MKBT - Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Beszámoló a Montenegró 2010. expedíció eredményeiről

E-mail Nyomtatás PDF

NJEGUŠI – LOVĆEN 2010

Augusztus 1-13. között immár a nyolcadik magyar barlangkutató expedíció tevékenykedett Montenegróban, a Kotori-öböl felett KDK-re elterülő karsztvidéken; ahol a táborhelyet a tavalyi évhez hasonlóan a Lovćen Nemzeti Park igazgatósága biztosította számunkra. Az expedíció munkájában – melynek során összesen 39 objektumba történtek leszállások – legalább 13 hazai csoport képviseletében 82 fő vett (rövidebb-hosszabb időtartammal) aktívan részt.

A tavaly félbeszakadt feltáró kutatások folytatása a Njegos-barlangban hozta a legnagyobb továbbjutást. Itt, a barlang DK-i zónájában (a Huzatforgó mögött) felfedezett új szakaszon – továbbra is csak a tágas fő folyosókban mozogva – két 4-4 napos bivakos akció során 951 m járatról készült térkép, a bejárt de még felméretlen folyosók hossza további 550 m-re tehető. Ez a tavaly becsült 700 m-hez képest tehát 800 m új feltárást jelent, amellyel Montenegró második legnagyobb barlangjának a hossza már eléri az 5,3 km-t. Az újonnan megismert folyosók egyike visszacsatlakozik a 2008-ban felfedezett Afrika-ágba; egy másikuk jelenlegi végpontját azonban egy még felderítetlen akna alkotja, és számos további lehetőséget rejtenek a több helyen becsatlakozó, szűkebb oldalágak is. A kutató munkákkal párhuzamosan, a nemzeti park igazgatóság kérésére megtörtént a barlang bejáratának szakszerű lezárása is, amit a barlang növekvő ismertségének figyelembe vételével nemcsak természetvédelmi, de életvédelmi okok is indokoltak.
Ugyancsak jelentős továbbjutást sikerült elérni („természetesen” az expedíció utolsó munkanapján) a Štirovnik (1749 m) Ny-i előterében tavaly felderített Kétlyukú-barlangban. Itt a 70 m mélységű bejárati akna ablakának kimászásával egy újabb, aknák és meanderek sorozatából álló új szakasz nyílt meg, amit a rendelkezésre álló idő alatt kb. 200 m hosszban és -120 m mélységig lehetett bejárni. Az elért végponton a járat – egy harántolandó tavacska mögött – tágas szelvényben folytatódik, és nem tekinthető befejezettnek a bejárati akna alatt húzódó méretes, szenilis folyosó omladékának átkutatása sem. Több kisebb, de összességében hasonló nagyságrendű új feltárás történt a Njegusi-poljétől É-ra nyíló és 2006 óta kutatott Nyúl-likában is. A felmérés jelenlegi állása szerint ezekkel a járatrendszer mélypontja már megközelíti a -400 m-t.
A terepbejárások során – részben még tavaly – talált újabb bejáratok felderítésével a térségben általunk ismert, és montenegrói mércével is barlangnak számító (a 10 m-es hosszt vagy mélységet elérő) objektumok száma 22-vel gyarapodott. Közülük a legjelentősebb, kb. -190 m-es mélységet a Nyúl-likát is magába foglaló Gornji Vrsanj töbörmezőn most talált, s a felfedezői által Bogos-barlangnak elkeresztelt aknarendszerben sikerült elérni. Ennek a mélypontját állóvíz tölti ki, de a felsőbb szintű meandereinek részletes átvizsgálása még tartogathat további meglepetéseket.
Hasonló eredményt hozhat a Miloseva-barlang térségében tavaly talált aknabarlang idén megkezdett feltárása is. A lépcsőzetes aknák között húzódó instabil törmeléklejtők miatt meglehetősen omlásveszélyes járatrendszerben a felderítők – ismétcsak az expedíció utolsó munkanapján – kb. -100 m mélységből, egy újabb akna pereméről voltak kénytelenek (további kötelek hiányában) visszafordulni. Az 50 m mélységűre becsült aknából élénk huzat érzékelhető, a ledobott kövek visszhangja pedig tágas teret jelez, így az egyelőre még névtelen barlang mélysége várhatóan a -150 m-t is meghaladja.
Jelentősebb, mintegy 80-85 m mélységűnek bizonyult a Njegos-barlang ismert járataitól K-re eső zónában felderített Mohás-akna is, ebben azonban a talált önfúrós nittek alapján már mások is jártak előttünk. A felfedezett új barlangok közül – a bejárást követő felmérések alapján – az 50 m-es mélységet még további egy haladta meg, ez a Bogos-barlangtól DDK-re talált Tami-barlangja (-52 m).
Dokumentációs tevékenységünk keretében – a már említett térképező munkákon felül – megtörtént a Gornji Vrsanj területén még 2005-ben felderített Mohos Favödör (-44 m) és Zöldbéka-barlang (-35 m), illetve a Kuk térségében 2006-ban felfedezett Róka-lyuka (-74 m) felmérése is; a Meander-barlang térképe pedig kiegészült a Kis-ág felvételével, amellyel annak ismert hossza 306 m-re növekedett.
Az új feltárásokkal a kutatott terület jelentősebb kiterjedésű (> 200 m és/vagy -50 m) barlangjainak száma a tavalyi 24-ről 28-ra emelkedett, a „tábori ranglista” első 10-10 helyén az állás pedig jelenleg a következő:

Leghosszabbak (2010. augusztus)

 

Legmélyebbek (2010. augusztus)

 

Név

Hossz (m)

2009. évi adat

 

 

Név

Mélység (m)

2009. évi adat

1

Njegos-barlang

kb. 5300

kb. 4500

 

1

Duboki do

-506

-506

2

Duboki do

kb. 2500

kb. 2500

 

2

Nyúl lika

kb. -400

kb. -350

3

Nyúl-lika

kb. 1700

kb. 1500

 

3

Njegos-barlang

-383

-383

4

Dögös-barlang

kb. 1100

kb. 1100

 

4

Jeges-barlang

-224

-224

5

Jeges-barlang

944

944

 

5

Bogos-barlang

kb. -190

---

6

Pipás-barlang

788

788

 

6

„névtelen akna”

kb. -150

---

7

Miloseva-barlang

525

525

 

7

Panoráma-barlang

-135

-135

8

Kétlyukú-barlang

kb. 500

kb. 300

 

8

Kétlyukú-barlang

kb. -120

kb. -80

9

Panoráma-barlang

380

370

 

9

Dögös-barlang

101

101

10

Szamaras-barlang

308

308

 

10

10 mp-es akna

kb. -100

kb. -100

A fentieket együttesen értékelve, a nyolcadik expedíció nemcsak a számszerű eredmények (összességében 1,7 km-t meghaladó hosszúságú új feltárás, mintegy 1600 fm poligonmérésen alapuló térképezés) tekintetében váltotta be az előzetes elképzeléseket, de ígéretes fejleményeket hozott a kutatások folytatásához is. A nyitva álló végpontok alapján legalább 4 barlangban „borítékolható” a továbbjutás, és nagy barlang (valószínűleg a -198 m mélységűnek mondott Jama Golubisnyica) húzódhat az alatt az impozáns méretű aknabejárat alatt is, amire – már-már törvényszerűen – végül az utolsó napon sikerült rábukkanni.
A mindezeket lehetővé tévő csapatmunkáért, no meg a jó hangulatért köszönet az expedíció minden résztvevőjének, gyertek jövőre is!

 

Hegedűs András – Kiss Attila – Takácsné Bolner Katalin

 

Módosítás dátuma: 2010. szeptember 22. szerda, 12:58