Múltunk és jelenünk:

A szervezett magyar barlangkutatás 90 éves múltra tekint vissza, hiszen 1910-ben alakult meg a Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Bizottsága. Máig érvényes célja: a magyarországi barlangok feltárása, nyilvántartásba vétele és sokoldalú dokumentálása. A Társulatot mindig nagy tudású, a természettudományok kiemelt tudósai vezették, mint például: Kadić Ottokár vagy Cholnoky Jenő. 1926-ban alakult meg a Magyar Barlangkutató Társulat. Számos budai barlangot ezidőtájt fedeztek fel. Kessler Hubert vezetésével tárult fel például a Ferenc-hegyi- és Szemlő-hegyi-barlang csodálatos világa.

Mai formájában profilbővítéssel 1958-ban alakult újjá társulatunk, Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat (MKBT) néven. Kiadványaival és vezető tudós gárdájával a mai napig összefogja és irányítja a barlangkutatás elkötelezett híveit. Társulatunk 1970 óta a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (MTESZ) tagja, 1998 óta pedig kiemelten közhasznú társaság. Ezek is jelzik tudományos tevékenységünk és társadalmi hasznosságunk elismerését. Társulatunk tagjainak száma 400 fő.

Tevékenységünk és feladataink:

Hazánkban, a világon szinte egyedülálló módon a barlangok a feltárásuk pillanatától természetvédelmi oltalom alatt álló értékek. Jelenleg csaknem 3000 az ismert (feltárt) barlangok száma és hosszúságuk eléri a 150 km-t. Ennek a jelentős hossznak mintegy 60-70 %-át Társulatunk tagjai öntevékeny munkával tárták fel.

Ezek védelme érdekében fő feladataink a következők:

 • a hazai karsztterületek és barlangok feltárása, kutatása, dokumentálása,
 • a magyar barlangkutatók tevékenységének összefogása, koordinálása,
 • a karszt- és barlangkutatás oktatási rendszerének működtetése, szakirányú kiadványok megjelentetése,
 • barlangok védelmének megszervezése, együttműködve a természetvédelmi hatóságokkal,
 • aktív természetvédelem a magyar karsztterületek oltalmában,
 • szakkönyvtár kialakítása a hazai és nemzetközi karszt- és barlangkutatás eredményeinek gyűjtésével.

Kapcsolataink és kiadványaink:

A kutatási eredményeket az általunk kiadott Karszt és Barlang, illetve Karszt- és Barlangkutatás c. folyóiratokban, valamint térképeken és konferencia kiadványokban adjuk közre.
Társulatunk az elmúlt évtizedekben több jelentős nemzetközi konferenciát szervezett. Igy például az első Barlangterápiai Szimpóziumot (1972), amelynek azért is lehetett Magyarország a házigazdája, mert a magyar barlangterápiai eredmények hosszú évek óta a világ élvonalában vannak. Ezt további sikeres, változatos tematikájú nemzetközi konferenciák követték. Ezek elismeréseként Társulatunk rendezte meg a 10. Nemzetközi Barlangtani Világkongreszust (1989), ami rendkívül pozitív nemzetközi visszhangot váltott ki.

Az ezt követő rendezvények sorában említésre méltó az Idegenforgalmi Barlangok Nemzetközi Találkozóját (1996), a “Barlangok a városok alatt” (1998) konferenciát, amelynek Budapest a barlangok és termálfürdők városa adott otthont, valamint a 2000-ben, témáját illetően a világon elsőként  megrendezett Barlangvilágítás c. konferencia.

Tevékenységünket a Földművelésügyi Minisztériummal és annak irányítása alatt működő nemzeti park igazgatóságokkal együttműködve végezzük, mert közösek a céljaink: a megszületett törvények társadalmi szintű végrehajtásának hatékony segítése, hiszen Társulatunk tömöríti azokat a személyeket és barlangkutatókat, akik tevékenységükkel és szaktudásukkal a legtöbbet tudják tenni e különleges természeti értékeink védelmében.

Be akarsz lépni tagjaink közé ?
Töltsd ki az itt letölthető Belépési Nyilatkozatot, gyere be a Társulatba, vagy postán küldd el: a tagdíjfizetéshez kérj információt, csekket a titkárságon telefonon, e-mail-en.

 

A Társulat vezetősége:

Elnökség
Elnök:

 • Hegedűs Gyula

Főtitkár:

 • Kosztra Barbara

Elnökségi tagok:

 • Dr. Csépe Zoltán
 • Dr. Csépe-Muladi Beáta
 • Füredi Zoltán
 • Krkos Márk
 • Lénárt Ibolya
 • Novotnik Gergő
 • Sári Attila

Felügyelőbizottság

Elnök:

 • Dr. Csepregi István

Tagok:

 • Fleck Nóra
 • Göröcs Dorottya

Póttag:

 • Sári Attila (következő közgyűlésig)

Érembizottság:

Elnök:

 • Takácsné Bolner Katalin

Tagok:

 • Kunisch Péter
 • Dr. Lénárt László
 • Dr. Szunyogh Gábor
 • Zihné Perényi Katalin