Hogyan szervezzünk barlangtúrát Magyarországon?
 
 
 

 
 
VÁLTOZÁS ! VÁLTOZÁS ! VÁLTOZÁS ! VÁLTOZÁS !

2006 tavaszától két nemzeti parkban is kell barlanglátogatási hozzájárulást fizetni. Az erre vonatkozó tájékoztatás az alábbi linkeken található:

ANP

BNP

2006 nyarán az érintett két Nemzeti Park visszavonta, mert bebizonyosodott, hogy nincs joguk ilyen adó jellegű hozzájárulás beszedésére. 


2005 november 1-én hatályba lépett

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, ami jelentős újabb adminisztrációs feladatokat ró az eljáró hatóságra (pl. az ügyfél és minden érintett írásbeli tájékoztatása az eljárás megindításáról). Erre tekintettel a KvVM TvH Barlangtani és Földtani Osztálya kéri a tagtársakat, hogy a minisztérium engedélyezési jogkörébe tartozó barlanghasznosítási és barlangkiépítési kérelmeket a továbbiakban ne közvetlenül az osztályra, hanem a hatósági jogkört gyakorló KvVM Közigazgatási, Jogi és Hatósági Főosztályra (1011 Budapest, Fő u. 44-50., főosztályvezető: dr. Gosztonyi Ádám) juttassák el.

változik a barlanglátogatások engedélyezése

A természetvédelmi hatósági jogkörök év eleji átszervezése óta a barlangkutatók részéről a legtöbb kritika a látogatási engedélyek kiadásának elhúzódását érte; ahhoz azonban, hogy ezeket a kérelmeket ismét a nemzeti park igazgatóságok bírálhassák el, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) országgyűlés általi módosítása volt szükséges. Ez a november 30-án kihirdetésre került, az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények szervezetváltozással összefüggő módosításáról szóló 2005. évi CXXXI. törvénnyel megtörtént. A módosítás értelmében a jogszabályban (13/1998 KTM rendelet) meghatározott barlangok látogatása nem hatósági engedélyhez, hanem az illetékes Nemzeti Park igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásához kötött.

            A látogatási kérelmeket tehát a december 30-i hatálybalépés után – változatlan tartalommal – ismét az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságokhoz kell benyújtani. Felhívjuk azonban a tagtársak figyelmét, hogy a fokozattan védett területekre való belépés hatósági engedélyhez kötött voltát (Tvt. 40. § (1)) csak a jelzett turistautak és tanösvények vonatkozásában sikerült enyhíteni; azaz a fokozottan védett területen, de nem jelzett utak mentén nyíló barlangok megközelítéséhez változatlanul az illetékes felügyelőség engedélye szükséges. A dupla eljárás elkerülésére a TvH az igazgatóságokkal és a felügyelőségekkel együtt már keresi a jogszerű megoldást, ennek realizálódásáig szíves türelmeteket kérjük.

 VÁLTOZÁS ! VÁLTOZÁS ! VÁLTOZÁS ! VÁLTOZÁS !

2006 januárjától változások következtek be a hasznosítási kérelmekkel kapcsolatosan is (barlangi versenyek, találkozók, mentőgyakorlatok stb.)

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

 34. Barlang, barlangszakasz hasznosításának, illetve a hasznosítási mód megváltoztatásának engedélye [Tvt. 51. § (1) bekezdésének c) pontja]

50 000 Ft

 35. A barlangi búvármerüléshez szükséges engedély [Tvt. 51. § (3) bekezdésének c) pontja]

10 000 Ft

 36. Barlang védőövezetét megállapító miniszteri rendeletben meghatározott tevékenységek engedélye [Tvt. 51. § (3) bekezdésének f) pontja]

20 000 Ft

Ez a rendelet 2006. január 15-én lépett hatályba.

 

 A Bükki Nemzeti Park tanácsai itt olvashatóak (klikk !)

 

 
Általános tanácsok az engedélykérelem íráshoz
 
 
Aggteleki-karszt
 
Bakony (észak, dél, Tési-fennsík), Balaton-felvidék, Keszthelyi-hegység Veszprém megyei része
 
Bükk, Cserehát, Zemplén
 
Budai-hg, Pilis (közép és dél); Naszály, Cserhát
 
Keszthelyi-hegység Zala megyei része (Cserszegtomaj, Hévíz)
 
Mecsek, Villány
 
Vértes, Gerecse, Pilis (észak)
 
 
További Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségek
 
 
Jogász vénájuaknak
 
 
 
 
 
Általános tanácsok az engedélykérelem íráshoz
 
A 2005. január 1-el hatályba lépett szabályozás szerint a barlanglátogatási engedély kérelmeket a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségekhez kell benyújtani. A Felügyelõségek az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság(ok)tól kért szakvélemény alapján hozzák meg határozataikat.
 
A gördülékeny ügymenet érdekében javallott a következõket betartani engedélykérelem íráskor:
 1. Napokra lebontva jelöljük meg mikor, melyik barlangba szeretnénk túrázni.
   
 2. Adjuk meg a túrán résztvevõk számát, a barlanglátogatás célját, útvonalát.
   
 3. Soroljuk fel a túrát vezetõ túra- vagy kutatásvezetõk nevét, túra-, kutatásvezetõi igazolványszámát, lakcímét, a kapcsolattartás megkönnyítése végett adjuk meg a kérelmezõ képviselõjének telefonos elérhetõségét is. A lista elsõ helyén a felelõs túravezetõ szerepeljen.
   
 4. Az illetékmentesség megállapításához nyilatkozatot kell tennünk:
   
  "Nyilatkozom, hogy az egyesület/csoport a megelõzõ naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységébõl származó jövedelme után (ilyen tevékenység hiányában) társasági adó fizetésére, illetve eredménye után költségvetési befizetésre nem volt kötelezett, így - az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján - kérjük az eljárás illetékmentességét megállapítani."
   
  vagy
   
  "Az egyesület nonprofit szervezet, vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért kérem, hogy az idevonatkozó 1990. évi XCIII. tc. 5. § 1. bekezdés értelmében az illetékmentességet megállapítani szíveskedjen."
   
  [Az illetékmentességrõl szóló nyilatkozat akkor vehetõ figyelembe, ha az önálló társadalmi szervezet - általában a szakosztályt magába foglaló anyaegyesület - aláírásra jogosult vezetõje aláírásával és az egyesület pecsétjével hitelesíti azt. Egy barlangkutató SZAKOSZTÁLY nem önálló társadalmi szervezet, így illetékmentességre nem jogosult. Ha a szakosztályvezetõ nyilatkozik az illetékmentességrõl, az jogi szempontból nem vehetõ figyelembe illetékmentességi nyilatkozatként.]
  (Ferenczy Gergely)

   
 5. A kérelem végén szerepeljen (lehetõség szerint a felelõs) túravezetõ aláírása, s ha van a csoport, egyesületi pecsét.
   
 6. A Bükki Nemzeti Park területére tervezett túránál ezeken kívül nyilatkozzunk a túra ideje alatti szálláshelyünkrõl is, mert a Nemzeti Park területén nem engedélyezik a táborozást.
   
 7. S végül, de nem utolsósorban hagyjunk elég idõt a papírok átfutására. Az elméleti 5 napos elbírálási idõ helyett legalább 2 héttel a tervezett túra elõtt indítsuk el a folyamatot.
   
 8. A budai Mátyáshegyi-barlangba tervezett látogatáskor a kulcsfelvételi lapon a következõ határozat számot kell feltüntetni: BTI 640/2/97.
   
 9. A Felügyelõségek esetleges elutasító határozata ellen az engedélykérelmet elbíráló Felügyelõségnek címzett levélben lehet fellebezni, amit majd õk továbbítanak felügyelõszervüknek az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõségnek. (1016 Budapest, Mészáros A. u. 58/A.)
   
 
Az engedélykérelem megírásán túl érdemes elõzetesen a terület barlangjait kutató csoportokkal is egyeztetni. Sok esetben tõlük lehet a lezárt barlangok kulcsait elkérni ill. nagyobb helyismeretüket is igénybe lehet venni a túrák lebonyolítása során.
 
S végül álljon itt egy lista a karsztterületekhez kapcsolódó intézményekrõl, szállásokról, az ott kutató csoportokról.
 
Túraszervezéssel kapcsolatos általános információkért (barlangtérképek, leírások, menetrendek, szálláshely keresõk) fordulj Linkek oldalunkhoz.
 
A listával kapcsolatos megjegyzéseket, véleményeket a következõ címre küldhetitek: bnemoda@yahoo.co.uk
 
 
 
 
 
Aggteleki-karszt
 
Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
 
  telefon (46)517-300
 
fax (46)517-399
 
cím 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
 
posta cím 3501 Miskolc, Pf. 246
 
e-mail eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu
 
honlap  
 
igazgató Pintér István
 
barlangos ügyintézõ Barcsák Barbara
    (46)517-332
Dr. Lõrinc Orsolya
    (46)517-332
 
 
 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
 
  telefon (48)506-000
 
fax (48)506-001
 
cím 3758 Jósvafõ, Tengerszem oldal 1.
 
posta cím 3758 Jósvafõ, Pf. 6.
 
e-mail info.anp@axelero.hu
 
honlap http://www.anp.hu
 
igazgató Salamon Gábor
 
barlangtani felügyelõ Gruber Péter
Rózsa Sándor
 
barlang kulcsok Tengerszem Szálló, Jósvafõ, Tengerszem oldal 1.
(48)350-006
 
 
 
Szállás
 
  Bódvaszilas Iskola
 
(48)454-013
 
3763 Bódvaszilas, Petõfi út 10.
Kosik Istvánné igazgató
 
 
  Holló-ház
 
30/635-8982
 
1200-1500 Ft/fõ
 
  Bence bolt mellett
 
(48)454-169
 
3763 Bódvaszilas, Rákóczi út 19.
Milány Tiborné, 800 Ft/fõ
 
Szögliget Vas Imre Ház
 
70/380-2995
 
Kovács József (José)
 
  Szalamandra Ház
 
(48)503-005
 
1200 Ft/fõ
 
  Holló-ház
 
(48)464-117
70/233-5764
 
Miliczki Imre
 
Aggtelek  
 
   
   
Jósvafõ ÉVIZIG Kut.áll.
 
(48)350-018
 
kutatohaz@freemail.hu
 
  Garan Vendégház
 
(48)343-165
30/389-8045
 
Petõfi Sándor u. 41.
Fõtéren a kocsma mellett
Garan Gábor, 1000-1500 Ft
 
  Balda Bakancsos Turistaszállás
 
(48)350-084
 
Rákóczi út 1.
Fõtéren a kocsma másik oldalán
 
 
 
 
 
 
Bakony (észak, dél, Tési-fennsík), Balaton-felvidék, Keszthelyi-hegység Veszprém megyei része
 
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
 
  telefon (22)514-300
 
fax (22)313-564
 
cím 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér u. 1.
 
posta cím 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.
 
e-mail kozepdunantuli@zoldhatosag.hu
 
honlap http://www.ktm.hu/balaton/lang_hu/megn-kdtkf.htm
 
igazgató Kling István
 
barlangos ügyintézõ Kaszai Bernadett
    (22)514-300   5/211 mellék
 
 
 
Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság
 
  telefon (87)555-260
 
fax (87)555-261
 
cím 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
 
posta cím 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
 
e-mail bfnp@bfnp.kvvm.hu
 
honlap http://www.bfnpi.hu
 
igazgató Balogh László
 
barlangtani és geológiai felügyelõ Korbély Barnabás
    (87)555-287
    30/640-9053
    korbely@bfnp.kvvm.hu
 
 
 
Szállás
 
  Tési fennsík Alba-Regia kutatóház
 
(22)418-002
(22)418-224 este
 
Szolga Ferenc
 
 
 
 
Kutatást végzõ csoportok
 
  Csodabogyós-barlang
 
    Rózsadombi Kinizsi SE Acheron Barlangkutató Szakosztály
    Lantos Péter (képviselõ)
    1136 Budapest, Pannónia u. 22. III/4.
 
    Plecotus Barlangkutató Csoport
    Szilaj Rezsõ (képviselõ)
    8300 Tapolca, Halápi u. 7.
 
    Styx Barlangkutató Csoport
    8312 Balatonederics, Bakosdomb u. 2.
    John Szilárd (vezetõ)  30/306-6050
 
 
 
 
 
 
Bükk, Cserehát, Zemplén
 
Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
 
  telefon (46)517-300
 
fax (46)517-399
 
cím 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
 
posta cím 3501 Miskolc, Pf. 246
 
e-mail eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu
 
honlap  
 
igazgató Pintér István
 
barlangos ügyintézõ Barcsák Barbara
    (46)517-332
Dr. Lõrinc Orsolya
    (46)517-332
 
 
 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
 
  telefon (36)411-581   egri iroda, titkárság 115 mellék
(46)533-432   miskolci iroda
    (46)517-346   iktató
 
fax (36)412-791   egri iroda
(46)533-431   miskolci iroda
 
cím 3304 Eger, Sánc u. 6.
 
posta cím 3301 Eger, Pf.: 116
 
e-mail bnptitkarsag@bnp.kvvm.hu
 
honlap  
 
igazgató Duska József
 
barlangtani felügyelõ Ferenczy Gergely
    30/239-7343
    miroda10@axelero.hu
 
barlang kulcsok István barlang, minden nap 8:45-15:30
(46)334-130
 
 
 
Szállás
 
  Létrási-ház szállásfoglalás
 
70/369-9002
 
Kiss László
laci.kiss@externet.hu
 
  kulcs
 
(46)333-146
 
Kovács Attila
Lillafüred, Erzsébet sétány 39.
 
Bánkút túristaház
 
(46)390-182
 
Dóczé Iván
 
Répáshuta BNP Rejtek kutatóház
 
(46)390-174
20/584-3167
 
Palencsár Béla
1 éj 2000 Ft/fõ, továbbiak 1800 Ft/fõ
 
 
kulcsosház
 
(46)390-166
(46)390-160 este
30/955-4506
 
Mátrai Józsefné
800 Ft/fõ
 
  túristaház
 
(46)390-176
 
 
 
  üdülõ
 
(46)390-170
 
Mátrai Antal
 
Szarvaskõ kulcsosház
 
20/365-9749
(46)511-594
 
Kiszela Miklós    700 Ft/fô
Szilvásy Dénes mh.
 
Farkasgödör kulcsosház
 
(46)401-259
30/382-4490
 
750 Ft/fõ, 20% kedvezmény
 
Ómassa Garadnavölgyi kulcsosház
 
(46)360-775
(46)504-778
(46)401-887
 
szállásfoglalás:   Csarnai Béláné
    kedd 16-19
gondnok:   Kovács Lajosné
    Ómassa, Massa u. 53.
900+300 Ft/fõ/éj
 
Jávorkút panzió
 
(46)412-122
(46)508-649 fax
 
http://javorkut.uw.hu/
 
Sebesvíz panzió
 
70/361-89-27
 
http://bp.vmpro.hu/hunvista_sz_fogl/sebesviz.php
 
 
 
 
 
 
Budai-hg, Pilis (közép és dél); Naszály, Cserhát
 
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
 
  telefon 478-4400
 
fax 478-4520
 
cím 1077 Budapest, Nagydiófa utca 10-12.
 
posta cím 1447 Budapest, Pf. 541
 
e-mail kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu
 
honlap  
 
igazgató Szabó Sándor
 
barlangos ügyintézõ  
 
 
 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
 
  telefon 391-4610
 
fax 200-1168
 
cím 1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 52.
 
posta cím 1525 Budapest, Pf. 86.
 
e-mail dinpi@dinpi.hu
 
honlap http://www.dinpi.hu
 
igazgató  
 
barlangtani felügyelõ Juhász Márton    369-4619, 30/663-4662
Halupka Gábor    369-4643, 70/453-4251
 
barlangüzem-vezetõ Kiss Attila    325-9505, 20/944-7837
 
barlang kulcsok Szemlõhegyi barlang, kedd kivételével 10:00-18:00
325-6001
 
 
 
 
 
 
Keszthelyi-hegység Zala megyei része (Cserszegtomaj, Hévíz)
 
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
 
  telefon (94)328-188
 
fax (94)313-283
 
cím 9700 Szombathely, Vörösmarty utca 3.
 
posta cím 9701 Szombathely, Pf. 183.
 
e-mail nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu
 
honlap  
 
igazgató Hompasz Gyula
 
barlangos ügyintézõ dr. Gombás Boglárka
    94/506-700   333 mellék
 
 
 
Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság
 
  telefon (87)555-260
 
fax (87)555-261
 
cím 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
 
posta cím 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
 
e-mail bfnp@bfnp.kvvm.hu
 
honlap http://www.bfnpi.hu
 
igazgató Balogh László
 
barlangtani és geológiai felügyelõ Korbély Barnabás
    (87)555-287
    30/640-9053
    korbely@bfnp.kvvm.hu
 
 
 
Szállás
 
  Cserszegtomaj II. Iskola
 
(83)330-003
(83)531-041
(83)531-042
(83)531-080
(83)531-081
 
Szabó István Általános Iskola
8372 Cserszegtomaj, Iskola utca 17.
 
 
 
 
Kutatást végzõ csoportok
 
  Cserszegtomaji kútbarlang
 
    Labirint Karszt- és Barlangkutató Sport Egyesület
    8372 Cserszegtomaj, Barát u. 3.
    Takács Ferdinánd  (elnök)
    30/260-8356  (83)702-374
 
 
 
 
 
 
Mecsek, Villány
 
Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
 
  telefon (72)520-100
 
fax (72)520-103
 
cím 7621 Pécs, Papnövelde u. 13
 
posta cím 7601 Pécs, Pf. 412
 
e-mail deldunantuli@zoldhatosag.hu
 
honlap http://www.ddkvf.hu/
 
igazgató Jeszták Lajos
 
barlangos ügyintézõ Szatyor Miklós
    30/29-82-691
    batmiki@freemail.hu
    szatyor.miklos@mail.ddkvf.hu
 
 
 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
 
  telefon (72)517-200
 
fax (72)210-747
 
cím 7625 Pécs, Tettye tér 9.
 
posta cím 7625 Pécs, Pf. 46.
 
e-mail dunadrava@ddnp.kvvm.hu
 
honlap http://www.ddnp.hu
 
igazgató Dr. Iványi Ildikó
 
barlangi szakfelüegylõ Havas Ildikó
 
 
 
Szállás
 
  Abaliget Pro Natura KBE kutatóháza
 
20/3855-029
20/3855-077
 
Tegzes Zoltán    elnök
Ollé Péter    titkár
 
 
 
 
Kutatást végzõ csoportok
 
  Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület
7624 Pécs, Székely Bertalan út. 33.
telefon/fax: 72/330-866
e-mail: pronatura@mail.datanet.hu
honlap: http://pronatura.fw.hu
 
Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület
6723 Szeged, Szamos u. 6. IX. em. 54.
telefon/fax: 72/598-009
mobil: 06-20/380-2064
e-mail: szkbe@szkbe.hu
honlap: http://www.szkbe.hu
 
 
 
 
 
 
Vértes, Gerecse, Pilis (észak)
 
Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
 
  telefon (96)524-000
 
fax (96)328-031
 
cím 9021 Gyõr, Árpád utca 28-32.
 
posta cím 9002 Gyõr, Pf. 471.
 
e-mail eszakdunantuli@zoldhatosag.hu
 
honlap  
 
igazgató Gerencsér Tivadar
 
barlangos ügyintézõ  
 
 
 
 
 
 
További Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségek
 
 
Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
 
  telefon (79)421-010
 
fax (79)421-153
 
cím 6500 Baja, Bajcsy Zs. u. 10.
 
posta cím 6501 Baja, Pf. 113.
 
e-mail alsodunavolgyi@zoldhatosag.hu
 
honlap  
 
igazgató Tiderenczl József
 
 
 
Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
 
  telefon (42)598-930
 
fax (42)310-713
 
cím 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.
 
posta cím 4401 Nyíregyháza, Pf. 246
 
e-mail felsotiszavideki@zoldhatosag.hu
 
honlap  
 
igazgató Szentesi Péter
 
 
 
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
 
  telefon (56)372-422
 
fax (56)343-768
 
cím 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.
 
posta cím 5001 Szolnok, Pf. 25.
 
e-mail kozeptiszavideki@zoldhatosag.hu
 
honlap  
 
igazgató Dr. Háfra István
 
 
 
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
 
  telefon (62)553-030
 
fax (62)553-038
 
cím 6720 Szeged, Felsõ-Tiszapart u. 17.
 
posta cím 6712 Szeged, Pf. 1048
 
e-mail alsotiszavideki@zoldhatosag.hu
 
honlap  
 
igazgató Kardos Sándor
 
 
 
Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
 
  telefon (52)511-000
 
fax (52)310-428
 
cím 4024 Debrecen, Piac u. 9/b.
 
posta cím 4001 Debrecen, Pf. 27
 
e-mail tiszantuli@zoldhatosag.hu
 
honlap  
 
igazgató Kelemen Béla
 
 
 
Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
 
  telefon (66)463-043
 
fax (66)361-755
 
cím 5700 Gyula, Megyeháza u. 5-7.
 
posta cím 5701 Gyula, Pf. 99.
 
e-mail korosvideki@zoldhatosag.hu
 
honlap  
 
igazgató Nadabán János
 
 
 
 
 
 
Jogász vénájuaknak
 
 
1990. évi XCIII. törvény az illetékrõl
    [4-6. §   az illetékmentességrõl]
 
1996. évi LIII. törvény a természet védelmérõl
    [III. rész 38. §    a védett területen való táborozásról]
 
1996. évi LIV. törvény az erdõrõl és az erdõ védelmérõl
    [IX. fejezet 82. §   az erdõterületen való táborozásról]
 
13/1998. (V.6.) KTM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeirõl, valamint a barlangok kiépítésérõl
 
341/2004. (XII.22.) Korm. rendelet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõigazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat- és hatáskörérõl
 
Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság BTI-640/2/97 határozata
 
 
 
 
 
Forrás:
 
    http://www.kvvm.hu/
    http://www.greenfo.hu/adatbazisok/hivatalos.php
 
 
Köszönet a kiegészítésekért, pontosításokért:
 
    Ferenczy Gergelynek, Korbély Barnabásnak, Mihranian Dikrannak és Nyerges Attilának.
 
 
 
 
Az oldal utoljára frissítve: 2006 január 6