MKBT - Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

Cholnoky Jenő karszt- és barlangkutatási pályázat

E-mail Nyomtatás PDF

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulata Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint az érintett Nemzeti Park Igazgatóságok anyagi támogatásával ismét meghirdeti az immár hagyományos

CHOLNOKY JENŐ KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZATOT

A 2009. évi pályázat célja: a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat keretén belül működő kutatócsoportok, személyek által a hazai karsztterületeken ill. barlangokban 2008-ban végzett feltáró és tudományos munka dokumentálásának ösztönzése, a dokumentáció színvonalának emelése, a KvVM Barlang- és Földtani Osztálya által a 13/1998. KTM rendelet szerint vezetett közhiteles barlang-, víznyelő- és forrás-nyilvántartás és a kapcsolódó adattár fejlesztése érdekében. 

Pályázni két kategóriában lehet:
Egyéni kategóriában a Társulat egyénileg és csoportokban tevékenykedő tagjai egyaránt pályázhatnak a karszt- és barlangkutatással kapcsolatos:

 • 2008-ban megjelent magyar nyelvű publikációval;
 • 2008-ban elhangzott magyar nyelvű előadás(ok) teljes anyagával (az előadás helyének, időpontjának és a rendezvény programjának csatolásával);
 • 2008-ban készített magyar nyelvű doktori értekezéssel, szakdolgozattal, TDK dolgozattal vagy középiskolai, szakmai tanulmányi versenyre készült dolgozattal;
 • saját kutatási eredményeket összefoglaló, még nem publikált tanulmánnyal;
 • egyéni bibliográfiai tevékenységgel (szakbibliográfia, időszaki bibliográfia);
 • mozgófilm készítésével. 

Csoportos kategóriában kizárólag a Társulat keretében működő csoportok, ill. kutató kollektívák (nem megbízásos munkát végző ad hoc bizottságok, legalább három egyéni kutatóból álló munkacsoportok) pályázhatnak – figyelembe véve a tagságtól érkezett visszajelzéseket – az eddigi merev felépítésű „csoportjelentések” helyett: 

 • a hazai karsztterületeken és barlangokban 2008-ban végzett felderítő, feltáró és állagvédelmi tevékenység dokumentálásával (szöveges ismertetés + térkép- és fotódokumentáció, műszaki leírás, stb., a pályamunka elején a tartalom tömör összefoglalásával)
 • a karszt- és barlangtan területén végzett tudományos tevékenység dokumentálásával (vizsgálat, megfigyelés, mérés, kísérlet, kutatási módszer és eszközfejlesztés, stb. módszerének és eredményeinek szöveges és grafikus bemutatása, kiértékelése, stb., a pályamunka elején a tartalom tömör összefoglalásával)

A pályamunka mindkét témakörben végzett tevékenységet is tartalmazhatja, ebben az esetben természetesen a kötet elejére kerülő összefoglaló mindkét témakörre terjedjen ki.
A pályázatok értékelésének szempontjai:

Egyéni pályázatok:

 • A témaválasztás újszerűsége                                                                               0-10 pont
 • A munka alapossága, szakszerűsége                                                                    0-30 pont
 • Az elért eredmények jelentősége (egyediség, szakmai újdonság,                           
   dokumentatív érték, stb.)                                                                                    0-40 pont
 • A megjelenítés színvonala (logikai felépítés, nyelvezet, helyesírás,                         
  illusztrációk minősége, stb.)                                                                                 0-20 pont
   

Összesen:                                                                                                                    100 pont

Csoportos pályázatok:

 • Az összefoglaló informatív értéke                                                                         0-  5 pont
 • A végzett tevékenység és az eredmények bemutatásának alapossága,                  
   szakszerűsége                                                                                                  0-30 pont
 • A pályamunka dokumentatív értéke (részletesség, adatszerűség,                          
  precizitás, illusztrációk szemléletessége, stb.)                                                       0-30 pont
 • Az elért eredmények jelentősége                                                                         0-20 pont
 • A megjelenítés színvonala (logikai felépítés, nyelvezet, helyesírás,                         
  illusztrációk minősége, stb.)                                                                                0-15 pont
   

Összesen:                                                                                                                   100 pont 

A pályamunkák nem tartalmazhatják a KvVM illetve a nemzeti park igazgatóságok megbízásából végzett tevékenységek eredményeit; a Bíráló Bizottság az ilyen adatokat illetve dokumentumokat tartamazó pályamunkákat a pályázatból kizárja.

A pályázatokat öt főből álló Bíráló Bizottság értékeli, melynek tagjait a MKBT javaslata alapján a KvVM kéri fel. 

Az egyéni és csoportos kategóriában egyaránt egy-egy I., II. és III. díj adható. A Bíráló Bizottság a pályázatok értékelését követően fenntartja a jogot a díjak megváltoztatására.

Az eredmény ünnepélyes kihirdetésére, a díjak átadására a Barlangkutatók Szakmai Találkozóján, 2009. novemberében kerül sor. 

A pályázatok beadási határideje (postabélyegző kelte): 2009. október 15. 

A pályamunkákat (a korábbi évek gyakorlatától eltérően) három azonos kivitelű példányban,  továbbá – amennyiben a pályamunka számítógépen készült – 1 példányban CD-n a következő címre kell beküldeni: 

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
Jelige: "Cholnoky Karszt- és Barlangkutatási pályázat"
1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
KvVM Barlang- és Földtani Osztály                             tel.: (1) 325-9503, 325-9504
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat                tel.: (1) 346-0494, 346-0495

Módosítás dátuma: 2010. január 23. szombat, 21:42