Kitüntetettjeink

A Társulat Érem- és Oklevélszabályzata az Alapdokumentumok között olvasható.

 

É R M E K

 

 Herman Ottó érem (alapítva 1962-ben)

Adományozható: a magyar karszt- és barlangkutatás előbbre vitelét szolgáló kimagasló társulati munkásságért

 

1962 – Jakucs László dr.

1964 – Bertalan Károly dr.

1966 – Horváth János

1967 – Dénes György dr.

1968 – Schönviszky László

1969 – Barátosi József

1971 – Jamrik Károly

1972 – Venkovits István

1974 – Benedek Endre

1975 – Maucha László

1976 – Balázs Déner dr.

1977 – Juhász András dr.

1978 – Székely Kinga (10 évi példás titkár munka, rendezvényszervezés, kiadványszerk.)

1979 – Hazslinszky Tamás (sokévi társulati munka: kiadványszerk, szaktitkár, konferenciák)

1980 – Gráf Andrásné (a magyar barlangkutatás ügyét szolgáló 3 évtizedes tevékenység)

1982 – Jánossy Dénes dr. (másfél évtized a Társulat és az őslénytani szakbizotts. vezetésében)

1984 – Böcker Tivadar (15 éve a vezetőségben: szakbiz.vez, főtitkár, elnökségi tag, társelnök)

1986 – Szathmáry Sándor dr. (25 éves Számvizsgáló bizottsági elnökség, alapszabály kidolg.)

         – Vid Ödön (évtizedes vezetőségi munka, rendezvényszervezés, kapcsolattartás, okt.)

1987 – Szablyár Péter (a társulati munka segítése: Barlangbibl. Figyelő, tud. titkár, főtitkárh.)

1988 – Hevér Éva (magas színvonalú gazdasági titkári munka)

1989 – Borzsák Péter (hosszú idő óta a Társulat munkájának segítése)

1991 – Kraus Sándor (szakmai munka népszerűsítése, barlangföldtani jegyzet és –túrák)

1992 – Juhász Márton (Észak-Dunántúli területi szervezet alapítása, tanfolyam és táborszerv.)

1996 – Kósa Attila dr. (több évtizedes társulati munka: titkár, elnökségi tag, társelnök, angol-magyar szakszótár, konferencia-szervezés, kiadványszerkesztés)

1999 – Zentai Ferenc (>3 évtizedes csoport- és kutatóbázis szervező és irányító munka)

2007 – Börcsök Péter (a Társulat megújítását célzó szervezőmunka, kutatóképzés irányítása)

2008 – Adamkó Péter (több évtizedes munkásságáért)

2011 – Fleck Nóra (a munkaköri kötelességen messze túlmutató, 3 évtizedes ügyvezetői tev.)

2012 – Berczik Pál (a Társulati rendezvények és feltáró kutatás 4 évtizedes műszaki segítése)

2013 – Laufer Csaba (több mint fél évszázada a kutatás és a Társulat „szürke eminenciása”)

2016 – Szilvay Péter (a Társulat munkájának fél évszázados segítése)

2017 – Veress Márton dr (karsztkutatás területén évtizedek óta végzett, kiemelkedő tudományszervező és oktató-nevelő munkásság)

2019 – Kiss Jenő - posztumusz (Társulat céljainak megvalósítását különösen a barlangkutató emlékkert gondozásával elősegítő, lelkiismeretes munka)

2020 - Csepregi István dr (a Társulat jogszerű működését több évtizede hathatósan segítő munka és a barlangokkal kapcsolatos jogszabályalkotás terén kifejtett tevékenység)

2021 - Hegedűs András (a Társulat céljainak megvalósítása érdekében különösen az oktatás terén végzett munka)

 

Kadić Ottokár érem (alapítva 1962-ben)

Adományozható: a karszt- és barlangkutatás szakterületén végzett kiemelkedő tudományos munkásságért.

 

1962 – Dudich Endre dr.

1964 – Szabó Pál Zoltán dr.

1966 – Jánossy Dénes dr.

1967 – Vértes László dr.

1969 – Kretzoi Miklós dr.

1971 – Láng Sándor dr.

1972 – Boros Ádám dr.

1974 – Jakucs László dr.

1977 – Gábori Miklós dr.

         – Gáboriné dr. Csánk Vera

1978 – Böcker Tivadar dr. (széleskörű karszthidrológiai tudományos munkásság, publikációk)

1979 – Kordos László dr. (megpályázta: 92 cikk a társulati élettől őslénytani eredményekig)

1980 – Fodor István dr. (két évtizedes klimatológiai kutatómunkát összegző kandidátusi)

1984 – Gádoros Miklós (barlangi klíma és hidrológiai távmérések megindítása, 18 szakcikk)

1985 – Balázs Dénes dr. (a karszt- és barlangtan több területén elért és publ. új eredmények)

1986 – Leél-Össy Sándor dr. (közel félszáz karszt- és barlangvonatkozású tanulmány)

1987 – Cser Ferenc dr. (aeroszol-képződés, heliktitképződés, keveredési korrózió kutatása)

1988 – Zámbó László dr. (évtizedes karsztológiai mérés-sorozaton alapuló kandidátusi)

1989 – Hevesi Attila dr. (kiemelkedő eredmények a Bükk karsztjának kutatásában)

1990 – Topál György dr. (denevérkutatási eredmények és összefoglaló munka)

1991 – Lénárt László dr. (Létrási Vizes komplex vizsgálata, oktatási rendszer, konferenciák)

1992 – Hír János dr. (barlangi ásatások őslénytani feldolgozása, számos népszerűsítő cikk)

1994 – Maucha László (szivornyaműködés és beszivárgás vizsgálata, közel 60 publikáció)

1995 – Dénes György dr. (összefüggés és izotóp-hidrológiai vizsgálatok, tudománytörténet)

1997 – Szunyogh Gábor dr. (gömbfülke-képződés modellezése, állékonyság-vizsgálati és barlang-biztosítási módszerek kidolgozása)

1998 – Veress Márton dr. (karsztmorfológiai kutatás és modellezés, iskolateremtés)

1999 – Móga János dr. (a Gömör-Tornai karszt felszínmorfológiai kutatása és térképezése)

2000 – Kubassek János dr. (számos szakmai-tudományos kutatás és publikáció, múzeumig.)

2001 – Ernst Lajos (posztumusz: a keveredési korrózió elméleti alapjainak kidolgozása)

2002 – Müller Pál dr. (karszthidrológiai, barlanggenetikai és paleokarszt kut., 100 szakcikk)

2005 – Kevei Ferencné dr. Bárány Ilona (karsztmorfológiai és -ökológiai kut. eredmények)

2006 – Ringer Árpád dr. (bükki paleolit-kutatás, ÉK-magyarországi Pl kronosztatigráfia)

2009 – Hazslinszky Tamás (karszthidrológiai, lámpaflóra és tudománytörténeti publikációk)

2010 – Eszterhás István (nemkarsztos barlangok évtizedes kutatása és rendszerezése)

2012 – Takácsné Bolner Katalin (hévizes barlangok és kiválásaik genezisének kutatása)

2014 – Stieber József (két évtizedes klimatológiai mérések és műszertechnikai újítások)

2015 – Patay Pál dr. (> fél évszázados munkásság a barlangok régészet kutatása terén)

2016 – Surányi Gergely dr. (uránsoros korhatározás széleskörű hazai barlangi alkalmazása)

2017 – Kraus Sándor (hévizes barlangok földtani viszonyainak és fejlődésének kutatása)

2018 – Székely Kinga (a barlangkutatás története és kimagasló személyiségei tárgyában évtizedek óta folytatott tudománytörténeti, biográfiai és bibliográfiai munkássága)

2020 – Virág Magdolna dr (a rózsadombi barlangok fejlődéstörténetének kutatásában elért eredményeit és azok széleskörű hazai és nemzetközi publikálása)

2022 – Sásdi László (a hazai karsztvidékek négy évtizedes hidrológiai és fejlődéstörténeti kutatásában elért, jól dokumentált eredményei)

 

 

Vass Imre érem (alapítva 1962-ben)

Adományozható: a karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló eredményért

 

1962 – Kessler Hubert dr.

1963 – Balázs Dénes dr.

1967 – Révész Lajos

1968 – Szilvássy Andor

1971 – Jaskó Sándor dr.

1972 – Gyenge Lajos

1974 – Borbély Sándor

1976 – Mészáros Károly

1978 – Dénes György dr. (20 év feltárási eredményei – kiemelve a Meteor-barlangot)

         – Plózer István (posztumusz: víz alatti feltáró kut. hazai megszervezése, új felfedezések)

1979 – Zentai Ferenc (Alba Regia és más bgok feltárásának, dokumentálásának irányítása)

1980 – Varga Csaba (Hajnóczy-barlang és más odorvári feltárások irányítása)

1981 – Várszegi Sándor (bükki barlangfeltárások több évtizedes irányítása)

1984 – Vidics Zoltánné (Danca-barlang feltárásának és kutatásának irányítása)

1985 – Adamkó Péter (József-hegyi-barlang feltárási munkáinak irányítása)

1986 – Kárpát József (Cserszegtomaj továbbkutatás irányítása és más barlangfeltárások)

1988 – Kiss Attila (Pál-völgyi-barlang >5 km-es új feltárásainak irányítása)

         – Szeremley Szabolcs (Szamentu és más bükki barlangok feltárása, térképezése)

1989 – Takácsné Bolner Katalin (Pál kutatások irányítása, eredmények dokumentálása)

1996 – Rose György (posztumusz: Alsó-hegyi zsombolyfeltárások)

1998 – Börcsök Péter (Gortaniban 5 km új feltárás irányítása, expedíciószervezés)

1999 – Eszterhás István (több száz nemkarsztos barlang dokumentálása, kollektívavezetés)

2000 – Leél-Össy Szabolcs (József-hegyi-barlang feltáró és tudományos kutatása)

2001 – Jakucs László dr. (évtizedeken át elért kiemelkedő barlangfeltárások)

2002 – Szenthe István (Bükki és Alsó-hegyi barlangfeltárások)

2003 – Kalinovits Sándor (Molnár János új részének feltárása és dokumentálása)

2004 – Rónaki László (a Mecsek és Villányi-hgs. barlangfeltárásainak több évtizedes irány.)

2008 – Zih József – Zihné Perényi Katalin (Bihari és Királyerdei feltárások: Valea Rea, V5)

2009 – Kovács Richárd (a 3,6 km-es Vacska-barlang feltárásának és felmérésének vezetése)

2010 – Nagy András Jenő „Balu” (Hideg-lyukban 3 km új feltárás irányítása)

2011 – Szilaj Rezső (Berger Károly-barlang feltárás irányítása, Berger – Kórház összekötés)

2012 – Sűrű Péter (Szivárvány- és Sebes-barlang összekötése)

2014 – Rántó András (a Bányász-barlangot legmélyebbé tevő feltárás és odorvári kutatások)

2016 – Nagy Gergely Domonkos dr. (Harcsaszáj és Kétlyukú/Montenegró feltárás-irányítás)

2019 – Lengyel János  (Nyugati-Bükk barlangjainak feltáró kutatásában évtizedek óta betöltött irányító szerepe)

 

 

Papp Ferenc-érem (alapítva 2006-ban)

Adományozható: a karszt- és barlangkutatás területén végzett kiemelkedő tudományszervező és tudományos ismeretterjesztő munkásságért

 

2007 – Hazslinszky Tamás (magyar eredmények hazai és nemzetközi megismertetése)

2008 – Dénes György dr. – indoklás nem lett publikálva

2009 – Szablyár Péter (félszáz ismeretterjesztő cikk és könyv, emlékkert és tájház-alapítás)

2010 – Székely Kinga (ismeretterjesztő írások – köztük a „Magyarország fokozottan védett barlangjai” könyv, konferenciák és kiállítások szervezése)

2012 – Egri Csaba (a barlangkutatást népszerűsítő ismeretterjesztő előadások 3D-ben)

2013 – Borzsák Péter (a hatásos publikálást több évtizede segítő, művészi barlangfotózás)

         – Lieber Tamás (számos ismeretterjesztő írás turisztikai folyóiratokban és könyvekben)

2016 – Leél-Össy Szabolcs dr. („Kristálybarlang a nagyváros alatt” könyv és a szpeleológia több évtizedes népszerűsítése az egyetemi hallgatók körében)

2017 – Veress Márton dr. (több évtizedes tudományszervező és oktató-nevelő munka a karsztkutatás területén)

2018 – Regős József (a Bükk régészeti jelentőségű barlangjaival kapcsolatban hosszú ideje kifejtett, magas színvonalú tudományos ismeretterjesztő tevékenységéért)

2019 – Fleck Nóra (társulati tanulmányutak szervezése révén évtizedek óta kifejtett, színvonalas ismeretterjesztő tevékenység)

 

 

Mikolovits Veronika-érem (alapítva 2010-ben)

Adományozható: 35 évesnél fiatalabb kutatók számára, példamutató terepi és/vagy publikációs-dokumentációs tevékenységért; csoportszervezési tevékenységért; illetve a barlangkutatás népszerűsítése terén elért eredményekért.

 

2011 – Csomor Miklós (Verocs szakosztálybeli tevékenység)

2012 – Polyák Ágnes (fogyatékos-túráztatás, oktatás és utánpótlás-nevelés)

2014 – Muladi Beáta (népszerűsítés, utánpótlás-nevelés, rendezvényszervezés)

2016 – Katzer-Sölétormos István (MKBT könyvtárrendezés megszervezése és vezetése)

2021 - Berentés Ágnes (ismeretterjesztő céllal, magas színvonalon végzett fotódokumentációs tevékenység)

 

 

E M L É K L A P O K

 

 Herman Ottó Emléklap (alapítva 1962-ben)

Adományozható: a magyar karszt- és barlangkutatás előbbre vitelét szolgáló kimagasló kollektív munkásságért

 

1962 – Kinizsi Természetbarát Egyesület Barlangkutató Szakosztálya

1965 – Szabó József Geológiai Technikum

1966 – Fővárosi Tanács Sportkörének Természetbarát Szakosztálya

1974 – Miskolci Herman Ottó Barlangkutató Csoport

1975 – Miskolci Herman Ottó Barlangkutató Csoport

1976 – Alba Regia Barlangkutató Csoport

1977 – Alba Regia Barlangkutató Csoport

1978 – Kőbányai Barlangkutató és Hegymászó Szakosztály (társulati munka sokévi segítése)

1979 – Mecseki Karsztkutató Csoport – indoklás nincs publikálva

1982 – VMTE Baradla Barlangkutató Csoport (eredményes tud. és megbízásos munkák)

1984 – Alba Regia Barlangkutató Csoport (a barlangkutatást elősegítő dokumentációk)

1986 – Baradla – Papp Ferenc – Kinizsi Barlangkutató Csoportok (vándorgyűlés megszerv.)

1987 – Papp Ferenc Barlangkutató Csoport (tagok szerepe a Társulatban és a tud. képzésben)

1988 – Adamkó P. – Börcsök P. – Szablyár P. (az első társulati kutatótábor megszervezése)

1990 – UIS Kongresszus Szervező Bizottsága (a X. világkongresszus példás megszervezése)

2007 – Mikolovics Veronika vezette kollektíva (fogyatékos gyermekek barlangi túráztatása)

2012 – Bódvaszilasi múzeumalapító kollektíva (a múzeum létrehozásáért)

2018 - Kosztra Barbara által vezetett, társadalmi szemléletformáló kollektíva (a Társulat képviseletében külső rendezvényeken megjelenés)

2019 - „Inverse Everest” c. film alkotógárdája (magyar barlangkutatók elismertségét széles körben növelő tudományos-ismeretterjesztő tevékenység)

2020 - Hazslinszky Tamás és Fleck Nóra, a Karszt és Barlang leköszönő szerkesztői (a Társulat szakmai folyóiratának színvonalas megjelenése érdekében másfél évtizeden át végzett, lelkiismeretes munka)

2023 - a "Mit adnak nekünk a barlangok" c. kiállítást létrehozó, Szeredi Anna, Lénárt Ibolya és Köblös Gabriella irányította kollektíva (a barlangjaink és karsztjaink jelentőségét széles kör számára, magas színvonalon tudatosító ismeretterjesztő tevékenység)

 

Kadić Ottokár Emléklap (alapítva 1962-ben)

Adományozható: a karszt- és barlangkutatás területén végzett kiemelkedő kollektív tudományos tevékenységért

 

1962 – ÉKME Ásvány-Földtani Tanszék Barlangkutató Csoportja

1963 – Dobó István Gimnázium Barlangkutató Csoportja

1976 – Alba Regia Barlangkutató Csoport

1977 – VMTE Baradla Barlangkutató Csoport

1978 – FTSK Barlangkutató Szakosztály Szabó József Csoport (a Kevélyek és a Hosszú-hegy barlangjaiban 10 év óta végzett földtani vizsgálatok)

1979 – FTSK Delfin Könnyűbúvár Szakosztály – indoklás nincs publikálva

1980 – VMTE Baradla Barlangkutató Csoport (a Baradla komplex barlangtani vizsgálata)

1981 – Mecseki Karsztkutató Csoport (a Ny-Mecsek szpeleológiai és karszthidrológiai kut.)

1982 – Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoport (bakonyi tud. és dokumentációs munkák)

1983 – Vértes László Barlangkutató Csoport (gerecsei barlangok dokumentálása)

1984 – Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoport (Pál-kőfejtő barlangjainak komplex kut.)

1986 – Acheron Barlangkutató Szakosztály (1984-85-ös jelentéseik vizsgálati eredményei)

1987 – Marcel Loubens Barlangkutató Csoport (sokirányú, jól dokumentált tud. kutatások)

1990 – ATOMKI Report szerzői kollektívája (barlangi radonkutatási eredmények publikálása)

1991 – Nemkarsztos Munkabizottság (nemkarsztos barlangok vizsgálata és dokumentálása)

1998 – Élettani és Klimatológiai Munkacsoport (Cserszegtomaj klíma, élettani, mikrobiológiai kutatás)

2004 – Gerecse Barlangkutató és Természetvédő Egyesület (Gerecse denevérfaunisztikai kutatás)

2013 – Barlangklimatológiai és terápiai munkacsoport (nagypontosságú mérések terápiai alkalmazása)

2022 – az ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékén működőkarszt-hidrogeológiai munkacsoport (a Budai Termálkarszt vízáramlási rendszerének és múltjának kutatása során elért újabb eredményeik széles körű publikálása)

 

Vass Imre Emléklap (alapítva 1962-ben)

Adományozható: a karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló kollektív eredményért

 

1962 – Miskolci Barlangkutató Csoport

…… – VMTE Barlangkutató Szakosztály

1963 – Dorogi Kadic Ottokár Barlangkutató Csoport

1964 – Budapesti Vámőrség SE Természetbarát Szakosztály Barlangkutató Csoportja

1966 – Diósgyőri Vasas Tornaklub Természetbarát Szakosztálya

1969 – Miskolci Bányász Sportegyesület Barlangkutató Szakosztálya

1972 – Vecsem-bükki-zsomboly kutató kollektívája

1977 – Amphora Könnyűbúvár Barlangkutató Csoport

         – Papp Ferenc Barlangkutató Csoport

1978 – Hajnóczy József Barlangkutató Csoport (Hajnóczy-barlang feltárása, felmérése, vizsg)

1979 – Miskolci NME TDK Barlangkutató Csoport – indoklás nincs publikálva

1980 – Herman Ottó Barlangkutató Csoport (a Bolhási-víznyelőbarlangban végzett feltárások)

1981 – Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoport (Pál-völgyi-barlang új részének feltárása)

1982 – Alba Regia Barlangkutató Csoport (Tési barlangok feltáró kutatása)

1983 – VMTE Barlangkutató Szakosztály és Vízalatti Szakosztály (Alsó-barlang feltárása)

1984 – Acheron Barlangkutató Szakosztály (Cserszegtomaji barlangok feltárása, térképezése)

1986 – VMTE Baradla Barlangkutató Csoport (Baradla Vörös-ág feltárás)

1991 – Alba Regia Barlangkutató Cs. + Labirint Barlangkutató Cs. (Csodabogyós feltárása)

1992 – MÁFI Barlangkutató Csoport (Leány és más pilisi barlangok feltáró kutatása)

1994 – Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület (Jáspis-barlang feltárása)

1995 – Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoport (Pál Jubileumi-szakaszának feltárása)

1996 – BEAC és MAFC csoportok Alsó-hegyi kutató kollektívája (zsombolyfeltárások)

1998 – Gortani-barlang kutató kollektívája (5 km új feltárás)

2002 – Acheron – Bekey – Meteor (Pál-Mátyás összekötés)

2008 – Montenegrói kutatókollektíva (montenegrói kutatóexpedíciók eredményei)

2009 – Molnár János-bg Kessler-termi táró kollektívája (a száraz bejárat áttörése)

         – Vacska-barlang kutató kollektívája: Ariadne – Szent Özséb (Vacska-barlang feltárása)

2010 – Mecseki Karsztkutató Csoport (Spirál-víznyelőbarlang feltárása)

         – UTTE Szabó József & Barit Barlangkutató Csoport (Hideg-lyuk és Harcsaszáj feltárás és összekötés)

2011 – Amphora Könnyűbúvár Klub (Kossuth Reménytelen-szifon, Rákóczi I-II. tó összek.)

         – Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesület (Ariadne-barlangrendszer)

2012 – Bekey – UTTE Szabó József – Barit Barlangkutató Csoportok (Pálvölgyi-bgrendszer)

2013 – Plecotus Bgkcs – Plózer István Vízalatti Barlangkutató Csoport (Tapolcai-bgrendszer)

2014 – Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesület (feltárások a Szoplaki-ördöglyukban és az Ajándék-barlangban)

2018 – Baradla-barlang Jósvafői-szakaszát kutató, Ba Julianna és Polacsek Zsolt által vezetett kollektíva (Hosszú-Alsó-barlang)

2019 – Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövetsége (a Magas-Bakony első jelentős hosszúságú barlangját képviselő Hárskúti-cseppkőbarlang feltárása)

2020 – Szabó Zoltán és Krkos Márk által vezetett kürtőmászó kollektíva (a Baradla Aggteleki szakaszán nyíló kürtők felderítése és dokumentálása céljából ötödik éve, innovatív módszerrel végzett tevékenység)

2022 a Montenegróban kutató kollektíva (a Njeguši-Lovćen térség barlangjainak feltárása és dokumentálása terén elért újabb eredmények)

2023 - a Laci-zsombolyt feltáró, Mészáros József vezette kollektíva (hazánk legújabb nagy barlangjának felfedezéséért, dokumentálásáért és állagvédelmének példás biztosításáért)

 

TISZTELETI TAGOK ÉS TISZTELETBELI TAGOK

 

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tiszteleti és tiszteletbeli tagjai

Név (születési és – az időközben elhunytak esetében – halálozási dátum): kitüntetés éve

 

Tiszteleti tagok

(elkülönítésük a tiszteletbeli tagoktól 2016-ban a 12/2016. (V.21.) Közgyűlési határozattal)

 

Adamkó Péter (1950-): 2014

Balázs Dénes dr. (1924-1994): 1992

Barátosi József (1909-1990): 1978

Bertalan Károly dr. (1914-1978): 1978

Bogsch László dr. (1906-1986): 1972

Borbély Sándor (1915-1994): 1984

Csekő Árpád (1936-2020): 1999

Cser Ferenc dr. (1938-): 2005

Dénes György dr. (1923-2015): 1992

Dénes Györgyné (1938-): 2012

Eszterhás István (1940-2020): 2009

Fodor István dr. (1938-): 1998

Frojimovics Gábor dr. (1939 -): 2020

Gádoros Miklós (1936-2008): 1998

Gráf Andrásné (1909-1992): 1986

Grosz Imre (1946 - ): 2023

Hazslinszky Tamás (1934-2024): 1998

Házi Zoltán (?): 2014

Hevesi Attila dr. (1941 - ): 2021

Horváth János (1924-2006): 1989

Jakucs László dr. (1926-2001): 1986

Jamrik Károly (1916-2008): 1992

Jaskó Sándor dr. (1910-1998): 1984

Jánossy Dénes dr. (1926-2005): 1990

Juhász András dr. (1930-2012): 1997

Kalmár László (1912-1999) 1999

Kesselyák Péter (1935-): 2009

Kessler Hubert dr. (1907-1994): 1978

Kincses Júlia (1922-2008): 1999

Körösi Gyula (1942-): 2012

Kraus Sándor (1950 - ): 2022

Kretzoi Miklós dr. (1907-2005): 1986

Leél-Össy Sándor dr. (1924-1998): 1991

Magyari Gábor (1932-): 2016

Markó László dr. (1928-): 1988

Maucha László (1934-2010): 1998

Papp Ferenc dr. (1901-1969): 1968

Ráday Ödön dr. (1927-2004): 2000

Rónaki László (1932-2019): 2014

Sárváry István dr. (1933-2019): 2016

Schőnviszky László (1901-1979): 1971

Simsa Péter (1943-): 2014

Sohár István (1945-): 2016

Szabó Géza (1946-): 2023

Szathmáry Sándor dr. (1919-2001): 1992

Szentes György dr. (1941-): 2004

Székely Kinga (1945-): 2012

Szilvássy Gyula (1918-2005): 1992

Szolga Ferenc (1948-): 2017

Tardy János dr. (1948-): 2000

Taródi Péter (1946-): 2012

Tóth Álmos (1945-2023): 2012

Vass Béla (1923-2013): 2000

Várszegi Sándor (1933-2015): 2004

Venkovits István (1913-2006): 1997

Vidics Zoltánné (1930-): 2004

Zentai Ferenc (1938-2020): 2017

 

 Tiszteletbeli tagok

 

Bacsák György dr. (1870-1970): 1969

Bagaméri Béla (1922-2013): 1997

Balogh Ernő dr. (1882-1969): 1968

Bárdossy György dr. (1925-2013): 2000

Berecz Lajos (1933-2015): 1988

Bódis Istvánné (1930-2019): 2012

Böcker Tivadar dr. (1931-2015): 2016

Czajlik István dr. (1938 - ): 2018

Dancza János (1899-1985): 1984

Dinev, Ljubomir dr. (1911-1986): 1978

id. Dudich Endre dr. (1895-1971): 1968

ifj. Dudich Endre dr. (1934-2016): 2002

Ford, Derek C. dr. (1935-): 1989

Géze, Bernard dr. (1913-1996): 1978

Gvozdeckij Nikolaj dr. (1913-1994): 1978

Kleb Béla dr. (1938-): 2016

Klimcsuk, Alexandr (1956-2023): 2022

Koch Sándor dr. (1896-1983): 1969

Madarasné Benedek Anikó (19xx -): 2020

Marosi Sándor dr. (1929-2009): 2000

Mede Márton (1980-2022): 2022 (posztumusz)

Nógrády György dr. (1919-2013): 1985

Panoš, Vladimír dr. (1922-2002): 1978

Patay Pál (1914-2020): ????

Rakonczay Zoltán (1929-2018): 1986

Réthly Antal dr. (1879-1975): 1969

Roda István ph. mr. (1927-2001): 1982

Schweitzer Ferenc dr. (1939-): 2001

Trimmel, Hubert dr. (1924-2013): 1978

Tulogdi János dr. (1891-1979): 1968

Vitális György (1929-2020): 2000

Warwick, Gordon dr. (1918-1983): 1978

Wójcik, Zbigniew dr. (1931-): 1978