BARLANGI BIZTOSÍTÁSOK AUSZTRIÁBAN


- "Bécsi és Alsó-Ausztriai Egyesület a Barlangtudományokért" + "Osztrák Barlangkutatók szövetsége" tagság

-  "Osztrák Alpok Egyesület" (Österreichischer Alpenverein (ÖeAV)


- "Bécsi és Alsó-Ausztriai Egyesület a Barlangtudományokért" + "Osztrák Barlangkutatók szövetsége" tagság

(Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich + Verband Österreichischer Höhlenforscher (VÖH))

Honlap: www.cave.at , www.hoehle.org/

OSZTRÁK EGYESÜLETI TAGSÁGBAN FOGLALT KOLLEKTÍV BALESETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

2019. január 1-től

 

Az Osztrák Barlangkutatók Egyesületének (VÖH = Verband Österreichischer Höhlenforscher) tagjai a rendezett tagdíjukban foglalt  kollektív balesetbiztosítással rendelkeznek az Allianz-Elementar Biztosítónál.

Minden személy (nem osztrák állampolgár is), aki tagja egy osztrák barlangos egyesületnek, biztosítva van. Előfeltétel az egyesületi tagság és a tagdíj megfizetése. A magyarok biztosítása a Bécsi és Alsó-Ausztriai Barlangkutató Egyesület tagságán keresztül működik.

A biztosított személy külön azonosító számmal nem szerepel a biztosítónál, jogosultságát minden esetben a VÖH igazolja.

 

A VÖH biztosítás nem az a biztosítás, amely szükség esetén azonnal fizet. Minden balesetet a versicherung@hoehle.org címre kell jelenteni, s az alábbi adatokat kell megadni:

– név, cím, telefonszám és email cím,

– melyik egyesületben rendelkezik tagsággal (ez a magyarok esetében a Bécsi és Alsó-Ausztriai Barlangkutató Egyesület vagyis németül Verein für Höhlenforscher in Wien und Niederösterreich),

– minden más biztosítónál fennálló biztosítás, amellyel a sérült rendelkezik,

– valamennyi számla és a káreseményről szóló beszámoló.

A fent megadott e-mail cím fölött a VÖH diszponál, direkt kontakt a biztosítóhoz nincs.

 

Baleset esetében a sérültnek valamennyi számlát magának kell fizetnie, majd ezeket a biztosítóhoz benyújtani.  Egyes kivételes esetekben – részletes vizsgálat után – a biztosító közvetlenül a mentőszervezetnek utalja át a költséget. Ez is általában több hetet vesz igénybe, amit a sérültnek feltétlenül jeleznie kell a mentőszervezet felé, hogy az esetleges késedelmi kamatok felszámítását elkerüljék.

 

Kapcsolattartó: (baleset esetén német vagy angol nyelven azonnal értesíteni):

Thomas Exel versicherung@hoehle.org   Tel.: +43-699/18 21 91 17

 

Általános feltételek    

Biztosított személy: a VÖH által bejelentett tagok (haláleset esetén kedvezményezett a törvényes örökös).

 

Biztosítási összegek: érvényes 2019. 01. 01-től.

 

Tartós rokkantság: 20 000 €  (100%-nál; szolgáltatás 25%-onként)               

Haláleset: 2500 €

Baleseti költségek: 40 000 € (kivéve magánklinikai, magánrendelői költségek)

Keresési és mentési költségek: 40 000 €

 

Részletes feltételek

 

A biztosítás az egész Földre érvényes.

 

Biztosítási védelem:

2019. január 1-től a biztosítás kizárólag barlangi balesetekre érvényes, minden más, az alábbiaktól eltérő szabadidős tevékenységre nem vonatkozik.

 

A biztosítás kiterjed azokra a balesetekre, amelyeket a VÖH tagjai nem hivatásos és önkéntes egyesületi tevékenység során szenvednek.  Mesterséges földalatti objektumokra is ugyanez érvényes. 

A biztosítás kiterjed az alábbiakra is:

- egyesületi összejövetelek, ünnepségek, a barlangkutatás területén rendezett összejövetelek (nemzetköziek is) vagy hasonló rendezvények, melyeken az egyesületek részt vesznek során bekövetkező balesetek,

 – ismeretlen barlangok utáni kutatás során, a terepen bekövetkező balesetek,

– a biztosított tevékenységhez vezető út során bekövetkező balesetek, kivéve, ha a biztosított tevékenység megszakításra vagy meghosszabbításra kerül, amely nincs összefüggésben az eredeti tevékenységgel.

 

Továbbá érvényes a biztosítás

–a barlanghoz vezető út során bekövetkezett autóbalesetre,

– olyan lavinabalesetre, mely a barlanghoz vezető út során történik, s a biztosított a lavinában megsérül,

– Európában, gleccserbarlangban bekövetkezett balesetre,

– amennyiben a barlangot egy Via Ferrátá-n át lehet megközelíteni, s a biztosított ott balesetet szenved.

 

A VÖH biztosítás egy olyan kiegészítő biztosítás, mely csak abban az esetben fizeti meg a keresési és mentési, illetve baleseti költségeket, ha más biztosítás nem téríti meg a károkat. Amennyiben más biztosítónál a biztosított által megkötött mentési költség összege alacsonyabb, mint 40 000 euro, akkor a biztosítási védelem a különbözet ezen összegéig terjed.

 

Keresési és mentési költségek:

A keresési, mentési költségeket, a fenti feltételek mellett, csak abban az esetben fedezi, ha a biztosított személy balesetet szenvedett. Egyéb esetben nem fedezi a keresés költségét.

 

A baleset fogalma: Baleset akkor áll fenn, ha a biztosított személy hirtelen kívülről a testére ható esemény (baleseti esemény) következtében önkéntelen egészségkárosodást szenved.  Balesetnek számítanak az alábbi események is: végtagok ficama, végtagok és a csigolya menti izmok, inak, szalagok rándulása, szakadása, valamint meniszkuszsérülések.

Betegségek nem minősülnek balesetnek illetve a baleset következtében fellépő fertőző betegségek sem. Így pl. a gyermekbénulás, kullancsfertőzés következtében fellépő agyvelőgyulladás, Lyme-kór, sebfertőzéses tetanusz és veszettség.

Riasztások figyelmen kívül hagyására (baleset bekövetkezte nélkül) nem terjed ki a biztosítás.

 

Baleseti költségek: Az itt megadott biztosítási összegekből a baleseti költségek megtérítésre kerülnek, amennyiben ezek a baleset napjától számított 2 éven belül keletkeznek. A baleset következményeinek megszüntetését célzó, orvosi előírás szerint szükséges gyógykezelések költségei ugyancsak baleseti költségnek számítanak. Ide számítanak a betegszállítás szüksé-ges költségei is.

 

Kizáró okok:

 

Nem érvényes a biztosítás

alkohol, kábítószer vagy gyógyszer általi befolyásoltság esetén,

– légi sportokra, légi sport-eszközökre,

– robbanótestek okozta balesetekre,

– Európán kívüli gleccser-régiókba irányuló hegymászó expedíciókban való részvétel esetén,

– háborús eseményekre,

– bárminemű versenyen való részvételre.

 

Búvárkodásra külön biztosítás kötése javasolt.

 

A tagsági igazolvány (a biztosítás mellett) Ausztria területén található menedékházak zömé-ben 50%-ig terjedhető szálláskedvezményre, kiépített szurdokok, esetenként felvonók kedvez-ményes látogatására, használatára is jogosít.

Tagsági viszony létesítése: [belépési nyilatkozat - doc]

Megköthető:


- "Osztrák Alpok Egyesület" (Österreichischer Alpenverein (ÖeAV))

Honlap: http://www.oeav.at/

Biztosító: UNIQA Personenversicherung AG és a GENERALI Versicherung AG

Tagsági viszony létesítése: [feltételek: Alpenverein Weltweit Service -  angolul - németül - magyarul ]

Megköthető:

 

További info  talán az alábbi honlapokon található:

http://www.hoehle.org/

http://www.vavoe.at/