Elnökségi ülés 2001. január 15.

Határozatok:

E-1/2001 Elfogadta a választás óta eltelt időszakról szóló értékelést és kisebb változ-tatásokkal megerősítette az elnökségi tagok közötti korábbi feladatmegosztást.

E-2/2001 Elfogadta a Társulat 2001. évi munkatervét.

E-3/2001 Elfogadta 5 fő új belépő tagfelvételi kérelmét.

E-4/2001 Fleck Nóra ügyvezető titkár részére nettó 20 %-os béremelést hagyott jóvá.