Egyeztetés a Mátyás-hegyi-barlang látogathatóságának

Kedves Barlangkutatók!

Tájékoztatlak Benneteket, hogy a DINPI vezetőivel folytatott megbeszélésünk után a Mátyás-hegyi-barlang látogathatóságának ügyében óvatosan reménykedhetünk valamilyen kedvező változásban.
Az MKBT január 21-i választmányi ülése Leél-Őssy Szabolcsot és Taródi Pétert bízta meg az ügyben a Társulat képviseletével. Kölcsönös időpont egyeztetési nehézségek miatt a megbeszélésre csak február 19-én került sor, melyen a Duna- Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság részéről Füri András igazgató és Simó Gáspár osztályvezető vettek részt. Taródi Péter a Magyar Természetjárók Szövetsége Barlang Bizottságának véleményét is tolmácsolta.
A DINPI vezetői elmondták, hogy az utóbbi időben a Mátyás-hegyi barlang látogatása során elszaporodtak a szabálytalanságok, konkrétan az illegális fizetős túrák, be nem jelentett csoportok, létszámtúllépések kerültek szóba. Nem vitatva ezen jelenségek előfordulását kifejtettük, hogy a meghozott új látogatási szabályok, miközben nem igazán alkalmasak a DINPI által kifogásolt szabálytalanságok kiküszöbölésére, alapvetően sújtják a szabálykövető barlangászokat is, megnehezítik a barlangász-életet, miközben még több kedvezőtlen jelenséget generálnak.
A lehetséges megoldások terén két javaslatunk volt. Egyrészt, szerintünk lehetővé kellene tenni, hogy az általános látogatási szabályoknak megfelelő, de az előre ki nem számítható okok miatti helyszíni jelentkezések is elfogadásra kerüljenek, amennyiben a látogatási létszámkeretbe beleférnek. Másrészt, indokolt a nem fizetős látogatók részére rendelkezésre álló 50 fős létszámkeret megemelése, hiszen a Mátyás-hegyi-barlang ennél sokkal több látogatót is elbír.
Javaslatainktól azt reméljük, hogy miközben rugalmassá teszik a barlangtúrázást, megszűnhetnének a "biztos, ami biztos" vakfoglalások, így gyakorlatilag senki nem maradna kapun kívül. Emellett kölcsönösen csökkennének az adminisztratív terhek.
Az Igazgatóság vezetői akceptálták javaslatainkat, és ígéretet tettek, hogy annak szellemében, rövid időn belül módosítják a Mátyás-hegyi barlang látogatására vonatkozó szabályokat, amelyeket hatályba léptetésük előtt megkonzultálnak velünk. Jelezték egyúttal, hogy a létszámkeret megemelése a zöldhatóság hatáskörébe tartozik, ezért feléjük javasolják ennek a növelését. Mi pedig kérjük barlangkutatókat, barlangászokat a majdani, kölcsönösen elfogadott látogatási szabályok betartására.
Jó szerencsét és problémamentes Mátyás-hegyi barlangtúrákat kívánok!

Leél-Őssy Szabolcs

© 2018 MKBT. All Rights Reserved. Építette: JoomlaAbc