csoportok szinte teljesen kivonultak a társulat vezető testületéből. Két személytől eltekintve jelentős karsztterületeinkről szinte egyetlen alkalommal sem jött képviselő a négy év alatt. Választmányi üléseink emiatt jelentősebb viták és javaslatok nélkül zajlottak, mivel lényegében ugyanazok voltak jelen, akik előtte fél órával az Elnökségi üléseken. Ezen a helyzeten nem segítettek az egyébként sikeres kapcsolatokat építő tanfolyamok sem.

A vezetőség munkájáról beszámolva végül, de nem utolsó sorban, -hogy a szokott fordulattal éljek - meg kell említenem elnökünket, Dr. Korpás Lászlót. A társulat tagsága jól választott, nekem egy mindenkor segítőkész és megértő társat adott, aki ha kétségeim támadtak, mindig segített és megerősített hitemben. Ha sikeres voltam az elmúlt négy évben, azt neki is köszönhetem. De neki köszönheti a Társulat azokat a nem jelentéktelen munkákat, amelyeket manapság nem divat felajánlani „magasztos” célokra.

Taglétszám alakulása:

A taglétszám a választásokat követően emelkedett, ezzel is jelezve a megnövekedett bizalmat a Társulat és az új vezetőség iránt. Az alapszabály értelmében rendeztük a nem fizető tagok státuszát és ez átmenetileg ugyan létszámcsökkenést okozott (603 fő), de mára a fizető tagság létszáma újra eléri a 820 főt, amely egy tényleges bázist jelent. Tagcsoportjaink száma jelenleg 26, de valójában ennek az oka a 10 fős MKBT tagságot előíró csoportlimit, ami számos 7-8 fős csoportot megfoszt a képviselet lehetőségétől. A létszám limitet a csoportoknál javaslatom alapján lejjebb kell vinni és inkább a jelentés adáshoz kell kötni a tagcsoport feltételét.

Taglétszám alakulása 1999—2003. között

1999

2000

2001

2002

2003

1020

603

815

744

820

Rendezvények:

Barlangnapok:

Év

Helyszín

Résztvevők

1999

Sebes-víz (Bükk)

kb. 200 fő

2000

Pál-völgyi kőfejtő Budapest

264 fő

2001

Tardos (Gerecse)

310 fő

2002

Aggtelek

680 fő

Barlangkutatók Szakmai Találkozója:

Év

Helyszín

Résztvevők

Kiadvány

1999

Tatabánya

120 fő

volt

2000

Pécs

111 fő

volt

2001

Esztergom

200 fő

volt

2002

Miskolc

130 fő

készül

Szakelőadások:

Többszöri próbálkozás ellenére nem túl kedvező a helyzet, ahogy az az alábbi táblázatból olvasható.  Megoldás lehetne, egy jól kiválasztott napon a szakelőadás és a fogadónap kombinálása egy barlangász klub keretében a Szemlő-hegyi lehetőségek jobb kihasználásával.

 

Év

Előadások száma

Átlagos hallgatóság

Megjegyzés

2000

10

9 fő

 

2001

11

18 fő

videovetítések, Jakucs László ünnepi ülés

2002

1

26 fő

2003

4

3 fő

 

összesen

26

14 fő

 

Hazai nemzetközi rendezvények:

Barlangvilágitás konferencia: 2000. november 14—19. Budapest

Sikeres barlangvilágítási konferenciát zártunk 9 országból 25 jelenlévő és 6 levelező, összesen 33 fő részvételével. 17 tudományos előadás hangzott el..

Elő kiránduláson 18 résztvevő, utókiránduláson 14 résztvevő vett részt. A konferencia előadásait tartalmazó kiadvány 2002-ben jelent meg. A hazai résztvevőket hiányoltuk.

2001 szeptemberben volt Jósvafőn, a XII. Szpeleoterápiás Szimpózium, amelyet Társulatunk szakbizottsága az Aggteleki Nemzeti Parkkal közösen szervezett. A rendezvényen 7 országból 70 résztvevő külföldi szakértő vett részt és 35 színvonalas előadás hangzott el 6 poszter kíséretében.

Dr Korpás László elnöklete mellett másik két nemzetközi rendezvényen is képviselve voltunk. A HUNGEO 2000-en Piliscsabán és a G FO 2002 –n, pedig Sopronban.

A Szombathelyen rendszeresen megrendezésre kerülő Karsztfejlődés Konferencián Társulatunk több tagja szakmai előadásával képvisel bennünket.

A rendezvények sorában meg kell említeni az évente kétszer megrendezett közösségi estéket, „Mikulás-bulit” és „barlangász-farsangot” a Szemlő-hegyi-barlang előadótermében összesen nyolc alkalommal. A főleg fiatalságot vonzó rendezvényekre a résztvevők lelkesen készültek programokkal. A rendezvények mindenkor fegyelmezettek voltak, ami barlangászoktól nem csekély teljesítmény.

A Barlangkutató emlékkertben Szablyár Péternek köszönhetően minden évben megemlékeztünk halottainkról. Dicséret, de főleg köszönet illeti Kiss Jenőt, aki rajta tartja szemét és folyamatosan gondozza a kertet. A Hegymászó Szövetségnek felajánlottuk a lehetőséget, hogy távolban pihenő hegymászó társaiknak itt állítsanak emlékkövet, ezzel is kifejezve a két sport közelségét és rokonságát.

Az elmúlt időszakban elhunyt tagtársaink, akiktől búcsúznunk kellett (időrendben):

Kalicza Tibor, Surányi Csaba, Dr. Szathmáry Sándor, Dr. Roda István, Dr. Jakucs László

Részvétel nemzetközi konferencián:

A Társulati élet eseményeihez tartozik, hogy két tagtársunk: Takácsné Bolner Katalin és Leél-Őssy Szabolcs részt vett Brazíliában az UIS 13. kongresszusán és képviselte társulatunkat. Ott tartott előadásaikról és élményeikről a Szakmai Napok alkalmával számoltak be. A 2002-ben Postojnán megrendezett ”From prekarst to cessation”-on Dr Korpás László és Takácsné Bolner Katalin képviselte hazánkat. ALCADI konferencián rendszeresen részt vett előadásával Takácsné Bolner Katalin és Székely Kinga.

Hazai feltáró tevékenység:

 • Budai-hegység: Pál-völgyi - Mátyás-hegyi bg. összekötése (Bekey cs.),

Ferenc-hegyi-bg új feltárások (Ariadne csop).

Rózsadomb térségében folyamatos terepfigyelés kisebb igéretes bontásokkal. (RD.Kinizsi)

Molnár János-bg.új 1 km-es feltárás(FTSK Delfin)

 • Pilis-hegység: Pilis és Klastrom-psz .térségében Ariadne csp.új feltárásai.
 • Bakony: Bakonyi Barlangkutatók Szövetségének megalakulásával összevont kutatások és táborok. (Kab-hegy és térsége)
 • Vulkánszpeleológiai Kollektíva: Változatlan aktivitással a Társulat egyetlen működő szakbizottsága. Pályázatokon, rendezvényeken jelen vannak, úgymint szakterületükön a terepi kutatásokban.
 • Mecsek: Szegedi és Mecseki csoportok együttműködésével feltárások a Szuadó-völgy barlangjaiban.
 • Bükk: Jávorkúti-víznyelő bg. Holdtermi kürtő feltárásai (Szabó J. cs.)

  Bronzika bg. új részek feltárása (MLBE)

 • Alsó-hegy: Kisebb zsombolyok bontása (MAFC, BEAC)
 • Aggteleki-karszt: Béke-barlangi új részek kürtőmászással 2001,(BEAC).

Baradla Alsó-bg (Vass I. csop.)

Kiadványok-elektronikus információk:

A kiadványok tekintetében súlyos örökséget vettünk át. Több éves lemaradást kellet pótolni a Karszt és Barlang folyóiratunkban. Az újra szervezett Szerkesztő Bizottság tagjainak feladatvállalása és demokrácia iránti fogékonysága nem mindig volt összhangban. Emiatt az időszak végére a Főszerkesztő szinte egyedül maradt. Sajnos a nagy restancia és a munkák torlódása nem mindig hozta a megszokott minőséget.

Mindezek ellenére sikerült jelentősen csökkenteni a lemaradást, és ha összevontan is, de öt számot megszerkeszteni, amelyből három szám meg is jelent. (1993 I-II.: 1997 I-II.: 1998-1999 I-II. Dr Dénes György tiszteleti elnökünk 75. születésnapja alkalmával) Az 1994-es szám a választást követően jelent meg az előző vezetés munkájának eredményeként. Az 1995-96-os, valamint 2000-2001-es szám szerkesztése folyamatban van. Ezeknek és a 2002-2003-as számok szerkesztése már egy új Szerkesztő Bizottság feladata lesz.

A Tájékoztató változatlanul kéthavonta jelentkezik általában 20 oldallal. Az elmúlt időszakban 24 számban 453 oldalon adtunk információt a tagságnak. A lapot a megjelenéssel egyidejűleg honlapunkon is hozzáférhetővé tesszük.

A kéthavi megjelenés okozta információs rést kitűnően áthidalja a Lieber Tamásék által életre hívott MKBT levelezőlista és a már említett MKBT honlap a barlang.hu, amely naprakész információkat juttat el egyre több tagtársunk otthonába. Ezek az elektronikus kiadványok számtalan kérdésre adnak feleletet, és lehetővé teszik a közérdekű témák nyilvános vitáját is. Azt tapasztaltam, hogy a szerdai fogadónapok bizonytalansága miatti csekély látogatottság ellenére Társulatunk ezekkel az orgánumokkal jelen van a tagság életében.

Több jegyzetet is kiadtunk. A tanfolyamok hallgatói részére Barlangi túravezetői jegyzetet, két kiadásban, ezen kívül Barlangi kutatásvezetői, valamint Barlangi idegenvezetői jegyzetet. Egyes példányok korlátozott számban még kaphatók a társulat titkárságán. A Túravezetői jegyzet anyagát bővített formában lemezen is hozzáférhetővé szeretnénk tenni egyéb barlangász tanfolyamok részére.

A Szakmai Napok kiadványa, háromszor is megjelent és ezzel mondhatni hagyományt teremtettünk  az elhangzott színvonalas előadások megőrzésére. A pécsi és esztergomi rendezvényről szóló kiadvány egyetemi illetve csoport támogatás eredményeként jelent meg. A miskolci kiadvány szerkesztése folyamatban van.

Egyéb kiadványok: A Barlangvilágítás Konferencia érdekes és tanulságos előadásanyaga Hazslinszky Tamás szerkesztésében került kiadásra 2002-ben.

Barlangnapi kiadványként jelent meg a budapesti barlangok földtani viszonyát is magába foglaló tanulmánykötet Dr Korpás László elnökünk szerkesztésében.

Kiadásra került a Ferenc-hegyi-barlang atlasza, melyet a KöM támogatásával jelentettünk meg.

Társulati kiadványok címjegyzéke:

Karszt és Barlang 1962—1999

Solymári ördöglyuk

Karszt- és barlangkutatás I—X.

Budapest cave capital

Beszámoló 1976—1984

A 40 éves MKBT története

Barlangtérképek (Cserszegtomaji-kútbarlang, Alba Regia-barlang, Pál-völgyi-barlang, Mátyás- hegyi-barlang, Baradla-barlang, Ferenc-hegyi-barlang)

SUBCITY '98 konferencia

1999 – 2003 időszakban megjelent

Alsó-hegyi zsombolyatlasz

Millenniumi Barlangnap 2000

Ajánlás Világörökség listára

Barlangvilágítás konferencia

Karsztterületek hidrogeológiája

Barlangi túravezetői ismeretek

70 éves a szervezett magyar barlangkutatás

Barlangi kutatásvezetői ismeretek

Lámpaflóra kollokvium

Barlangkutatók Szakmai Találkozója 2000, Pécs

 

Barlangkutatók Szakmai Találkozója 2001 Esztergom

Dokumentációs tevékenység - Cholnoky pályázat:

Tagtársaink változó aktivitással jelentkeznek a Cholnoky-pályázatra, amelyet a Minisztérium és Székely Kinga kitartó szívóssága támogat. A tavalyi pályázatok az érdeklődés némi erősödését jelezték. Ebben a dokumentációs szempontból rendkívül hasznos pályázatban nemcsak tartalmilag, de a technika nyújtotta lehetőségeket kihasználva külsőleg is egyre igényesebb pályamunkák látnak napvilágot.

Év

Egyéni jelentések

Csoportjelentés

2000

4

4

2001/2002

17

13

Csoportjelentések:A pályázaton kívül a csoportjelentések mára már a formalitást is mellőzve, egyszerűen el sem jutnak a Társulathoz. Sajnos az alapszabály által előírt jelentésadási kötelezettségnek csak 16 csoport tett eleget. Ebben egyébként magamat is hibásnak tartom, elsősorban azért, mert nem követeltem meg kellő határozottsággal a Titkárságtól a beszámolók bekérését.

Könyvtárunk rendezése a hosszabb-rövidebb szünetek után folyamatosan akadozik. Sajnos az elmúlt évek sikerei mellett ezen a területen érdemi elmozdulás nem történt. A térképtár és dokumentumtár új elhelyezése biztosította az állagmegóvást. A még beérkező érdekesnél érdekesebb külföldi folyóiratokkal gyakorlatilag senki nem foglalkozik.

Társulati elismerések

Kitüntetés neve

1999

2000

2001

2002

Herman Ottó–érem

Zentai Ferenc

-

-

-

Kadić Ottokár-érem

Dr. Móga János

Dr. Kubassek János

Dr. Ernst Lajos

Dr. Müller Pál

Vass Imre-érem

Eszterhás István

Dr. Leél-Őssy Szabolcs

Dr. Jakucs László

Szenthe István

Herman Ottó-emléklap

-

-

-

-

Kadić Ottokár-emléklap

-

-

-

-

Vass Imre-emléklap

-

-

Ariadne Barlangkutató Egyesület

Acheron Barlangkutató Szakosztály—Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoport—TTE Meteor Baradla Barlangkutató Csoport

Társulatunk tiszteleti tagja címet adományoztuk:

1999

2000

2001

2002

id. Kalmár László

Vass Béla

Dr. Schweitzer Ferenc

Dr. Dudich Endre

Kincses Júlia

Dr. Ráday Ödön

 

 

Csekő Árpád

Dr. Tardy János

 

 

 

Dr. Bárdossy György

 

 

 

Dr. Marosi Sándor

 

 

 

Dr. Vitális György

 

 

A természetvédelem érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységért a környezetvédelmi miniszter 2000-ben Pro Natura emlékplakettel tűntette ki Társulatunkat.

MTESZ díjat kapott Dr Fodor István volt társulati elnökünk.

MTA doktori címet elnyerte 2002-ben: Dr. Fodor István, Dr Korpás László és Dr Müller Pál

Társulati árbevételek összetétele: (részletesen megjelent a Társulat belső kiadványában)

 

1999

2000

2001

2002

Összes árbevétel

11 745 655

12 139 988

11 162 486

14 854 411

Társulati kiadások összetétele: (részletesen megjelent a Társulat belső kiadványában)

 

1999

2000

2001

2002

Összes költség

12 545 252

10 523 615

12 113 455

14 602 625

A Társulat rendelkezésére álló pénzeszközök:

Bank: 2 281 079 Ft

Megkötött szerződéses állomány-pályázatok: 7 490 000 Ft

Képviseletünk a MTESZ-ben: Folyamatosan figyelemmel kísértük és képviseltük Társulatunkat az üléseken, tekintettel annak vonatkozó anyagi konzekvenciáira. Támogatásként 2,5 millió Ft-ot szavaztak meg Társulatunk támogatására.

Beszámolóm befejezéséül megköszönöm mindazok munkáját és segítségét, akik az elmúlt négy évben hozzájárultak a fenti eredményekhez. Az új vezetésnek pedig sikereket és jó munkát kívánok.

 

Budapest 2003. március 18.

 

Börcsök Péter

MKBT főtitkár

A Társulat küldöttközgyűlését 2001. április 21-én tartotta a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületének vetítőtermében. A küldöttközgyűlésen megjelent küldöttek száma 34 fő, a szavazati joggal nem rendelkező résztvevők száma 13 fő volt.

A küldöttközgyűlés keretében az Érembizottság az alábbi kitüntetéseket adta át:

 • a magyar karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló ered-ményért adományozható Vass Imre-éremmel dr. Jakucs Lászlót,
 • a magyar karszt- és barlangkutatás területén végzett kiemelkedő tudományos munkáért adományozható Kadić Ottokár-éremmel, posztumusz elismerésként, halálának 10. évfordulóján dr. Ernst Lajost tüntette ki;
 • a magyar karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló kollek-tív eredményért adományozható Vass Imre-emléklapot az Ariadne Barlang-kutató Egyesületnek ítélte oda a Legény- és Leány-barlangban végzett jelentős feltáró munka elismeréseként.

A közgyűlés

 • 85. születésnapja alkalmából Jamrik Károlyt,
 • 75. születésnapja alkalmából dr. Jakucs Lászlót és dr. Jánossy Dénest,
 • 70. születésnapja alkalmából Vidics Zoltánnét,
 • 65. születésnapja alkalmából Csekő Árpádot, Gádoros Miklóst és Kesselyák Pétert.
 • 60. születésnapja alkalmából Eszterhás Istvánt, dr. Lorberer Árpádot és dr. Szentes Györgyöt

emléklappal tüntette ki.

A küldöttközgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

 • a Társulat tiszteletbeli tagjává választotta: Dr. Schweitzer Ferencet, az MTA Földrajztudományi Kutató Intézetének igazgatóját (K-1/2001)
 • elfogadta a 2000. évről szóló főtitkári beszámolót (K-2/2001).
 • elfogadta a 2000. évről szóló közhasznúsági beszámolót(K-3/2001).
 • elfogadta a Felügyelő Bizottságnak a Társulat  2000. évi gazdálkodásáról szóló jelentését (K-4/2001).
 • elfogadta a Társulat 2001. évi munkatervét és költségvetését (K-5/2001).

Főtitkári beszámoló
a Társulat 2001. április 21-i küldöttközgyűlésére

Társulati élet:

Az 1999. évi időszak sikeresnek mondható gazdasági konszolidációja után, minden pozitív jel ellenére inkább beszélhetünk egy kényes egyensúlyi helyzetről.

MTESZ tartozásunk az elmúlt időszakban a kezdeti 2 millió forintról alig 700 ezer forintra csökkent, melyet az év végére remélhetőleg sikerül megszüntetnünk.

Pályázatokkal az elmúlt időszakban kisebb összegeket sikerült elnyerni. Oktatásra és oktatást segítő kiadványokra ez alkalommal nem kaptunk támogatást.

Cholnoky pályázatra 1,2 millió forintot kaptunk, és osztottunk szét a pályázatot benyújtó csoportok és egyéni tagok között.

Korábbi támogatások eredményeként sikeres túravezetői és kutatásvezetői tanfolyamot zártunk, ahol 46 tagtársunk túravezetői, 37-en kutatásvezetői képesítést szereztek. Minden fórumot megragadtunk, hogy köszönetet mondjunk előadóknak és oktatóknak a tanfolyamhoz nyújtott segítségéért. Engedjétek meg, hogy itt a küldöttközgyűlés előtt ismételten megköszönjem önzetlen munkáját mindenkinek, aki a tanfolyam sikeréhez hozzájárult.

Az év elején barlangi idegenvezetői tanfolyamot szerveztünk 12 fő részére. A szervezést és bonyolítást teljes egészében Hazslinszky Tamás társelnök és Fleck Nóra végezte, melyet ezúton is szeretnénk nekik megköszönni.

Sokan várják az oktatást folytatását. Jelenleg az elmúlt év tapasztalatai alapján igyekszünk az oktatást a csoportok igényeihez és lehetőségeihez igazítani. Elnökségi és választmányi üléseken foglalkoztunk az alapképzés beillesztésével az új oktatási rendszerbe.Jelenleg módosítási javaslattal fordultunk a KöM illetékes főosztályához. Reményeink szerint az őszi időszakban, de legkésőbb jövő tavasszal az oktatás módosított formában folytatódhat.

Együttműködés:

Alapelvünk, az együttműködés a közös érdekeltségü felekkel nem változott. A nemzeti parkok folyamatos kapcsolattartás eredményeként eseti megbízásokkal keresték meg Társulatunkat, amelyek nemcsak szakmai tekintélyünket növelték, de anyagilag is segítették működésünket.

Kapcsolattartás csoportokkal: ezen a téren a tanfolyam sokat segített. Számos vidéki csoport közvetlen bepillantást nyert a Társulat életébe, és a tanfolyam végeztével visszatérő kapcsolat jött létre, melyet a jövőben fent kell tartani és bővíteni.

Vezetőségi ülések:

Az elmúlt küldöttközgyűlés óta szeptember végén rendkívüli küldöttközgyűlést tartottunk a Karszt és Barlang Alapítvány alapító okirat módosítása, valamint az új kuratórium megválasztása céljából.

Választmányi ülést 4 alkalommal tartottunk, elnökségi ülést 6 alkalommal. Ebből kiemelt esemény volt Jakucs László köszöntése 75. születésnapja alkalmából, nyílt elnökségi és választmányi ülés keretében.

Taglétszám alakulása: tavaly ilyenkor 102 új belépővel büszkélkedhettünk, és a Társulatunk iránti megerősödött bizalomról beszéltünk. Sajnos az idén ez a szám másképp alakult. Reméljük, hogy nem bizalomvesztésről van szó, és a fizetési késedelmeknek csupán anyagi oka van. A küldöttközgyűlésen elfogadott alapszabályhoz igazodva közel 300 tagtársunk tagságát fel kellett függeszteni és átmenetileg törölni tagdíjfizetési elmaradás miatt. Jelenlegi taglétszámunk 630-ra csökkent.

Rendezvények:

Barlangkutatók Szakmai Találkozóját október 27-29. között Pécsett, 111 fő részvételével tartottuk meg. A találkozón 29 előadás hangzott el,  9 video és 4 poszter került bemutatásra. Sikeres barlangvilágítási konferenciát zártunk 33 fő részvételével, amelyből 26 fő külföldi résztvevő volt. Az előadásokat tartalmazó kiadvány utószerkesztése folyamatban van, s várhatóan még ebben a negyedévben megjelenik.

A Pál-völgyben rendezett millenniumi barlangnap 250 fő résztvevővel sikeresen lezajlott. Változatos barlangtúrák, izgalmas versenyek és esti tábortűz zárta a találkozót.

Október 31-én, mint minden évben most is a Szemlő-hegyi emlékkertben megemlékeztünk halottainkról.

Sikeres kezdeményezés eredményeként az év elején szerdai napokon barlangos videofilmek vetítésével igyekeztünk a társulati klubéletet élénkíteni. A növekvő érdeklődést további előadásokkal kellene életben tartani. Várjuk további előadók jelentkezését.

Az elmúlt évi hagyományt követve decemberben és az elmúlt hetekben a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületének vetítőtermében zenés táncos összejövetelt tartottunk 2 alkalommal.

Kiadványok:

Túravezetői és kutatásvezetői jegyzetek 3 kötetben, 350 oldalon 100-150 példányban megjelent. Túravezetői I. és Kutatásvezetői jegyzet korlátozott példányszámban még kapható a Társulat Titkárságán. A jövő évi oktatáshoz a jegyzetek átdolgozását és módosítását tervezzük.

Barlangi idegenvezetői tanfolyam jegyzetét módosítva és aktualizálva a tanfolyam hallgatóinak elkészítettük.

Barlangnapra a Millenniumi Kormánybiztosi Hivatal támogatásával színvonalas kiadvány jelent meg.

Kiadásra került a Ferenc-hegyi-barlang atlasza, melyet a KöM támogatásával jelentettünk meg.

A Karszt  és Barlang elmaradt 1993/I-II. száma a közeljövőben jelenik meg.

Társulati Tájékoztató kéthavonta változatlanul, kb. 20 oldalon megjelenik a tagság informálására.

Az internetes honlapunkat dr. Nyerges Miklós szerkeszti sok érdekes és új információval, melynek további bővítéséhez új anyagokat és segítőket várunk.

Könyvtárunk rendezése rövidebb szünet után ismét folytatódik.

Közhasznúsági beszámoló

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatot a Fővárosi Bíróság 1999. január 19-én 13.Pk.60.438/1989/11 számon 1998. január 1. napjától kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette.

1. Beszámoló a kiemelkedően közhasznú tevékenységről

A Társulat tagjai, kutatócsoportjai és egyéni kutatói által karsztvidékek és barlangok bejárásával, megismertetésével, feltárásával olyan társadalmilag hasznos tevékenységet végeztek, amelynek megismertetésével, hasznosítási javaslatok kidolgozásával állami és önkormányzati szervek munkáját támogatták.

Karsztterületek és barlangok rendszeres bejárásával és kataszterezésével, járatok térképezésével olyan természetvédelmi (barlangvédelmi) feladatokat láttak el, amelyek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény végrehajtását segítették elő.

Tagjai a megszerzett ismeretek széles körű elterjesztésével (előadások, publikációk, szakmai találkozók megszervezése) a társadalom tudatformálását szolgálták.

Hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel együttműködve tevékenysége a magyar karszt- és barlangkutatás, az ehhez kapcsolódó érdekképviseleti és szakmai-tudományos tevékenysége koordinációs, információs feladatainak ellátásában is kiteljesedett.

A Társulat könyv-, térkép- és dokumentáció tára egyedi gyűjteményeinek nyilvános használhatóságával szintén közhasznú tevékenységet lát el.

2. A fentiekben részletezett kiemelkedően közhasznú tevékenységek kiadásaihoz 2000-ben

 • a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzatától

a barlangi túra- és kutatásvezetői tanfolyam lebonyolításához 900 000 Ft-ot,

a Fekete- és István-lápai- barlang természetvédelmi célú barlangkiépítéshez 500 000 Ft-ot,

a Ferenc-hegyi-barlang térképének megjelentetéséhez 350 000 Ft-ot,

a Barlangkutatók Szakmai Találkozójához 300 000 Ft-ot,

a Barlangvilágítási Konferenciához 300 000 Ft-ot, a szakkönyvtár működtetéséhez 150 000 Ft-ot,

a Cholnoky Jenő karszt- és barlangkutatási pályázathoz 1 200 000 Ft-ot,

 • a MTESZ Szövetségi Tanácstól a működési kiadások fedezésére 1 194 203 Ft-ot,
 • a Karszt és Barlang Alapítványtól a Karszt és Barlang 1997/I—II számához 314 800 Ft-ot,
 • a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítványtól a Karszt és Barlang 1993/I—II számához 100 000 Ft-ot,
 • a Magyar Fejlesztési Banktól a baradlai élettani vizsgálatok eredményének feldolgozásához 250 000 Ft-ot,
 • a Millenniumi Kormánybiztosi Hivataltól a Barlangnaphoz 400 000 Ft-ot,
 • a Vakond Barlangkutató Csoporttól a Barlangnaphoz 50 000 Ft-ot

kapott a Társulat.

3. 2000. év folyamán a Társulat 326 897 Ft támogatást kapott a magánszemélyek jövedelemadójának 1 %-ából, melyet a tagság informálásának érdekében kéthavon-ta megjelenő MKBT Tájékoztató megjelentetésére fordítottunk.

4. A Társulat törvény szerinti vezető tisztségviselői részére a Társulattól 2000. évben járulékokkal együtt 66 600 Ft pénzügyi juttatás került kifizetésre. A Társulatban mun-kaviszonyban állók részére 2000. évben járulékokkal együtt 1 068 001 Ft került kifizetésre.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZEK, KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE – 2000 ÉV

 

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

(eFt)

Tárgyév

(eFt)

1.

A. Befektetett eszközök (2—5. sorok)

404

549

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

44

30

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

360

519

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

-

-

5.

IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

-

-

6.

B. Forgóeszközök (7—10. sorok)

5690

4403

7.

I. KÉSZLETEK

2008

1973

8.

II. KÖVETELÉSEK

53

577

9.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

-

-

10.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

3629

1853

11.

C. Aktív időbeli elhatárolások

-

-

12.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6.+ 11. sor)

6094

4952

13.

D. Saját tőke (14. — 17. sorok)

2457

3393

14.

I. INDULÓ TŐKE

3307

3307

15.

II. TŐKEVÁLTOZÁS

-850

86

16.

-ebből tárgyévi eredmény

1587

936

17.

III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

-

-

18.

E. Céltartalék

-

-

19.

F. Kötelezettségek (20. — 21. sorok)

3239

1559

20.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

-

-

21.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

3239

1559

22.

G. Passzív időbeli elhatárolások

398

-

23.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.—18. +19. + 22. sor)

6094

4952

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZEK, KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA — 2000 ÉV

 

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

(eFt)

Tárgyév

(eFt)

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2. — 8. sorok)

11746

12140

2.

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás

2805

527

3.

a. alapítótól

-

-

4.

b. államháztartás más alrendszerétől

-

-

5.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

1188

5698

6.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

6732

5093

7.

4. Tagdíjból származó bevétel

855

698

8.

5. Egyéb bevételek

166

124

9.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1. — 11. sorok)

-

-

10.

6. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétele

-

-

11.

7. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele

-

-

12.

C. Összes bevétel (1. + 9. sor)

11746

12140

13.

D. Közhasznú tevékenység költségei

10159

-

14.

E. Vállalkozási tevékenység költségei (15. — 16. sorok)

-

-

15.

1. Nem cél szerinti (vállalkozási) tevékenység költségei

-

-

16.

2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei

-

-

9

 

 

 

 

 

17.

F. Összes tevékenység költségei (13. — 14. sorok)

10159

11204

18.

G.  Adózás előtti eredmény

1587

936

19.

H. Adófizetési kötelezettség

-

-

20.

I. Tárgyévi eredmény (18—19. sor)

1587

936

Tájékoztató adatok eFt-ban

 

Megnevezés

Ösz-szeg

Megnevezés

Ösz-szeg

A. Személyi jellegű ráfordítások

3244

B. Anyagjellegű ráfordítások

3398

Bérköltség

1928

C. Értékcsökkenési leírás

136

megbízási díjak

356

D. Egyéb költségek, ráfordítások

3976

Tiszteletdíjak

-

E. A szervezet által nyújtott támogatások

450

személyi jellegű egyéb költségek

193

- ebből: pályázati úton nyújtott támogatások

-

személyi jellegű költségek közterhei

767

 

© 2018 MKBT. All Rights Reserved. Építette: JoomlaAbc