Beszámoló az MKBT Választmányi üléséről

Tisztelt Választmány/Tagság!

Mint arról korábban értesülhettetek, 2015. március 17-én az MKBT Választmánya ülést tartott. Az ülésen két határozati javaslat került megvitatásra, majd szavazásra:

1. A Választmány elvi hozzájárulását adja a küldöttközgyűlési rendszerről közgyűlési rendszerre való átállásra és megbízza az elnökséget az ehhez szükséges alapszabály-módosítások kidolgozásával a május 9-i küldöttközgyűlésig.

2.  5 fő állít 1 küldöttet, azaz a tagság maximum 90 küldöttet állít.

A Választmány mindkét javaslatot megvitatta és ellenszavazat nélkül elfogadta. A döntések hátteréről a Választmányi ülés honlapra feltöltött munkaanyagában és jegyzőkönyvében tudhattok meg többet.

A következő lépés a küldöttállítás az alapszabály rendelkezései és a fenti döntések alapján. Ezek szerint a 10-nél nagyobb taglétszámú csoportok („nagy csoportok”) tagjai maguk közül választanak küldöttet (1 küldött / öt fő). Az egyéni tagok, a 10-nél kisebb taglétszámú csoportok („kis csoportok”) tagjai, valamint a „nagy csoportok” 5-tel való osztás utáni „maradékai” területi küldöttállító gyűléseken a megjelentek közül választanak küldöttet. Küldöttnek, kérjük, olyanok jelentkezzenek, akik május 9-én részt tudnak venni a küldöttközgyűlésen. A „kis” és „nagy” csoportok listáját és taglétszámát összegző táblázatot ugyancsak a honlapon találjátok.
Kérjük, ellenőrizzétek az ott található adatokat és egyeztessetek a Titkársággal, ha szükséges. Az adott csoportban / gyűlésen megválasztható küldöttek száma a választáskor aktuális MKBT taglétszámtól / megjelentek MKBT tagok számától függ, ezért aki választani szeretne, a választás előtt rendezze tagdíjhátralékát. A csoportok legkésőbb április 24-ig küldjék el választott küldötteik nevét a Titkárságnak. Az ugyanezen határidő előtt megtartandó területi küldöttállító gyűlésekről külön hírben értesítjük a tagságot (a tervezett helyszínek: Miskolc, Veszprém, Szeged, Budapest).

A május 9-i küldöttközgyűlés napirendi pontjai: beszámolók elfogadása, alapszabály módosítás (jogszabály által előírt módosítások és a közgyűlési rendszerre áttérés), a vezetőség mandátumának meghosszabbítása az ősszel megrendezendő tisztújító közgyűlésig.
Amennyiben a májusi küldöttközgyűlés elfogadja a közgyűlési rendszerre való áttérést, ősszel az új tisztségviselőket már közvetlenül a tagok választhatják, közgyűlési formában. Ekkor kerülhet sor az egyéb szervezeti átalakításokra is, így addig bőven van idő megvitatni a tagsággal, hogy mik legyenek azok (pl. elnökség létszámcsökkentés, választmány megszüntetés) és jelölteket is lehet találni a javasolt tisztségekre.
Kérjük, a továbbiakban is kísérjétek figyelemmel a honlapon, a levelezőlistákon és a Facebook oldalakon (MKBT, Virtuális Barlangkutató Társulat) közzé tett tájékoztatásokat és ezeket továbbítsátok a csoportlistákra is.

Elnökség