ÉLETBEVÁGÓAN FONTOS MKBT KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS

2015. május 9-én lesz az MKBT küldöttközgyűlése. A jogszabályok megváltozása miatt ezen a küldöttközgyűlésen sort kell kerítenünk az MKBT Alapszabály módosítására, ami  lehetőséget nyújt a Társulat működésének új alapokra helyezésére is. Az Alapszabály változásai miatt a tisztújítást csak az új Alapszabály bírósági elfogadása után célszerű véghezvinni, ezért arra egy később tartandó (küldött)közgyűlésen kerül sor.

A május 9-i küldöttközgyűlés napirendi pontjai: 2014-es beszámoló és 2015-ös munkaterv elfogadása, tájékoztatás az Alapítvány munkájáról, alapszabály módosítás, elnökség mandátumának meghosszabbítása az új Alapszabály bíróság általi el-fogadásáig. A május 9-i küldöttközgyűlés csak szervezeti alkalom lesz, az éremosztás és egyéb méltatások egy későbbi alkalommal kerülnek sorra. A közgyűlésen megvitatandó javaslatok tartalmát a gyűlés előtt időben ismertetjük a tagsággal.
Az Alapszabály rendelkezéseivel összhangban az egyéni tagok részére (területi) küldöttállító gyűléseket hívunk össze a választmány által meghatározandó helyeken és időpontokban. Ezt előkészítendő 2015. március 17-én 18 órára választmányi ülést hívunk össze a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületébe.
A fenti szoros menetrendet az indokolja, hogy a jogszabályok megváltozása miatt az alapszabályt módosítani kell, ha ezt elmulasztjuk, a bíróság megszün-tetheti a Társulatot. Ezért szükséges, hogy minél nagyobb létszámban vegyetek részt az összes döntéshozó szerv munkájában. Kérjük, a fentieket minden le-hetséges fórumon továbbítsátok a tagság felé, és kísérjétek figyelemmel az ez-zel kapcsolatos tájékoztatást a levelezőlistákon, a www.barlang.hu honlapon és az MKBT Facebook profilján.