Beszámoló a Barlangkutatók Szakmai Találkozójáról

 
Szakmai NapokA 2009. november 6–8. között Miskolcon megtartott rendezvényenek a házigazdája a Miskolci Egyetem volt, mivel az Egyetem az alábbi évfordulókhoz kapcsolódva örömmel adott helyet rendezvényünknek:
-a Műszaki Földtudományi Kar a 275. tanévét indította (az első tanév Selmecbányán indult az akkori bányászati-kohászati tanintézetben = Bergschule-ban)
-a Miskolci Egyetemet 60 éve hozták létre (Miskolcon, a Selmecbányáról Sopronba költöztetett bánya- és kohómérnöki karokra építve, kiegészítve a Gépészmérnöki Karral)
-a Műszaki Földtudományi Kar 50 éve működik Miskolcon (10 év alatt költöztették át Sopronból az újonnan létrehozott Nehézipari Műszaki Egyetemre)
-a Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Tanszék 20 éves (mint önálló tanszék)
A rendezvény regisztrált résztvevőinek száma 101 fő volt.

A rendezvénysorozat november 6-án, péntek délután Vass Imre felújított sírkövének avatásával, ill. megkoszorúzásával indult. A Társulat által szervezett ünnep-ségen mintegy 20 fő vett részt a sárospataki református temetőben, ahol Székely Kinga mondott ünnepi beszédet, Ezt követően dr. Leél-Őssy Szabolcs a Társulat, Salamon Gábor az Aggteleki Nemzeti Park nevében helyezett el koszorút. A refor-mátus egyházközség az ünnepséget követően megköszönte Vass Imre emlékének ápolását. (A sírkő felújítását Kincses Júlia tiszteleti tagunk kezdeményezte, a fel-újításhoz a Társulat nyolc tagja, ill. az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága járult hozzá anyagilag is.)

Este  került  sor  a  Kovács  Attila  tiszteletére  rendezett  „Gömör–Partium–Bükk karsztjai és barlangjai” c. fotókiállítás megnyitására az Egyetem Galériájában, ahol Kovács Attila barlangfotóin kívül Szu-hai Sándor (Tenke, Erdély, Románia), Be-nedek László (Bátka, Szlovákia) és Lénárt László képei kerültek bemutatásra 5 napon keresztül. (A kiállítás megrendezését a Miskolci Egyetem anyagilag is támogatta.)

A kiállítás után Egri Csaba megkezdte a 3D-s vetítés-sorozatát amerikai, francia és magyar barlangokról, amit összesen 3-szor ismételt meg, nagyon nagy sikerrel. A   konferencia   előadásai   előtt   Patkó Gyula rektor megnézte a kiállítást, majd köszöntötte a rendezvény résztvevőit s néhány előadás meghallgatásáig körünkben maradt. A Konferencia és a Társulat kapcsolatát Leél-Őssy Szabolcs elnökünk vázolta fel, ill. a Társulat és a KvVM által kiírt Cholnoky-pályázat eredményeit Takácsné Bolner Katalin osztályvezető ismertette. A konferencián az alábbi előadások hangzottak el (a több részből álló előadásokat összevontuk):

 • Barati Judit: A tudományos alapkutatásokat nehezítő tényezők
 • Dobos Tímea: Guanótelepek által létrehozott foszfátásványok bükki barlangokból
 • Hevesi Attila: Valamit a barkai fennsíkról
 • Barati Judit: Barlangi denevérek hosszú távú megfigyelése és statisztika
 • Magyar Ágnes–Horváth Anita–Lacza Rita–Ország János–Varga Edina–Dezső József: Pleisztocén kitöltések vizsgálata az Abaligeti-barlangban
 • Perényi Katalin–Zih József: Föld alatti vizek vizsgálata a Pádison
 • Kocsis Ákos: Működő víznyelők megfigyelése a Dunántúli-középhegységben 2009-ig: Dunazug, Pilis, Gerecse, Bakony
 • Stieber József: A barlangi aeroszol összetételének többféle módszerrel történő nagy pontosságú elemzése; A Mátyás-hegyi-barlang Színház-termének légtér-terhelési próbája és annak tanulságai; A barlangi klímamonitoring állomások több mint 10 éves üzemeltetési tapasztalatai
 • Sutányi Gergely: Légnyomjelzések és geofizikai mérések a Csévi-szirteken
 • Pataki Róbert: A Kossuth - és a Rákóczi barlangok kutatásának 2009-es eredményei
 • Piri Attila–Sűrű Péter: Nyelőtől a forrásig, a Sebes-források rendszere
 • Bányai Andrea: Az Egerszalók-Demjéni hévízkutak vizéből történő recens kiválások
 • Kovács Richárd–Slíz György: Újabb feltárások a Vacska-barlangban; A sikeres feltárások háttere, valamint további lehetőségek és távlati célok
 • Fehér Katalin–Kiss Klaudia–Kiss Attila: Beszivárgó vizek vizsgálata a Rózsadombi-termálkarszton
 • Kiss Klaudia: A Mátyás-hegyi-barlang beszivárgó vizeinek szennyezettsége
 • Virág Magdolna–Mádlné Szőnyi Judit–Mindszenty Andrea: Természetes és antropogén hatások a Szemlő-hegyi-barlang csepegő vizeiben
 • Juhász Eleonóra–Németh Ágnes–Lénárt László: Barlangterápia helye a komplex légzésrehabilitációban a hazai és nemzetközi irodalom áttekintése alapján
 • Chorendzsák György: Házilagosan készíthető barlangi világító eszközök, új lehetőségek. Avagy a „sufnituning” reneszánsza és létjogosultsága napjainkban.
 • Zentay Péter–Hajnal Ágnes: Ez lenne a Cote d'Azure? (Az első nemzetközi Grotte des Chamois kutatótábor)
 • Szabó Zoltán: Térképezések Máltán és Krétán
 • Leél-Őssy Szabolcs: Naica-barlang; Egri Csaba: Mammoth-barlang
 • Szabó Lénárd: Új kutatási eredmények a Canin-fennsíkon
 • Riskó Ágnes: Új-Zélandon jártunk
 • Eszterhás István: Látogatás Surtur birodalmában; Magyar Barlangkutató Expedíció Izlandon
 • Hegedűs András–Kiss Attila–Takácsné Bolner Katalin: Njegusi-Lovčen 2009 – a hetedik magyar expedíció eredményei
 • Fedor Eleonóra: A miskolci karsztos hévízkutak
 • Nagy József: Néhány bükki, Kiss-fennsíki forrás hozamadatainak összefüggése a csapadékadatokkal
 • Lénárt László: Az Egerszalók-demjéni Termál-völgy karsztkútjainak összefüggés-vizsgálatai
 • Szegediné Darabos Enikő: A Bükk hegységben és a Közép-Stájer Karszt területén lévő vízszint monitoring rendszerek összehasonlítása
 • Németh Ágnes: A bükki figyelőkutak létesítésének és működésének története
 • Hevesi Attila–Riskó Ágnes: Valamit az USA nemzeti parkjairól

(Pillanatnyilag az elhangzott előadások konferenciakötetben való megjelentetését szervezzük, mivel a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara a konferencia-kötet kiadásával is támogatja a rendezvényünket.)

Az előadások mellett az alábbi poszterek kerültek bemutatásra:

 • Kraus Sándor: Kalcitlemezek; Takarítás a Szemlő-hegyi-barlangban
 • Szabó Zoltán: Ghar Hassan (Málta), Gouvernéto (Kréta), Cool Goat (Kréta)
 • Hazslinszky Tamás: Vass Imre sírjának felújítása

 

 

RÖVID BESZÁMOLÓ A „BARLANGKUTATÓK SZAKMAI TALÁLKOZÓJÁ”-RÓL

 

  

 

A 2009. november 6–8. között Miskolcon megtartott rendezvényenek a házi-gazdája a Miskolci Egyetem volt, mivel az Egyetem az alábbi évfordulókhoz kap-csolódva örömmel adott helyet rendezvényünknek.

– a Műszaki Földtudományi Kar a 275. tanévét indította (az első tanév Sel-mecbányán indult az akkori bányászati-kohászati tanintézetben = Bergschule-ban)

– a Miskolci Egyetemet 60 éve hozták létre (Miskolcon, a Selmecbányáról Sop-ronba költöztetett bánya- és kohómérnöki karokra építve, kiegészítve a Gépész-mérnöki Karral)

– a Műszaki Földtudományi Kar 50 éve működik Miskolcon (10 év alatt köl-töztették át Sopronból az újonnan létrehozott Nehézipari Műszaki Egyetemre)

– a Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Tanszék 20 éves (mint önálló tanszék)

A rendezvény regisztrált résztvevőinek száma 101 fő volt.

A rendezvénysorozat november 6-án, péntek délután Vass Imre felújított sírkö-vének avatásával, ill. megkoszorúzásával indult. A Társulat által szervezett ünnep-ségen mintegy 20 fő vett részt a sárospataki református temetőben, ahol Székely Kinga mondott ünnepi beszédet, Ezt követően dr. Leél-Őssy Szabolcs a Társulat, Salamon Gábor az Aggteleki Nemzeti Park nevében helyezett el koszorút. A refor-mátus egyházközség az ünnepséget követően megköszönte Vass Imre emlékének ápolását. (A sírkő felújítását Kincses Júlia tiszteleti tagunk kezdeményezte, a fel-újításhoz a Társulat nyolc tagja, ill. az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága járult hozzá anyagilag is.)

Este  került  sor  a  Kovács  Attila  tiszteletére  rendezett  „Gömör–Partium–Bükk

karsztjai és barlangjai” c. fotókiállítás megnyitására az Egyetem Galériájában, ahol Kovács Attila barlangfotóin kívül Szu-hai Sándor (Tenke, Erdély, Románia), Be-nedek László (Bátka, Szlovákia) és Lénárt László képei kerültek bemutatásra 5 napon keresztül. (A kiállítás megrendezését a Miskolci Egyetem anyagilag is támogatta.)

A kiállítás után Egri Csaba megkezdte a 3D-s vetítés-sorozatát amerikai, francia és magyar barlangokról, amit összesen 3-szor ismételt meg, nagyon nagy sikerrel.

A   konferencia   előadásai   előtt   Patkó

 

 

A fotokiállítás megnyitója

12

Gyula rektor megnézte a kiállítást, majd köszöntötte a rendezvény résztvevőit s néhány előadás meghallgatásáig körünkben maradt. A Konferencia és a Társulat kapcsolatát Leél-Őssy Szabolcs elnökünk vázolta fel, ill. a Társulat és a KvVM által kiírt Cholnoky-pályázat eredményeit Takácsné Bolner Katalin osztályvezető ismertette. (Részletes ismertetésére a Tájékoztató 3. oldalán került sor.)

A konferencián az alábbi előadások hangzottak el (a több részből álló előadásokat összevontuk):

Barati Judit: A tudományos alapkutatásokat nehezítő tényezők

Dobos Tímea: Guanótelepek által létrehozott foszfátásványok bükki barlangokból

Hevesi Attila: Valamit a barkai fennsíkról

Barati Judit: Barlangi denevérek hosszú távú megfigyelése és statisztika

Magyar Ágnes–Horváth Anita–Lacza Rita–Ország János–Varga Edina–Dezső József: Pleisztocén kitöltések vizsgálata az Abaligeti-barlangban

Perényi Katalin–Zih József: Föld alatti vizek vizsgálata a Pádison

Kocsis Ákos: Működő víznyelők megfigyelése a Dunántúli-középhegységben 2009-ig: Dunazug, Pilis, Gerecse, Bakony

Stieber József: A barlangi aeroszol összetételének többféle módszerrel történő nagy pontosságú elemzése; A Mátyás-hegyi-barlang Színház-termének légtér-terhelési próbája és annak tanulságai; A barlangi klímamonitoring állomások több mint 10 éves üzemeltetési tapasztalatai

Sutányi Gergely: Légnyomjelzések és geofizikai mérések a Csévi-szirteken

Pataki Róbert: A Kossuth - és a Rákóczi barlangok kutatásának 2009-es eredményei

Piri Attila–Sűrű Péter: Nyelőtől a forrásig, a Sebes-források rendszere

Bányai Andrea: Az Egerszalók-Demjéni hévízkutak vizéből történő recens kiválások

Kovács Richárd–Slíz György: Újabb feltárások a Vacska-barlangban; A sikeres feltárások háttere, valamint további lehetőségek és távlati célok

Fehér Katalin–Kiss Klaudia–Kiss Attila: Beszivárgó vizek vizsgálata a Rózsadombi-termálkarszton

Kiss Klaudia: A Mátyás-hegyi-barlang beszivárgó vizeinek szennyezettsége

Virág Magdolna–Mádlné Szőnyi Judit–Mindszenty Andrea: Természetes és antropogén hatások a Szemlő-hegyi-barlang csepegő vizeiben

Juhász Eleonóra–Németh Ágnes–Lénárt László: Barlangterápia helye a komplex légzésrehabilitációban a hazai és nemzetközi irodalom áttekintése alapján

Chorendzsák György: Házilagosan készíthető barlangi világító eszközök, új lehetőségek. Avagy a „sufnituning” reneszánsza és létjogosultsága napjainkban.

Zentay Péter–Hajnal Ágnes: Ez lenne a Cote d'Azure? (Az első nemzetközi Grotte des Chamois kutatótábor)

Szabó Zoltán: Térképezések Máltán és Krétán

Leél-Őssy Szabolcs: Naica-barlang; Egri Csaba: Mammoth-barlang

Szabó Lénárd: Új kutatási eredmények a Canin-fennsíkon

Riskó Ágnes: Új-Zélandon jártunk

Eszterhás István: Látogatás Surtur birodalmában; Magyar Barlangkutató Expedíció Izlandon

Hegedűs András–Kiss Attila–Takácsné Bolner Katalin: Njegusi-Lovčen 2009 – a hetedik magyar expedíció eredményei

Fedor Eleonóra: A miskolci karsztos hévízkutak

Nagy József: Néhány bükki, Kiss-fennsíki forrás hozamadatainak összefüggése a csapadékadatokkal

13

Lénárt László: Az Egerszalók-demjéni Termál-völgy karsztkútjainak összefüggés-vizsgálatai

Szegediné Darabos Enikő: A Bükk hegységben és a Közép-Stájer Karszt területén lévő vízszint monitoring rendszerek összehasonlítása

Németh Ágnes: A bükki figyelőkutak létesítésének és működésének története

Hevesi Attila–Riskó Ágnes: Valamit az USA nemzeti parkjairól

(Pillanatnyilag az elhangzott előadások konferenciakötetben való megjelentetését szervezzük, mivel a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara a konferencia-kötet kiadásával is támogatja a rendezvényünket.)

Az előadások mellett az alábbi poszterek kerültek bemutatásra:

 • Kraus Sándor: Kalcitlemezek; Takarítás a Szemlő-hegyi-barlangban
 • Szabó Zoltán: Ghar Hassan (Málta), Gouvernéto (Kréta), Cool Goat (Kréta)
 • Hazslinszky Tamás: Vass Imre sírjának felújítása

A szombati napon az ebédszünet-ben az érdeklődők (kb. 50 fő) megtekinthették a „Selmecbányai Emlék-könyvtár” könyveit, kiadványait, térképeit, az esti program pedig a Galériában egy „zsíroskenyér-party”-val indult, melyet a tanszékünk hölgy tagjai szervíroztak. (A több fajta zsíros kenyeret egy kis jó egerszalóki borral lehetett leöblíteni.) Akiket innen el lehetett csábítani, azok az alábbi vetítéseket tekinthették meg:

 • Szilvay Péter: MKBT tanulmányutak 2009 – Ausztria, Szlovákia
 • Tamasi Dóra–Huber Kilián: Hóesés a barlangban  avagy  gipszek  között Cantabria mélyén
 • Ádám Bence: Kačna-barlang. A Karszt mélyén
 • Katzer István–Putz Ádám: Virtuális barlangtúrák

Vasárnap pedig az előadások előtt az egyetem ásványgyűjteményét, ill. a 275 éves egyetem tiszteletére rendezett kiállítást tekintette meg a mintegy 50 főnyi érdeklődő.

 

Dr. Lénárt László

 

 

 

A zsíroskenyér-party

Cantabria mélyén

Ádám Bence: Kačna-barlang. A Karszt mélyén

Katzer István–Putz Ádám: Virtuális barlangtúrák

Vasárnap pedig az előadások előtt az egyetem ásványgyűjteményét, ill. a 275 éves egyetem tiszteletére rendezett kiállítást tekintette meg a mintegy 50 főnyi érdeklődő.

Dr. Lénárt László 

© 2018 MKBT. All Rights Reserved. Építette: JoomlaAbc