ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE

Érvényes 2007.12.31-ig

 

 

A biztosítás terjedelme

 

Az ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE biztosítási védelmet nyújt minden OeAV-tag számára a szabadidő eltöltése során bekövetkezett baleseteknél a mentés költségeire vonatkozóan.

A biztosítási szolgáltatás mind a szabadidő alatt, mind pedig a munkavégzés során bekövetkezett balesetek és betegségek esetében kiterjed a hazaszállításra, (korházi) átszállításra és a gyógyászati kezelésekre.

Az ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE az egész világon érvényes, kivéve a felelősség- és jogvédelmi biztosítást, amelynek érvényessége Európára korlátozódik.

 

Az ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE biztosítást az Uniqa Personenversicherung AG nyújtja, a felelősség- és jogvédelmi biztosítás pedig a Generali Versicherung AG szolgáltatása.

 

 

Biztosítási összegek

 

1. Mentési költségek

Legfeljebb 22.000,– EURO személyenként és biztosítási eseményenként.

A mentési költségek közé tartozik a területileg illetékes mentőszervezetek (ez határ közelében bekövetkezett események esetében a szomszédos ország mentőszervezete is lehet) minden olyan költsége, amely szükséges ahhoz hogy, ha a biztosított személy balesetet szenvedett, vagy hegyi- illetve vízi veszélyhelyzetbe került, sérülésmentesen, sérülten vagy holtan kimentésre kerüljön.

A mentési költségek alatt értendők a biztosított felkutatásának és a legközelebbi gépjárművel járható útig, vagy a legközelebbi kórházig történő szállításának igazolt költségei.

A helikopteres szállítás költségei csak abban az esetben kerülnek megtérítésre, ha a bevetést az arra illetékes állami szervek rendelték el.

 

2. Hazaszállítási-, áthelyezési- és gyógyászati kezelési költségek

·   Hazaszállítás költségei külföldről, összeghatár korlátozás nélkül.

·   A sérült vagy megbetegedett biztosított személy áthelyezésének költségei, vagy a holttest hazaszállításának költségei a mentést követően, összeghatár korlátozás nélkül.

·   Az orvosilag indokolt gyógyászati ellátások költségei külföldön (ide értve az orvosilag indokolt korházba szállítások költségeit) 7.500,– EURO összegig.

 

A 2. pontban felsorolt szolgáltatások részletesen:

 

2.1 Az orvosilag indokolt betegszállítás minden költségei külföldről a sérült állandó lakhelye szerinti országban lévő kórházba, vagy az állandó lakhelyére, egy hozzátartozó személy együttszállításának költségeit is beleértve. A hazaszállítás előfeltételei – a sérült szállítható állapotán túl:

a) Életveszélyes komplikációk fellépésének lehetősége, vagy

b) a helyi egészségügyi ellátás nem biztosítja a sérült otthoni ellátásának megfelelő színvonalon történő gyógykezelést, vagy

c) a várható kórházi ellátás több mint 5 napot fog igénybe venni igénybe.

 

2.2 A külföldön, (nem az állandó lakhely szerinti országban) felmerülő halaszthatatlan, orvosilag indokolt gyógykezelés, ideértve a felírt gyógyszereket és az orvosilag indokolt betegszállítást a legközelebbi, megfelelő ellátást biztosító kórházba, 7.500,– EURO összeghatárig, amely összegből 1.500,– EURO áll rendelkezésre az ambuláns betegellátásra és a gyógyszerezésre. Az ambuláns betegellátás és a gyógyszerköltségek vonatkozásában 70,- EURO összegű önrész terheli a biztosított személyt, amelyet az UNIQA Personenversicherung AG a kifizetésre kerülő biztosítási szolgáltatás összegéből levon, ugyanúgy, mint más felelősség- vagy magánbiztosítás esetében. Huzamos korházi tartózkodás esetén a biztosító a költségek viselésére kötelezettséget vállal. A biztosító ilyen kötelezettségvállalást csak korházakkal szemben nyújt.

 

2.3 Az elhunyt biztosított hazaszállításának teljes költsége az utolsó állandó lakhelyére.

 

2.4 Áthelyezés és szállítás költségei belföldön. Az áthelyezés költségei alatt a sürgősségi ellátást nyújtó kórházból az állandó lakóhely közelében lévő kórházba, vagy az állandó lakóhelyre történő szállítás költségeit kell érteni. A szállítás költségei alatt az elhunyt biztosított személy legutolsó lakhelyére történő szállításának költségei értendők.

 

2.5 A 2.1, 2.3 és 2.4 pontban leírt szállításokat a biztosított személy OeAV tagsági kártyáján megjelölt tagszervezetnek kell megszerveznie, ellenkező esetben legfeljebb 750,- EURO kerül kifizetésre. Külföldön a 2. pontban leírt szolgáltatásokat csak a külföldi utazás megkezdésétől számított első 6 héten belül lehet igénybe venni. A biztosítási szolgáltatások összegei személyenként és külföldi utazásonként értendők.

 

3. Felelősségbiztosítás: 2.180.186,– EURO-ig

 Jogvédelmi biztosítás:    32.703,– EURO-ig

 

Fedezi a kártérítési kötelezettségeket a felmerülő személyi- és anyagi károk esetében (Felelősségbiztosítás), valamint a bírósági és ügyvédi költségeket egy baleseti károkozóval és annak felelősségbiztosítójával szemben megindított kártérítési perben, vagy a védelem költségeit bíróság vagy más államigazgatási szervek által kezdeményezett, gondatlanság vádjával megindított bűnvádi eljárás esetében (Jogvédelmi biztosítás), amennyiben ilyen a belföldi vagy külföldi tagok egyesületi tevékenysége során bekövetkezik.

 

Az egyesületi tevékenység alatt az alábbiakat értjük:

 

·   Részvétel az OeAV különböző szervezetei által meghirdetett rendezvényeken.

·   Az alábbiakban felsorolt sporttevékenységek és ehhez kapcsolódó tevékenységek (beleértve a magáncélú, nem OeAV szervezetek által rendezetteket is): kirándulás, hegymászás, sziklamászás, sífutás, sítúrázás és síelés, snowboarozás, vadvízi evezés, canyonozás és hegyikerékpározás. A biztosítás kiterjed egész Európára beleértve a Földközi-tenger szigeteit is (a biztosítás hatálya nem terjed ki az Atlanti-óceán szigeteire, Izlandra, Grönlandra, Spitzbergákra, valamint Törökország és a szovjet utódállamok ázsiai részeire).

 

 

A mentés költségeire vonatkozó kizárások

 

A biztosítás nem terjed ki az alábbiakra:

 

·   Balesetek/megbetegedések, amelyek hivatásszerűen, vagy egyéb díjazás ellenében végzett tevékenység során következnek be, vagy balesetek/megbetegedések amelyek mentőszervezet tagjaként a szervezet mentési bevetései során, vagy a mentőszervezet megbízásából végzett más tevékenység során érik a biztosított személyt (kivételt képez ez alól a vizsgázott hegyi-, sí- és túravezetőként végzett tevékenység, amely a biztosítás hatálya alá tartozik.)

·   Gépjármű használata során bekövetkezett balesetek.  A biztosítás hatálya alá tartoznak azonban az OeAV gyűléseire és rendezvényeire való oda és hazautazás során bekövetkezett gépjármű balesetek (a nem közvetlen, kerülő útvonalon bekövetkezettek is) valamint az alapszabályzatban foglalt egyesületi tevékenység (ideértve az egyénileg szervezett programokat is) végzése során, úgymint:  kirándulás, hegymászás, sziklamászás, sífutás, sítúrázás, snowboarozás, vadvízi evezés, canyonozás és hegyikerékpározás esetén az oda és hazautazás alatt bekövetkező gépjármű baleset. Ugyancsak biztosítva vannak a kabinos és egyéb drótkötélpályás felvonók használata közben bekövetkező balesetek.

·   Sárkányrepülővel, siklóernyővel, magáncélú motoros, vagy vitorlázó repülőgéppel, valamint ejtőernyő használata során bekövetkezett balesetek. A biztosítás hatálya alá tartozik azonban a polgári légi személyszállításra engedéllyel rendelkező motoros repülőgéppel (pl. légitársaságok menetrend szerint közlekedő járatai) bekövetkezett balesetek.

·   Balesetek, amelyek tartományi, országos, vagy nemzetközi versenyeken következnek be a következő versenyszámokban, ideértve az edzéseket is: északi vagy alpesi síelés, snowboardozás (freestyle is) bobozás, síbobozás, skeletonozás és szánkózás.

·   Balesetek/megbetegedések amelyek egy expedíción való részvétel során a hegyen 6000 m fölötti magasságban, vagy az Arktiszon, Antarktiszon vagy Grönlandon következnek be (lásd utolsó oldalt is!).

 

 

Hazaszállítási-, áthelyezési- és gyógyászati kezelések költségeinek megtérítésére vonatkozó kizárások

 

 

A biztosítás nem terjed ki az alábbiakra:

 

·   Gyógyászati kezelésekre, amelyek már a külföldi utazás előtt megkezdődtek.

·   Krónikus megbetegedések gyógykezelésére, kivéve a fellépő akut rohamok következményeinek kezelését.

·   Gyógykezelés, amely célként szolgált a külföldi utazáshoz.

·   A fogászati beavatkozások, a fájdalomcsillapítás céljából történő sürgősségi beavatkozások kivételével.

·   Terhesség megszakítás, terhességhez kapcsolódó vizsgálatok, szülés, kivéve a legalább két hónappal a természetes szülés időpontját megelőzően történt koraszülést.

·   A túlzott alkoholfogyasztás vagy kábítószerekkel és gyógyszerekkel történő visszaélés miatt szükségessé vált gyógykezelések.

·   Kozmetikai és plasztikai beavatkozások, fürdőkúrák és rehabilitációs beavatkozások.

·   Oltások.

·   Olyan betegségek és balesetek következményeinek kezelése, amelyeket a biztosított személy háborús események alatt, zavargásokban való aktív részvétel vagy szándékosan elkövetett bűncselekmények során szerzett.

·   Olyan betegségek és balesetek következményeinek kezelése, amely pénzdíjas nyilvános sportversenyen való aktív részvétel, vagy az ehhez kapcsolódó edzés során alakultak ki vagy következtek be, vagy olyan betegségek és balesetek következményeinek kezelése, amely a “mentés költségeire vonatkozó kizárások” című részben felsorolt sportversenyeken, vagy ahhoz kapcsolódó edzéseken alakultak ki vagy következtek be.

·   Olyan betegségek és balesetek következményeinek kezelése, amely atomenergia károsító hatására vezethetők vissza.

·   Olyan betegségek és balesetek következményeinek kezelése, amely légisportok gyakorlására vezethetők vissza (lásd “mentés költségeire vonatkozó kizárások” című részt).

·   Mentőszervezetek tagjait érintő olyan betegségek és balesetek következményeinek kezelése, amely szervezett mentések, vagy a menőszervezet megbízásából végzett egyéb tevékenység során következett be.

·   Olyan betegségek és balesetek következményeinek kezelése, amelyet a biztosított személy expedíciókon való részvétel során szenvedett el (lásd “mentés költségeire vonatkozó kizárások” című részt).

 

Figyelem! A külföldön bekövetkező gépjármű balesetekre a 2. pont alatt felsorolt szolgáltatások vonatkozásában a biztosítás érvényes, amennyiben azok nem autóversenyzés vagy ahhoz kapcsolódó edzés során következtek be.

 

 

A biztosítás érvényességi időtartama

 

A biztosítás érvényes, amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezte előtt a tagsági díj ki lett egyenlítve. Kivételt képez ez alól a január hónap. Amennyiben ebben az időszakban biztosítási esemény következik be, a biztosítás csak akkor tekinthető érvényesnek, és így kifizetés csak akkor történik, ha a biztosítás díját január 31.-ig befizetik és az előző éves díj már rendezve volt.

A január 31.-et követő befizetések esetén a biztosítási védelem kezdete a befizetést követő nap 0 órája.

Azok az újonnan belépő tagok, akik az adott év szeptember 1.-et követően lépnek be, érvényes biztosítással rendelkeznek a rákövetkező év január 1.-ig, annak ellenére, hogy erre az időszakra tagsági díjat nem kell fizetniük.

 

 

Teendők biztosítási esemény bekövetkeztekor

 

A megfelelő formanyomtatványon baleseti jelentést kell küldeni a Sparkassen-Versicherungsdienst, Sparkassenplatz 1, 6020 Innsbruck címre. Csatolni kell AV-tagdíj befizetését igazoló bizonylat másolatát is. A formanyomtatvány az egyes tagszervezeteknél, vagy az Österreichische Alpinverein, Wilhelm-Greil-Straße 15, 6010 Innsbruck címen szerezhetők be.

 

 

Expedíciókkal és Trekking túrákkal kapcsolatos információk

 

A trekking túrák nem minősülnek expedícióknak, ezért a biztosítás hatálya alá esnek. De kizárólag csak az első 6 hétben! Amennyiben ilyen túrák során egynapos csúcsmászásokra is lehetőséget biztosítanak 6000 m magasság felett, ezek sem minősülnek expedíciónak, a biztosítás érvényessége erre is kiterjed. A 6 hetes időtartamot meghaladó külföldi utak esetére az UNIQA biztosító külön utasbiztosításának megkötését javasolja.

Információt és tájékoztató anyagot a Sparkassen-Versicherungsdienst-től a következő telefonszámon vagy e-mail címeken lehet igényelni: +43 512/56-19-80, office@svd.co.at vagy r.kennerth@svd.co.at.

 

 

Biztosítás személyi hatálya

 

Biztosított minden OeAV tag, aki a tagsági díjat az aktuális biztosítási időszakra vonatkozóan rendezte.

Az önálló keresettel nem rendelkező gyermek és ifjúsági tagok legfeljebb 27 éves korig, akiknek szülei tagsággal rendelkeznek (gyermeküket egyedül nevelők esetében egy szülő) szintén teljes körű biztosítási fedezettel rendelkeznek, amennyiben az OeAV-nál be vannak jelentve, és így érvényes tagsági kártyával rendelkeznek. Azok az OeAV tagok, akiknek állandó lakóhelye külföldön van, vagy külföldi állampolgársággal rendelkeznek, szintén teljes körű biztosítással rendelkeznek. Ebben az esetben, a biztosítási feltételekben szereplő „külföld” kifejezést az állandó lakóhelyhez viszonylatában kell értelmezni.

 

Figyelem! Külföldön vagy belföldön történő hazaszállítás, átszállítás (Nem mentés!) vagy áthelyezés esetében feltétlenül fel kell venni a kapcsolatot az alábbi szervezetekkel: Tyrol Air Ambulance Tel +43 512/22-422, Fax +43 512/28-8888, taa@taa.at, UNIQA Personenversicherung AG Tel +43 1/204-99-99, ellenkező esetben csak legfeljebb 750,- EURO kerül megtérítésre.

 

 

A biztosítási szerződés

 

A biztosítási szerződés alapjául az OeAV és a biztosító társaságok között létrejött keretszerződés, valamint a mindenkor érvényes általános szerződési feltételek szolgálnak. A biztosítási szolgáltatás alárendelt, kiegészítő jellegű. Ez azt jelenti, hogy a biztosítási szolgáltatásokat, csak akkor és olyan mértékben nyújtja, amely esetekben más biztosítás (kötelező betegbiztosítás, magán egészségbiztosítás) a kiadások fedezésére nem áll rendelkezésre, vagy ténylegesen nem fedezi azt. Olyan szolgáltatások igénybevételére (térítésére) nincsen mód, amelyeket egyébként a biztosított személy ingyenesen vett igénybe, vagy lehetősége lett volna rá, hogy ingyenesen vegyen igénybe.