Elnökségi ülés 2000. november 28.

Határozatok:

E-32/2000 Elfogadta dr. Korpás László elnöknek az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakról szóló beszámolóját.

E-33/2000 A választást követően eltelt másfél év eredményeit értékelve, eddig nyújtott kimagasló munkájáért 60 000 Ft jutalomban részesítette Hazslinszky Tamás társelnököt.

E-34/2000 Dr. Jakucs László professzort 75. születésnapja alkalmából 2001. január 22-én nyílt elnökségi és választmányi ülés keretében köszönti.

E-35/2000 Elismeréssel vette tudomásul Hazslinszky Tamás társelnöknek a Barlang-világítási c. konferenciáról szóló beszámolóját.

E-36/2000 Megvitatta a Börcsök Péter főtitkárnak az alapfokú képzés oktatási rend-szerbe történő beillesztésével kapcsolatos javaslatát. A javaslatot az oktatásban közreműködő MTSZ Barlangbizottsággal egyeztetni kell.

E-37/2000 Elfogadta 5 fő új belépő tagfelvételi kérelmét.

E-38/2000 Elfogadta, hogy a Társulat barlangtakarítási akciókkal csatlakozzon a Búvár által meghirdetett Tegyük szebbé szűkebb pátriánkat akcióhoz.