Rendkívüli MKBT küldöttközgyűlés - 2016. február 6. szombat 10:00 óra

Tisztelt Tagság!

Az MKBT 2015. májusi küldöttközgyűlése megszavazta a Társulat alapszabályának – részben a jogszabályi változások miatt szükséges és kötelező, ezen kívül a közvetlen képviseletet biztosító közgyűlési rendszerre való átállást tartalmazó - módosítását, melyet változtatási kérelem formájában a Fővárosi Törvényszéknek benyújtottunk. 2015 novemberében a Fővárosi Törvényszék hiánypótlásra szólította fel a Társulatot. A hiánypótlás részben formai, részben tartalmi módosításokat igényel az alapszabályban – utóbbiak elsősorban a tagsági típusok jogaira és kötelességeire vonatkoznak. A hiánypótlás során átalakított alapszabályt ugyanannak a testületnek kell elfogadnia, amely az eredeti módosítást elfogadta. Ezért, bár májusban megszavaztuk a közgyűlési rendszerre áttérést, a mostani hiánypótláshoz még egyszer, utoljára küldöttközgyűlést kell összehívnunk. A Fővárosi Törvényszék a hiánypótlás határidejének hosszabbítására vonatkozó kérelmünket elfogadta, ezért 2016. február 10-ig kell a hiánypótlást benyújtanunk.

Tekintettel az idő rövidségére, az Elnökség 2015. december 15-i ülésén rendkívüli küldöttközgyűlés összehívásáról döntött.

A rendkívüli küldöttközgyűlés időpontja 2016. február 6. szombat 10:00 óra.

Helyszíne: Bp. II. Keleti Károly u. 8.
Napirendi pontjai:
1) Elnöki megnyitó;
2) Hiánypótlás az alapszabály módosításhoz;
3) Vezető tisztségviselők (Elnökség, Választmány) megbízatásának meghosszabbítása a 2016 májusában esedékes tisztújító rendes Közgyűlésig;
4) Éremosztás;
5) Egyebek;
6) Zárszó.

Határozatképtelenség esetén a küldöttközgyűlés változatlan napirenddel 10 óra 30 perckor kerül megtartásra.

Az rendkívüli küldöttközgyűlés határozati javaslatairól és a küldöttek számáról az Elnökség javaslata alapján Választmány dönt, ezért 2016. január 5-re Választmányi ülést hívunk össze. A küldöttek megválasztása január 6. és február 5. között az Alapszabályban meghatározott módon történik.

A Társulat érdekében kérjük a tisztelt tagságot, hogy a Választmány munkájában és a küldöttállításban való részvételével segítse a rendkívüli küldöttközgyűlés lebonyolítását. Ennek elmaradása nemcsak a közgyűlési rendszerre való áttérést tenné lehetetlenné, hanem a Társulat megszüntetését is maga után vonhatja. Kérjük, kísérjétek figyelemmel a honlapon, levelező listákon és Facebook oldalunkon közzétett tájékoztatásokat és vegyetek részt a küldöttállításban és a testületek munkájában.

Ez úton kérjük azt is, hogy aki még nem tette meg, de módja van rá, a Titkárság részére e-mail címe megadva tegye lehetővé az elektronikus tájékoztatást, amely gyorsasága mellett jelentős költségcsökkentést is jelent a Társulat számára.

Köszönettel az Elnökség nevében:
Kosztra Barbara