Küldöttközgyűlési beszámoló 2009.

Társulatunk 2009. április 26-án tartotta éves beszámoló küldöttközgyűlését a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületének vetítőtermében. A szavazati joggal rendelkező, megjelent küldöttek száma 34 fő, a szavazati joggal nem rendelkezők száma 12 fő volt.

A küldöttközgyűlés keretében az Érembizottság

 • a karszt- és barlangkutatás területén végzett kiemelkedő tudományos munkásságáért adományozható Kadić Ottokár-éremmel Hazslinszky Tamást,
 • a karszt- és barlangkutatás területén végzett kiemelkedő tudományos ismeret-terjesztő munkásságért adományozható Papp Ferenc-éremmel Szablyár Pétert,
 • a karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló eredményekért adományozható Vass Imre-éremmel a pilisi Vacska-barlang feltárásáért Kovács Richárdot,
 • a magyar karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló kollektív eredményért adományozható Vass Imre-emléklappal a Kessler-terem közvetlen felszíni kapcsolatának megteremtéséért a Molnár János-barlangot kutató kollektívát, a pilisi Vacska-barlang feltárásáért az Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesületet és a Szent Özséb Barlangkutató Csoportot

tüntette ki.


A küldöttközgyűlés,

 • 85. születésnapja alkalmából dr. Dénes Györgyöt és Vass Bélát,
 • 80. születésnapja alkalmából dr. Markó Lászlót,
 • 75. születésnapja alkalmából Preisinger Ferencet,
 • 70. születésnapja alkalmából Dénesné Lustig Valériát, Kiss Jenőt és Zentai Ferencet,
 • 60. születésnapja alkalmából Börcsök Pétert, Hartig Miklóst, Kollár K. Attilát, Krekács Károlyt, Laufer Csabát, Szablyár Pétert, Szilvay Pétert, Szolga Ferencet és Tényi Varga Gusztávot emléklappal köszöntötte.

A küldöttközgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

 • a Társulat tiszteleti tagjává választotta Eszterhás István és Kesselyák Péter tagtársakat,
 • elfogadta a 2008. évről szóló főtitkári beszámolót,
 • elfogadta a 2008. évről szóló közhasznúsági beszámolót,
 • elfogadta a Karszt és Barlang Alapítvány Kuratóriumának 2008. évi gazdálkodásáról szóló jelentését,
 • elfogadta a Felügyelő Bizottságnak a Társulat 2008. évi gazdálkodásáról szóló jelentését,elfogadta a Társulat 2009. évi munkatervét és költségvetését,
 • néhány kisebb módosítással kiegészítve egységes keretben elfogadta a Társulat tavaly beterjesztett alapszabályát, mely 2009. május 1-jével lép hatályba,
 • a Társulat gazdasági titkárává választotta Szittner Zsuzsát, aki a tisztségéről le-mondott Nagyné Tóth Szilvia helyébe lép,
 • a 35 évnél nem idősebb barlangkutatók tevékenységének elismerésére érmet alapított, melynek nevéről az Érembizottság a későbbiekben dönt, az érem a 2010-es évtől válik odaítélhetővé.

Fleck Nóra titkár 

FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ
(elfogadásra került a 2009. április 26-i küldöttközgyűlésen)

Vezetőségi ülések

2008-ban elnökségi ülést 5, választmányi ülést 3, küldöttközgyűlést 1 alkalommal tartottunk.

Rendezvények

Barlangnap 2008. június 20—22.
A Társulat 52. Barlangnapja Balatonedericsen, a Balaton partján fekvő kempingben került megrendezésre. A rendezvény regisztrált résztvevőinek száma 275 fő volt. A Balaton partján, valamint a vízben végrehajtott feladatokkal is kibővített Marcel Loubens Kupáért folyó versenyen a kiírás óta első alkalommal női csapat lett a győztes.

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat újjáalakulásának 50. évfordulója
A Magyar Állami Földtani Intézet dísztermében tartott rendezvényen 174 fő jelent meg. A jubileumi rendezvény keretében a Társulat elnöke 1 posztumusz és 8 jelenleg is élő ötven éven át folyamatos tagsággal rendelkező tagtárs részére adott át névre szóló emléktárgyat, továbbá a Társulat egykori alapító tagjai vehettek át oklevelet. A rendezvény programjában visszaemlékezések és előadások hangzottak el a Társulat 50 év előtti újjáalakításáról, valamint az elmúlt 50 év kiemelkedő személyiségeiről, kiadványairól és rendezvényeiről, továbbá a jövőbeni feladatokról. A program során a Társulat nagy múltú, ma is működő barlangkutató csoportjainak egykori és jelenlegi vezetői is megszólaltak, majd a Társulat működő szakosztályai számoltak be tevékenységükről, végül néhány ma működő csoport vezetője adott tájékoztatást a napjainkban folyó munkáról.A rendezvény alkalmából 4 tablóból álló kiállításon elevenedtek meg az elmúlt 50 év legfontosabb dokumentumai, kiemelkedő személyiségei és a legjelentősebb hazai és külföldi részvétellel megtartott rendezvények.

Barlangkutatók Szakmai Találkozója 2008. november 8—9.
Az ugyancsak a MÁFI-ban megtartott hagyományos rendezvényen 115 fő volt jelen. A kétnapos program során 30 előadás hangzott el, továbbá 6 poszter került bemutatásra. Sajnálatos módon a szombati esti programban az eddig meg-szokottól eltérően igen kevés film került bemutatásra. A program zárásaként a résztvevők megtekinthették a nagyjelentőségű rudabányai Rudapithecus leletek legértékesebb példányait.

Megemlékezés a Barlangkutató Emlékkertben

Halottak Napja alkalmából 2008. október 30-án került sor a szokásos megemlékezésre a Barlangkutató Emlékkertben.

Előadások

2008. első félévében hetenkénti rendszerességgel 13 előadás került megtartásra a Szemlő-hegyi-barlang vetítőtermében. Sajnálatos módon az őszi időszakban (jelentkező hiányában) nem került sor előadásokra.

Szakmai utak

Tanulmányutak
A beszámolási időszakban hazai tanulmányútra nem került sor. A Társulat első külföldi szakmai tanulmányútja 2008. május 9–12. között 15 fővel Zágrábba vezetett, melynek keretében többek között felkerestük a Veternica-barlangot és a Krapina közelében található neandervölgyi ősemberleleteket és múzeumot.

2008. augusztus 15–31. között 31 fővel Franciaországban jártunk. A tanulmányút első részében a résztvevők dél-franciaországi idegenforgalmi barlangokat kerestek fel, majd az út második felében a Vercors-ban megrendezett Európai Szpeleológiai Konferencián vettek részt.

Montenegro expedíció
2008. augusztus 2-től augusztus 16-ig 76 fő részvételével ismét jelentős új feltárásokkal lezajlott.

Fotókiállítás

A Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületében egyéb más, nem a Társulat nevével fémjelzett kiállítások mellett Vágány Zoltán tagtársunk fotói kerültek bemutatásra.

Kiadványok

Az MKBT Tájékoztató a hagyományoknak megfelelően kéthavonta látott napvilágot. A programfüzet elektronikus változata mintegy 60 tagtárs részére kerül kiküldésre.Megjelent a Karszt és Barlang 2004–2005. évi száma. Leszerkesztésre került a 2007. évi I–II. szám, amely 2009. év elején nyomdába került.Az őszi Bécsben megrendezett ALCADI konferenciára megjelent a 2006-ban a Társulatban megrendezett konferencia előadásait tartalmazó kiadvány. Megjelent a Barlangi kutatásvezetői tanfolyam hallgatói részére egy aktualizált jegyzet. 

Cholnoky Jenő karszt- és barlangkutatási pályázat

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal közösen kiírt pályázaton 2008-ban csoport kategóriában 4, egyéni kategóriában 7 értékelhető pályázat került beadásra.

Oktatás

Technikai tanfolyam 2008. április 2. – május 4. Szögliget – 11 résztvevő
Barlangi túravezetői tanfolyam 2007–2008. 26 fő tett sikeres vizsgát
Barlangi kutatásvezetői tanfolyam 2007–2008.  18 főből 15 tett sikeres vizsgát
Központi vizsgáztatás 2008. június 28–29. 110 jelentkezőből 100 fő vett részt, közülük 55 személy kívánt alapfokú vizsgát tenni.
Magashegyi túravezetői tanfolyam 2008 őszén a Canin-on 12 résztvevővel.  

 

Könyvtár

2008-ban folytatódott a két szakképzett könyvtáros segítségével 2007-ben meg-kezdett könyvtári anyagok módszeres átköltöztetése a galériáról a Társulat irodája előtti folyosóra. Sajnos jelentős kár is érte a könyvtári anyagokat, amikor a galéria fölötti üvegtetőről színesfémgyűjtők lebontották a rézborítást, s az éppen teljessé tett francia folyóiratok egy része elázott. 

Felszerelésbázis
A Társulat vezetőségének döntése alapján 2008. januártól lehetőség nyílt – térítési díj ellenében – a Társulat tagjai részére a Társulatnál felhalmozott felszerelések kölcsönzésére.A felszerelésbázis jelenleg az alábbi gépekkel és eszközökkel rendelkezik:– 3 db akkus fúrógép– 1 db Suunto tandem– 1 db Hilti lézeres távmérő.2008-ban a fúrógépeket 20 napra, a műszereket 8 napra kölcsönöztük.

Kiss Attila főtitkár 

A TÁRSULAT 2009. ÉVI MUNKATERVE
(elfogadásra került a 2009. április 26-i küldöttközgyűlésen) 

Vezetőségi ülések
Küldöttközgyűlés egy alkalommal 2009. április 26.
Választmányi ülések évente négy alkalommal
Elnökségi ülések évente hat alkalommal 

Rendezvények
Barlangnap: Bükk hegység, Hollós-tető, 2009. június 19—21.
Központi tábor: Bükk hegység, Répáshuta, Tebe-puszta, 2009. július 5—19.
Megemlékezés a Barlangkutató Emlékkertben: 2009. október 30.
Barlangkutatók Szakmai Találkozója, Miskolci Egyetem: 2009. november 6—8.
A rendezvényt megelőzően, november 6-án délután Vass Imre felújított sírjának ünnepélyes avatása Sárospatakon.
100 éves a szervezett magyar barlangkutatás (2010. május 8—16.) nemzetközi konferencia előkészítése.
Részvétel a Civiliáda 2009 rendezvényen
Részvétel a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozatban

Előadások
Az eddigi élménybeszámoló jellegű előadások helyett egy-egy kiemelt szakterülethez kapcsolódó vitaülés a Szemlő-hegyi-barlang vetítőtermében 2009. II. félévtől.

Fotókiállítás
Két-három havonta cserélődő fotókiállítás a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületében a társulati tagok anyagaiból. A legjobb képekből kiállítás a Szakmai Napon, ahol a résztvevők szavazással döntik el, hogy ki lesz az év nyertese. 

Tanulmányutak
Ausztria – Graz környéke 2009. május 28– június 1.
Észak-Dunántúl (Vértes) 2009. július 11–13.
Szlovákia 2009. augusztus 5–9.
Szlovénia – Ausztria (a karintiai osztrák barlangnaphoz kapcsolódva) 2009. szeptember 25– október 4.  

Tanfolyamok
Barlangtérképezési tanfolyam 2009. április 17.– május 9.
Tavaszi technikai tanfolyam: 2009. május 9–17.
Központi alapfokú vizsgáztatás 2009. június 27–28.
Őszi technikai tanfolyam: 2009. október 4–11.
Téli Canin tanfolyam előkészítése 2010. februárra
Túravezetői tanfolyam 2010-re 

Kiadványok
MKBT Tájékoztató kéthavonta.
Karszt és Barlang 2007. évi szám megjelentetése.
Karszt és Barlang 2008. évi szám megjelentetése.
Társulatot bemutató leporelló megjelentetése.
100 éves a szervezett magyar barlangkutatás című kiadvány előkészítése.
Barlangtérképezési tanfolyamhoz jegyzet megjelentetése.

Cholnoky Jenő karszt- és barlangkutatási pályázat
Várhatóan 2009. II. félévében kerül meghirdetésre. Eredményhirdetés az előző évekhez hasonlóan a Szakmai Napokon. 

Karszt és Barlangtani Szakkönyvtár (Bibliotheca Speleologica Hungarica)
Folyamatos papíralapú feldolgozás és leköltöztetés a galériáról, esetleges számítógépes feldolgozás megkezdése. Folyosói zárható polcrendszer továbbfejlesztése. 

Honlap
2009. I. negyedévében megkezdődik az új megjelenésű honlap kialakítása, a régi anyagok áthelyezése, arculatfejlesztés. 

Nemzetközi rendezvények
Részvétel a Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszuson, Texas-ban

Montenegro expedíció
2009. augusztus 8–22.
A 2009. évi expedíció szervezése és az eredmények közzététele már a www.montenegro.barlang.hu lap beindításával történik. 

Felszerelésbázis

A 2007-ben létrehozott és 2008-ban beindult bázis fejlesztése folyamatban van.   

Kiss Attila főtitkár 

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatot a Fővárosi Bíróság 1999. január 19-én 13.Pk.60.438/1989/11 számon 1998. január 1. napjától kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette. 

1. Egyszerűsített beszámoló, eredmény-levezetés             (adatok e Ft-ban) 

Tétel megnevezése Előző év Tárgyév
Az összes közhasznú tevékenység bevétele 9 439 10 875
     Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 1 229 1 869
     Pályázati úton elnyert támogatás 2 100 953
     Közhasznú tevékenységből származó bevétel 3 967 6 096
    Tagdíjból származó bevétel 2 043 1 860
    Egyéb bevétel 100 97
    Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0
Tényleges bevétel 9 439 10 875
     
Közhasznú tevékenység ráfordításai 10 401 10 728
Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0
Adózás előtti eredmény 0 0
Tárgyévi közhasznú eredmény -962 147


Társulatunk vállalkozási tevékenységet sem 2007-ben, sem 2008-ban nem folytatott. 

2. Vagyonkimutatás a 2008. december 31-i állapot szerint: (adatok e Ft-ban)

Tárgyi eszközök 175 106
Követelések 96 198
Készletek 501 499
Pénzeszközök 2 767 4 808
Aktív időbeli elhatárolások 8 5
Eszközök összesen 3 547 5 616
     
Saját tőke 2 940 3 087
Tartalék 0 0
Kötelezettségek 589 364
Források összesen 3 547 5 616

3. Társulatunk 2008-ban központi költségvetési szervtől, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatást nem kapott.  

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Társulatunk tagsága részére 2008. első félévében heti rendszerességgel szerveztünk szakmai, ismeretterjesztő előadásokat, bemutatókat, melyen a részvétel ingyenes. Tagságunk részére kéthavonta megjelentettük az MKBT Tájékoztató kiadványunkat. 

5. Társulatunk kiemelkedően közhasznú tevékenységeinek kiadásaihoz 2008-ban

 • a Nemzeti Civil Alapprogram országos hatókörű szervezetek részére kiírt működési célú pályázatán a Társulat működési kiadásainak fedezéséhez 900 000 Ft-ot,
 • a Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma által kiírt pályázaton a Társulatnak az Európai Unió Szpeleológiai Szövetségében esedékes 2008. és 2009. évi tagdíjához  52 624 Ft-ot
 • Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzatától a Társulat újjáalakulásának 50. évfordulója alkalmából tartott ünnepi rendezvényhez 50 000 Ft-ot,
 • a SIEMENS PSE Kft.-től a Társulat Mozgás- és Élményterápiás Szakosztályának működéséhez 600 000 Ft-ot kapott,
 • a PROLAB Bt.-től működési célra 10 000 Ft-ot,
 • a Karsztvízgazda Bt.-től működési célra 30 000 Ft-ot kapott.

2008-ban a Társulat a magánszemélyek jövedelemadójának 1 %-ából 806 040 Ft-ot kapott, melyet részben a könyvtári szekrények rendszerének továbbfejlesztésére, részben az új tagsági igazolványok színvonalasabbá tételére fordítottuk.

6. A Társulat törvény szerinti vezető tisztségviselői részére a Társulattól 2008. évben kifizetés nem történt. A Társulatban munkaviszonyban álló alkalmazott részére 2008. évben járulékokkal együtt 2 744 000 Ft került kifizetésre. 

7.  Beszámoló a kiemelkedően közhasznú tevékenységről
Társulatunk taglétszáma jelenleg 630 fő.

 • A Társulat tagjai, kutatócsoportjai és egyéni kutatói által karsztvidékek és barlangok bejárásával, megismertetésével, feltárásával olyan társadalmilag hasznos tevékenységet végeztek, amelynek megismertetésével, hasznosítási javaslatok kidolgozásával állami és önkormányzati szervek munkáját támogatták.
 • Karsztterületek és barlangok rendszeres bejárásával és kataszterezésével, járatok térképezésével olyan természetvédelmi (barlangvédelmi) feladatokat láttak el, amelyek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény végrehajtását segítették elő.
 • Tagjai a megszerzett ismeretek széles körű elterjesztésével (előadások, publikációk, szakmai találkozók megszervezése) a társadalom tudatformálását szolgálták.
 • Tagjai a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlősége megvalósításának mind teljesebb körű elősegítése érdekében szabadidős programokat szerveztek.
 • Hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel együttműködve, a magyar karszt- és barlangkutatás, az ehhez kapcsolódó érdekképviseleti és szakmai-tudományos tevékenysége koordinációs, információs feladatok ellátására is kiterjedt.
 • A Társulat könyv-, térkép- és dokumentáció tára egyedi gyűjteményeinek nyilvános használhatóságával szintén közhasznú tevékenységet lát el. 
 • Társulatunk fenti tevékenységei közül 2008 folyamán 2 hazai nagyrendezvényt, egy barlangi technikai, egy barlangi túravezetői, egy barlangi kutatásvezetői tanfolyamot és egy központi alapfokú barlangjáró vizsgát bonyolított le.
 • Az esélyegyenlőségi programok keretében mozgássérült fiatalok számára barlangi túrákat szerveztünk.
 • Megkezdtük honlapunk korszerűsítését és átalakítását, valamint folytattuk könyvtári állományunk módszeres és szakszerű átköltöztetését és tételes feldolgozását.

Dr. Leel-Össy Szabolcs elnök