Logópályázat - új fordulót hirdetünk

Az MKBT új arculatának megtervezésére kiírt logó pályázatra 7 pályamunka érkezett, amelyekből 6 felelt meg a pályázat formai követelményeinek. Az elnökség által felkért bíráló bizottság külsős tagok bevonásával értékelte a pályázatokat. A bizottság úgy döntött, hogy élve a meghirdetésben kikötött jogával újabb pályázati fordulót hirdet, amelyen nem csak barlangkutató társaink indulhatnak.

Indoklás:
A beadott pályaművek döntő része nem felelt meg maradéktalanul a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, elsősorban a Társulat arculatváltásával, a fiatalos megjelenéssel és a letisztult vizuális trendekkel kapcsolatos elvárásoknak. Az érdemileg megítélhető pályaművek alacsony száma nem kínál elegendő alternatívát a Társulat célját és küldetését hosszú távon is megjelenítő arculat kiválasztásához szükséges felelős döntéshez.

Információk az új pályázati fordulóról:
Az új pályázati forduló elvárásai megegyeznek a korábban rögzítettekkel (http://www.barlang.hu/cimlap/tarsulati-elet/egyeb/logo-es-arculat-palyazat). Az előző forduló tapasztalatai alapján azonban szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat a XXI. század elvárásaira reagálva olyan változáson megy keresztül, mely során hagyományos értékeinek megőrzése mellett (mint a természeti értékek védelme, a barlangkutatás és közösségépítés) kiemelt hangsúlyt kíván fektetni az élmény alapú természetvédelemre, és a társadalmi felelősségvállalásra. Új arculatában ezt a törekvésnek kívánja kifejezni. Ennek szellemében lendületes, letisztult, szerethető terveket szeretnénk látni, amelyek ezt a megújulási szándékot tükrözik.
A bíráló bizottság a korábban beérkezett és az újabb fordulóra beadott pályázatokat egyszerre értékelve, a tagság bevonásával fog végleges döntést hozni.

A pályázatok benyújtásának határideje 2019. február 10. Eredményhirdetés február 18-ig.

A bíráló bizottság megbízásából:

Köblös Gabriella
ügyvezető titkár