2016. évi MKBT Közgyűlés

MEGHÍVÓ

a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

2016. május 21-én 10 órakor

a Bp. II. Keleti Károly u. 13. alatti üzlethelyiségben tartandó

2016. évi rendes (egyben tisztújító) közgyűlésére.

Napirend:

1) Elnöki megnyitó, megemlékezések, köszöntések (Dr. Leél-Őssy Szabolcs)

2) Kitüntetések átadása (Érembizottság, 20 perc)

3) Mandátumvizsgáló Bizottság megválasztása (Dr. Leél-Őssy Szabolcs)

4) Szavazatszámláló Bizottság megválasztása (Dr. Leél-Őssy Szabolcs)

5) Főtitkári beszámoló (Bartha László)

6) Közhasznúsági jelentés és éves beszámoló (Bartha László)

7) A Felügyelő Bizottság beszámolója (Dr. Lénárt László)

8) Karszt és Barlang Alapítvány beszámolója (a Kuratórium képviselője)

9) 2016. évi munkaterv és költségvetés (Bartha László)

Szünet

10) Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (max. 90 perc)

11) Jelölő Bizottság előterjesztése (Hegedűs Gyula)

12) A Társulat új tisztségviselőinek megválasztása

13) A Karszt és Barlang Alapítvány kuratóriumának megválasztása

14) Elnöki székfoglaló és zárszó

A közgyűlésen azon rendes tagok szavazhatnak, akik a 2016-os tagdíjat befizették. A befizetés határideje 2016. március 31. volt. A felszólítást követő 30 napon belül, azaz 2016. május 5-ig a tagdíjat befizető tagok szavazóképesek. Az utoljára 2015 előtt fizető tagoknak a tagdíjbefizetés mellé kitöltött és aláírt belépési nyilatkozatot kell leadniuk. A 2016. évi tagdíj megfizetése azon tagok esetében is feltétele a szavazóképességnek, akiknek az előző években még (30 évnél régebbi tagságuk révén) nem kellett tagdíjat fizetniük.

A közgyűlésen szavazni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A mellékelt mintának megfelelő, kitöltött és aláírt meghatalmazást legkésőbb 2016. május 13-ig el kell juttatni a Titkárságra levélben vagy szkennelve, elektronikus úton. A meghatalmazó figyelmét felhívjuk arra, hogy egy személy legfeljebb öt másik tagot képviselhet meghatalmazottként.

Határozatképtelenség esetén a közgyűlés változatlan napirenddel 10 óra 30 perckor kerül megtartásra.

Az Alapszabály- és SzMSz-módosítással kapcsolatban további információ rövidesen a Társulat honlapján (www.barlang.hu), illetve a Titkárságon érhető el. A módosítási javaslatot a Közgyűlést megelőzően véleményezésre közzétesszük tagság számára.

Budapest, 2016. április 20.

Dr. Leél-Őssy Szabolcs sk. elnök