MKBT Elnökségi ülés - 2022. február 9.

MEGHÍVÓ
a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 2022. február 9-én 18:00 órakor a Társulat irodájában, egyidejűleg online tartandó
elnökségi ülésére

Napirend:

1.    Beszámoló az előző elnökségi ülés óta elvégzett feladatokról
    a.    Megbeszélés a Magyar Földrajzi Múzeum kiállításról
    b.    Megbeszélés Víz Világnapi együttműködésről a Duna Múzeummal
    c.    Egyebek
2.    Javaslat ügyvezető titkár és adminisztrátor munkamegosztására
3.    Javaslat Magyar Földrajzi Múzeum kiállítás forrásának biztosítására
4.    2022. évi munkaterv
    a.    Közgyűlés felkészülés
    b.    Társulati rendezvények (Barlangnap, Szakmai Napok) időpont, helyszín
    c.    Külsős rendezvényeken való részvétel (Víz Világnapja, Föld Napja, Felfedezők Napja, Művészetek Völgye, stb.)
    d.    Pályázatok, forrásszerzés: NKA 2020 (szabadtéri plakátkiállítás), FÖCIK együttműködés, Zöld Forrás / Cholnoky, 1% kampány stb.
    e.    Kiadványok (Karszt és Barlang, Tájékoztató, 2023-as naptár, IYCK könyv stb.)
    f.    Egyebek

5.  Döntés az MKBT Oktatási Szakosztálya által elkészített ’A barlangi túrázás biztonsági szabályzata’ elfogadásáról

6.   Adminisztratív ügyek, tagfelvétel
7.   Egyebek

Részvételetekre feltétlenül számítunk. Határozatképtelenség esetén az ülés 30 perccel később kerül ismételt összehívásra és a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Hegedűs Gyula sk.
  elnök