MKBT Oktatási Szakosztálya új tanfolyami jegyzet sorozatot indít

A 2013-as kutatásvezetői tanfolyam apropóján az MKBT Oktatási Szakosztálya (MKBT Oktatás Nonprofit Kft) új tanfolyami jegyzet sorozatot indított, melynek három kötete már megvásárolható a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületében.
A jegyzetek alapvetően az aktuális tanfolyam hallgatóinak szólnak, de az érdeklődők is hasznos ismeretekre találhatnak bennük. Szeretnénk, ha ezek az ismeretek minél szélesebb körbe eljutnának, ezért is bocsájtjuk a tanfolyam hallgatóin túl a barlangász közösség rendelkezésére is.

A SOROZAT  TAGJAI:

  1. A barlangjárás alapjai (előkészületben)

  2. Barlangi technika – a technikai 2-es tanfolyam jegyzete – 2000 Ft

  3. Túravezetői ismeretek (előkészületben)

  4. Kutatásvezetői ismeretek – 3000 Ft

  5. Barlangföldtan – Kraus Sándor könyvének újbóli kiadása (előkészületben)

  6. A barlangok felmérése – 2000 Ft

A vásárlás előtt érdeklődj, hogy van -e a keresett jegyzetből példány! Telefon: 06 (1) 325 6001, 06 (30) 275 8511

Barlangi technika
A4 formátum, 204 oldal, fekete-fehér

A technikai tanfolyamok (T2) résztvevőinek készült ez a jegyzet, amelyet Szabó Lénárd évről évre, újabb és újabb fejezetekkel egészített ki. Ez a jegyzet a technikai eszközöket, a beszerelés technikát és az expedíciós barlangkutatás fortélyait mutatja be sok-sok gyakorlati tapasztalat közreadásával. A szöveget bőségesen illusztrálják ábrák és rajzok, amelyek elsősorban az érthetőséget szolgálják. A korábban megszerzett tudásáról évente egy alkalommal Központi vizsgán bizonyíthat minden barlangjáró. Azok a barlangászok, akik már az alapfoknál nagyobb gyakorlattal rendelkeznek, felvételt nyerhetnek a klasszikus értelemben vett technikai (T2) bentlakásos tanfolyamra Szögligeten. Ezeken a tanfolyamokon már a beszerelés-technikát és más fontos elemeket is elsajátíthatnak. Az itt megszerzett technikai tudás az alapja a túravezetői tanfolyamoknak is. Ez a szándékos szétválasztás 2000-ben azt a célt szolgálta, hogy csak a legalkalmasabb, és legrátermettebb személyek kerüljenek be a túravezető képzésbe. Ezt szeretnénk segíteni a jegyzet nyilvánossá tételével is. Ajánljuk szeretettel és haszonnal ezt a jegyzetet mindazoknak, akik a technikai tudásukat szeretnék továbbfejleszteni, és még jobban felkészülni a vizsgákra és a tanfolyamokra.

Kutatásvezetői ismeretek
A5 formátum, 508 oldal, fekete-fehér

A kutatásvezetői tanfolyamok résztvevőinek készült ez a jegyzet, több szerző közös munkája. Ismerteti a hazai jogszabályi környezetet, az országos barlangnyilvántartást. Részletesen szól a barlangkutató tevékenységek szervezéséről, vezetéséről, a csoportszervezési és vezetési ismeretekről. Ismerteti a kutatásvezető jogait, felelősségeit, viselkedési normáit. Hangsúlyos rész szól a külföldi expedíciók szervezéséről, vezetéséről is. Részletezi az adatgyűjtést, dokumentálást, több gyakorlati problémán keresztül nézve is. Új barlangok, barlangszakaszok megóvása, ideiglenes és végleges járatbiztosítás, kiépítés, bejáratok lezárása, kiépítése. Ideiglenes erősáramú hálózat kiépítése, gépek üzemeltetése barlangi környezetben, érintésvédelem. A huzat és jelentősége a barlangkutatásban, a huzat mérése, radon. Barlangi vizek, barlangi veszélyforrások. Barlangi kémia, vízkémia, vízkémiai vizsgálatok, karszthidrológia. Általános méréstechnika, mérőműszerek, mérések tervezése és kiértékelése. Klímaelemek és mérési módszereik. Barlangbiológia, régészet, őslénytan. A barlangkutatás főbb évszámai.

A barlangok felmérése
A5 formátum, 205 oldal, fekete-fehér, végén színes képmellékletekkel

A barlangtérképező tanfolyamok résztvevőinek készült ez a jegyzet, Hegedűs András és Szabó Zoltán tollából. Részletesen ismerteti a korábban és jelenleg használt térképező műszereket, azok paramétereit. Bemutatja a barlangfelmérés több módszerét, a sokszögvonal felvételének és kiszerkesztésének hagyományos és számítógépes módszereit, a pontok koordinátájának kiszámítási módjait. Ismerteti a vetületi nézeteket, a részletrajzok, szelvények felvételét és kidolgozását, a tisztázati térkép elkészítését. Kitér az expedíciók során használt gyorsított felmérési módszerekre, valamint az új mérőműszerek alkalmazására. Külön fejezetben mutatja be a vízalatti barlangszakaszok, illetve a vulkanikus barlangok felmérését, valamint az ábrázolás követelményeit.

Üdv:
Juju (Hegedűs András)

© 2018 MKBT. All Rights Reserved. Építette: JoomlaAbc