MKBT - Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Az MKBT 2011. évi Közhasznúsági és Számviteli Beszámolója

E-mail Nyomtatás PDF

Az alábbiakban megtekinthető a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 2011. évi Közhasznúsági és Számviteli Beszámolója.

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ

 

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatot a Fővárosi Bíróság 1999. január 19-én 13.Pk.60.438/1989/11 számon 1998. január 1. napjától kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette.

 

1. Egyszerűsített beszámoló, eredménylevezetés                                       adatok e Ft-ban

Tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

Az összes közhasznú tevékenység bevétele

11 247

9 848

Közhasznú célra, működésre kapott támogatás

2 062

1 829

Pályázati úton elnyert támogatás

2 364

2 014

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

4 651

3 933

Tagdíjból származó bevétel

2 117

2 042

Egyéb bevétel

53

30

Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

Tényleges bevétel

11 247

9 848

 

 

 

Közhasznú tevékenység ráfordításai

12 580

10 134

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

0

Adózás előtti eredmény

0

0

Tárgyévi közhasznú eredmény

-1 333

-286

Társulatunk vállalkozási tevékenységet sem 2010-ben, sem 2011-ben nem folytatott.

2. Vagyonkimutatás

a 2011. december 31-i állapot szerint:                                                        adatok e Ft-ban

Tárgyi eszközök

156

84

Követelések

0

1 006

Készletek

500

499

Pénzeszközök

1 366

258

Aktív időbeli elhatárolások

389

0

Eszközök összesen

2 411

1 907

 

 

 

Saját tőke

1 090

804

Tartalék

0

0

Kötelezettségek

1 070

962

Források összesen

2 411

1 907

 

3. Társulatunk 2011-ben kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatást nem kapott.

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Tagságunk részére az előző évekhez hasonlóan elkészíttettük a színvonalas plasztikkártyás tagsági igazolványt. Kéthavonta megjelentettük a legfontosabb hazai és külföldi barlangkutatással kapcsolatos eseményeket, információkat, kiadványokat ismertető MKBT Tájékoztató kiadványunkat. Megjelentettük a karszt- és barlangkutatás tudományos eredményeit tartalmazó szakmai kiadványunk, a Karszt és Barlang 2010/I-II. számát.

 

5. Társulatunk kiemelkedően közhasznú tevékenységeinek kiadásaihoz 2011-ben

– a Nemzeti Civil Alapprogram országos hatókörű szervezetek részére kiírt működési célú pályázatán a Társulat működési kiadásainak fedezéséhez 300 000 Ft-ot,

– a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, mint központi költségvetési szerv 2010. évi Zöld Forrás pályázatán „A budai barlangok és felszíni környezeteik hulladékmentesítése, a József-hegyi-barlang világításának állapotfelmérése, veszélytelenítése a SpeleoHungary 100 konferenciához kapcsolódóban” című pályázaton 908 955 Ft-ot,

– Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala 2010. évi Környezetvédelmi Alap pályázatán a Barlangkutató Emlékkert rendezésére 50 000 Ft-ot,

– Budapest Főváros Önkormányzata Kulturális Bizottságától az V. Európai Szpeleofórum megrendezésének támogatásához 200 000 Ft-ot,

– a Tiszta Formák Alapítványtól működési kiadásokra és a hátrányos helyzetű, fogyatékos fiataloknak a társadalmi beilleszkedését segítő programok szervezéséhez 115 000 Ft-ot,

– a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumától a Karszt és Barlang 2010. évi számának kiadásához  640 000 Ft-ot,

– az Alpin-Sign Kft-től a Barlangkutató Emlékkertben létesítendő táblához 35 000 Ft-ot,

– a Karsztvízgazda Bt-től a Társulat működési kiadásaihoz 20 000 Ft-ot kapott.

 

2011 év folyamán a Társulat

– a magánszemélyek jövedelemadójának 1 %-ából 558 534 Ft-ot,

– magánszemélyektől adomány címén 910 076 Ft-ot kapott.

 

6. A Társulat törvény szerinti vezető tisztségviselői részére a Társulattól 2011. évben kifizetés nem történt. A Társulatban munkaviszonyban álló alkalmazott részére 2011. évben járulékokkal együtt 2 833 357 Ft került kifizetésre.

 

7.  Beszámoló a kiemelkedően közhasznú tevékenységről

Társulatunk taglétszáma jelenleg 558 fő.

– A Társulat tagjai, kutatócsoportjai és egyéni kutatói által karsztvidékek és barlangok bejárásával, megismertetésével, feltárásával olyan társadalmilag hasznos tevékenységet végeztek, amelynek megismertetésével, hasznosítási javaslatok kidolgozásával állami és önkormányzati szervek munkáját támogatták.

– Karsztterületek és barlangok rendszeres bejárásával és kataszterezésével, járatok térképezésével olyan természetvédelmi (barlangvédelmi) feladatokat láttak el, amelyek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény végrehajtását segítették elő.

– Tagjai a megszerzett ismeretek széles körű elterjesztésével (előadások, publikációk, szakmai találkozók megszervezése) a társadalom tudatformálását szolgálták.

– Tagjai a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlősége megvalósításának mind teljesebb körű elősegítése érdekében szabadidős programokat szerveztek.

– Hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel együttműködve, a magyar karszt- és barlangkutatás, az ehhez kapcsolódó érdekképviseleti és szakmai-tudományos tevékenysége koordinációs, információs feladatok ellátására is kiterjedt.

– A Társulat könyv-, térkép- és dokumentáció tára egyedi gyűjteményeinek nyilvános használhatóságával szintén értékteremtő közhasznú tevékenységet lát el.

Fenti tevékenységei közül Társulatunk 2011 folyamán 2 hazai nagyrendezvényt szervezett. A barlangkutatók hagyományos éves találkozója, a Barlangnap 421 résztvevővel Aggteleken került megrendezésre. A rendezvény lebonyolításába bevontuk az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságát és a Szlovák Barlangok Igazgatóságát. A Barlangkutatók Szakmai Találkozója 119 fő részvételével Székesfehérváron került megrendezésre. Hazai és külföldi karsztvidékek megismertetése érdekében három szakmai programot szerveztünk, ezek megvalósításához minden alkalommal bevontuk a helyi civil szervezeteket, illetve az illetékes természetvédelmi hatóságokat, külföldi társszervezeteket.

Az esélyegyenlőségi programok keretében mozgássérült fiatalok számára barlangi túrákat szerveztünk.

A Szemlő-hegyi-barlang vetítőtermében hetenkénti rendszerességgel ismeretterjesztő előadásokat és kisebb rendezvényeket szerveztünk.

Kiadványaink sorában megjelentettük a SpeleoHungary 100 konferencia előadásait tartalmazó kötetet.

Társulatunk tagjai és kutatócsoportjai kiemelkedő eredményeket értek el a hazai barlangok feltárásában és a feltárt barlangok, barlangszakaszok természetvédelmi célú állagmegóvásában.  Ennek a munkának az eredményeként Magyarország leghosszabb barlangja 28,6 km-es hosszával a budapesti Pál-völgyi-barlangrendszer lett.

Csoportjaink a Cholnoky Jenő karszt- és barlangkutatási pályázatra beadott pályaműveikkel járultak hozzá a szakminisztérium közhiteles barlangnyilvántartása adatainak bővítéséhez és aktualizálásához.

Folytattuk honlapunk korszerűsítését és átalakítását, valamint könyvtári állományunk módszeres és szakszerű átköltöztetését és tételes feldolgozását.

 

Budapest, 2012. május 6.

Dr. Leel-Össy Szabolcs

elnök

 

 

Módosítás dátuma: 2012. június 20. szerda, 13:59