Sziasztok!

Emlékeztetőül: aki szeretne részt venni a május 21-i MKBT közgyűlésen és ott új alapszabályról és új tisztségviselőkről szavazni, az legkésőbb holnapután (május 5.) legyen kedves befizetni az idei tagdíját. (Társulatba visszalépő korábbi tagoknak a határidő május 9. és nekik belépési nyilatkozatot is kell csatolni.) Befizetéshez további infó itt: http://www.barlang.hu/index.php?option=com_contact&view=contact&id=12&Itemid=28

Nem gonoszságból vagy kitolásból találtuk ki ezt a szigorú határidőt, hanem azért, mert a közgyűlés határozatképességét csak úgy tudjuk megállapítani, hogy ismerjük szavazóképes tagjaink számát. Szavazóképes az a tag, aki időre befizette az idei tagdíjat.  Aki később (pl. Barlangnap előtt) szeretne fizetni, megteheti, de akkor sajnos a közgyűlésen már nem szavazhat. A fentiek a korábban tagdíjmentességet élvező 30 éves tagsággal rendelkezőkre is vonatkoznak!

Más: Aki NEM kapott e-mail-egyeztető e-mailt és/vagy NEM válaszolt az abban küldött kérdőívekre, megköszönnénk, ha most megtenné az alábbi linkek egyikén:

Válaszd a megfelelőt aszerint, mikor fizettél utoljára tagdíjat!

2016-os tagdíjat már befizetők: http://goo.gl/forms/EaZj8tLHwF

Legutóbb 2015-ben fizetők: http://goo.gl/forms/GeuIXaNXb0

Legutóbb 2015 ELŐTT fizetők: http://goo.gl/forms/TdLntKVmD6

Ha nem emlékszel, mikor fizettél, kérdezz! :)

Köszönettel a Titkárság nevében:

Barbara

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Alapszabályának 9. §. (1) szerint a Közgyűlés által választott tisztségviselők, vezető tisztségviselők megbízatása 4 évre szól. A 14. §. (2) b) szerint a Közgyűlés kizárólagos hatásköre a Társulat elnökének, az elnökség tagjainak, valamint a Választmány tagjainak, a Felügyelőbizottság, illetve az Érembizottság elnökének és tagjainak megválasztása.

A 2011-ben megválasztott tisztségviselők mandátumát legutóbb a 2016. február 6-i Küldöttközgyűlése a 2016. évi rendes Közgyűlésig meghosszabbította. Ennek megfelelően a 2016. évi Közgyűlésen tisztújításra kerül sor. Az elnökség 2016. március 6-i ülésén Jelölő Bizottság felkéréséről döntött és úgy határozott, hogy a Jelölő Bizottság 9 fő elnökségi tag, 3 fő felügyelő bizottsági tag és 5 fő érembizottsági tag posztra keressen pályázókat.

Tisztségre azok választhatók, akik legalább három évi folyamatos tagsági viszonnyal rendelkeznek, vagyis a 2014-15-16. évi tagdíjuk rendezett. A 2016. évi tagdíj megfizetése azon tagok esetében is feltétele a választhatóságnak, akiknek az előző években még (tiszteletbeli tagságuk vagy 30 évnél régebbi tagságuk révén) nem kellett tagdíjat fizetniük. A 2016. évi tagdíj megfizetési határideje az Alapszabály értelmében 2016.03.31. volt. Az Alapszabály értelmében tiszteletbeli tagok tisztségre nem választhatók.

A Karszt és Barlang Alapítvány Alapító Okiratának 8. §. (1) szerint az Alapítvány öt főből (elnök, titkár, gazdasági vezető, tagok) álló Kuratóriumát – mely az Alapítvány legfőbb döntéshozó és kezelő szerve – az Alapító jelöli ki. Az Alapító által kijelölt Kuratórium megbízatása a kijelölést követő negyedik év június 30-ig tart. Ennek megfelelően a 2012. évi Közgyűlés által megválasztott Kuratórium megbízatása 2016. június 30-án lejár, így itt is tisztújításra kerül sor.

A tisztséget betölteni kívánókat tisztelettel felkérjük egy egyoldalas programtervezet megírására, mellyel a Közgyűlés döntési helyzetét is megkönnyítenénk. Az elkészült programokat a Közgyűlést megelőzően tagság számára közzétesszük.

A Jelölő Bizottság kéri a tagságot, illetve a tisztséget betölteni kívánókat, hogy a következők szerint nyilvánítson véleményt az általa megválasztani javasolt tisztségviselőkre. Kérünk javaslatokat:

9 fő elnökségi tagra, ezen belül a javasolt elnök és a főtitkár nevesítésével

3 fő felügyelő bizottsági tagra

5 fő érembizottsági tagra

5 főre a Karszt és Barlang Alapítvány kuratóriumába, ezen belül javaslatot az elnök személyére

Kérjük a javaslatok és a programtervezetek eljuttatását legkésőbb 2016. május 10-i beérkezési határidővel a Társulat Titkárságára (1025 Budapest, Pusztaszeri út 35., E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

a Jelölő Bizottság

(Ambrus Gergely, Csepreghy Ferenc, Dolgos Miklós, Hegedűs Gyula, Polyák Ágnes, Szilágyi Zsolt)


Tájékoztatásul megadjuk a 2011-ben megválasztott jelenlegi tisztségviselők neveit:

elnök: Dr. Leél-Őssy Szabolcs

főtitkár: Bartha László

társelnökök: Adamkó Péter, Hazslinszky Tamás, Dr. Móga János

elnökségi tagok: Kalinovits Sándor, Szabó Zoltán, Vid Gábor

titkár: Göröcs Dorottya, Kosztra Barbara

gazdasági titkár: Szilágyi Zsolt


Felügyelő Bizottság

elnök: Dr. Lénárt László

tagok: Kiss Jenő, Körösi Gyula, Urbán Gabriella


Érembizottság

elnök: Dr. Dénes György (elhunyt)

tagok: Hegedűs András. Kesselyák Péter, Székely Kinga, Dr. Szunyogh Gábor


Kiadványok szerkesztője Hazslinszky Tamás


Karszt és Barlang Alapítvány 2012-ben megválasztott kuratóriuma

elnök: Hegedűs Gyula

titkár: Hajnal Ágnes

gazdasági vezető: Dr. Végh Zsolt

kuratóriumi tagok: Borzsák Sarolta, Eszterhás István

Kik és mit segítettek

Kik voltak ott: az előzetesen jelzett 88 résztvevőt kicsit elhamarkodva küldtem ki, az még nem volt pontos, a teljes létszám tehát 96 fő volt.

Ebből 40 fő MKBT tag, és a 40 főből csupán 3 MKBT elnökségi tag. A nem MKBT tagok száma 56.

Akiknek külön szeretném megköszönni a segítségét:

Adamoczky-Belme Dóra, a könyvtáros, Ács-Kovács Milán, aki rengeteget segített az Excel rendezésében, de tényleg rengeteget, sokszor hajnalban még ott voltunk a  Szemlőben és dolgoztunk, Matuszka Fanni és Csurka Mária, akik szintén több éjjelt és nappalt töltöttek a könyvtárban, rendszeresen hajnalban is még pörögtek és csinálták a feladatokat. Várkonyi Andrea, aki minden munkafolyamatból kivette a részét, az adatbeviteltől kezdve a virágültetésig. Fleck Nóra, aki tényleg mindenben a segítségünkre volt és segített minket, nem egyszer este kilenckor kellett haza zavarni.  Hegedűs András, Balázs Andrea, akik helyettesítettek  a munkahelyemen, és rajtuk kívül természetesen mindenkinek, aki ott volt, és csinálta, amit kellett.
Remélhetőleg ez most már a teljes névsor a ledolgozott munkaórák szerint, a munka órákat pedig beszoroztam a jelenlegi végzettség nélküli minimálbérrel, és ebben se éjszakai, se túlóra, se egyéb pótlék nem szerepel:

2016. február 6-án sikeresen lezajlott a Társulat rendkívüli küldöttközgyűlése. Ezen, és a korábbi, 2015. májusi küldöttközgyűlésen elfogadott módosításokkal több ponton megváltozott a Társulat Alapszabálya. A változtatások jelentős része - így a közgyűlési rendszerre történő áttérés és a tagdíjfizetés rendjének változtatása - a tagság döntése alapján történt, másokra a jogszabályváltozások és a Fővárosi Törvényszék hiánypótlási felszólítása alapján kellett sort kerítenünk. Az új Alapszabály szövegét, valamint a két küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét a társulat honlapján valamint a Társulat Titkárságán találjátok, az alábbiakban csak a legfontosabb és legtöbb tagot érintő változásokat soroljuk fel:

- A tagság számos fórumon kifejezett akaratának megfelelően a Társulat legfőbb döntéshozó szerve mostantól a Közgyűlés, ahol minden szavazásra jogosult tag személyesen vagy meghatalmazott útján szavazhat és ezáltal dönthet a Társulat fejlődésének irányáról. A következő közgyűlést az Elnökség 2016. május 21-re hívta össze (lásd az erről szóló külön hírt).

- 2016-tól az éves tagdíj fizetése a tárgyév március 31-ig esedékes. A tagdíj megfizetése a döntéshozatalban való részvétel (szavazási jogosultság) és tisztségre választhatóság feltétele. Az Elnökség 2016. március 3-i döntése értelmében a rendes tagsági jogviszony felújítása a legutóbbi fizetés óta felhalmozott tagdíjhátralék megfizetése nélkül is lehetséges (visszamenőlegesen nem kell kifizetni a tagdíjat, csak új belépési nyilatkozatot kell kitölteni, elsősorban adategyeztetési célból), ez azonban nem eredményez folyamatos tagsági jogviszonyt.

- Tekintettel a Társulat anyagi helyzetére, 2016-tól megszűnik a 30 éves tagsági jogviszonnyal rendelkezők tagdíjmentessége. Az érintett tagok szavazati joga és tisztségre választhatósága fenntartásának előfeltétele a tagdíjfizetés, azonban az Elnökség döntése alapján a Tájékoztató enélkül is kiküldésre kerül számukra. Az érintetteket külön levélben is értesítjük.

- Mostantól írásbeli értesítésnek minősül az elektronikus levél is, legalább 24 óra időkülönbséggel történő kétszeri küldéssel. Költségtakarékossági okból, valamint a gyorsabb kommunikáció érdekében törekszünk arra, hogy minél több tagot elektronikusan érjünk el. Ezért március folyamán egyeztetjük tagjaink nálunk nyilvántartásban lévő e-mailcímét, többszöri küldési kísérlettel. Kérjük továbbá azokat a tagjainkat, akiket eddig csak postai úton értünk el, hogy ha tehetik, e-mailcímük megadásával (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre) járuljanak hozzá az elektronikus értesítéshez.

Ha szükséges, további információval a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen és a + 36 20 935 0050 számon tudok szolgálni.

Köszönettel, az elnökség nevében:
Kosztra Barbara

Tisztelt Tagság!

Kicsit később, mint ígértük, de szombatig remélhetőleg még elég időt adva az átnézésre ezúton tesszük közzé a Társulat alapszabály módosítására vonatkozó javaslatunkat (a letöltéshez kattints ide), amelyről május 9-én a küldöttközgyűlésen szavaznunk kell. A hatályos alapszabályhoz képest történt változásokat korrektúrával emeltük ki (akit zavar, a Wordben a Korrektúra/Nyomon követés alatt a legördülő menüben a 'Végleges szöveg' lehetőséget választva kikapcsolhatja a korrektúra megjelenítését).

Emlékeztetőül, a mostani módosítás céljai:
- jogszabályváltozásoknak való megfelelés (pl. közhasznú tevékenységek részletezése, tagság / vezetői megbízatás megszűnésének részletezése, jogorvoslati lehetőségek, összeférhetetlenségi szabályok, Elnökségi ülések nyilvánossága, határozathozatal és -nyilvántartás szabályai, nyilvánosság szabályai, vezető tisztségviselők név szerinti felsorolása)
- küldöttközgyűlési rendszerről közgyűlési rendszerre való áttérés az Elnökség, a Választmány és az online közvéleménykutatásban részt vevők akaratával összhangban
- nyilvánvaló logikátlanságok, ellentmondások kigyomlálása.

Ezen kívül még az alábbi főbb módosításokat javasoltuk:
- éves tagdíj fizetésének határidejét előre hoztuk március 31-re (a májusi közgyűlés előtt jó tudni, hány szavazóval számolhatunk adott évben),
- 30 éves tagság utáni tagdíjmentességet kivettük, de NEM visszamenőleges hatállyal (aki már jogosult rá, attól nem szeretnénk elvenni ezt a kedvezményt),
- területi szervezeteket töröltük, mert gyakorlatilag nem léteznek,
- a korszellemnek megfelelően belevettük az elektronikus értesítést az írásbeli  tájékoztatással kapcsolatos szabályokba.

Az egyéb, szervezeti változások (Választmány esetleges megszűnése, elnökség létszámának csökkentése, kedvezmény rendszer átalakítása) az őszi tisztújító közgyűlésen kerülnek az napirendre, hogy addig kellően széles körben megvitathassuk a változások tartalmát. Ezért az ilyen jellegű módosítások most SZÁNDÉKOSAN maradtak ki. A most közzétett javaslatot még a Fővárosi Törvényszéken előzetesen át fogják nézni, ezért előfordulhatnak még kisebb módosítások szombatig.

Kérjük a tagokat, csoportvezetőket és főleg a küldötteket, hogy a küldöttközgyűlés előtt nézzék át a javaslatot és (a fentieket figyelembe vevő!) kérdéseiket, javaslataikat, ellenvetéseiket lehetőleg küldjék el nekem emailben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vagy munkaidő után hívjanak (20/9350050), hogy a lehető legtöbb kérdést tisztázzuk előzetesen és a küldöttközgyűlésen gyorsabban végezzünk az alapszabály-módosítás vitájával.

Köszönettel az alapszabály-módosítást előkészítők nevében:
Kosztra Barbara